Etiyoloji

Kısaca: Etiyoloji veya neden bilimi (zaman zaman ``nedenbilim``), neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. Kısacası, nedeni inceleyen bilim dalına etiyoloji denir. ...devamı ☟

Etiyoloji veya neden bilimi (zaman zaman ``nedenbilim``), neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. Kısacası, nedeni inceleyen bilim dalına etiyoloji denir.

Kökeni ve Kullanımı

Terim Yunanca αἰτία ``aitia`` = sebep ve λόγος ``logos`` = kelime/lafız sözcüklerinden türemiştir. Felsefe, fizik, psikoloji ve biyolojide çeşitli fenomenlerin nedenlerini açıklamak, incelemek anlamında kullanılır. Genel olarak, etiyoloji şeylerin niye olduğunun, olan şeylerin arkasındaki nedenlerin incelenmesidir.

Tıpta ise etiyoloji, hastalık veya patolojilerin neden ve değişkenlerini araştırmaktır.

Linkler} }

Kaynaklar

Vikipedi

etiyoloji

Neden bilimi.

etiyoloji

Türkçe etiyoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
Etiyoloji veya neden bilimi (zaman zaman nedenbilim), neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. Kısacası, nedeni inceleyen bilim dalına etiyoloji denir.

etiyoloji

nedenbilim.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etiyoloji
11 ay önce

kullanılır. Genel olarak, etiyoloji şeylerin niye olduğunun, olan şeylerin arkasındaki nedenlerin incelenmesidir. Tıpta ise etiyoloji, hastalık veya patolojilerin...

Etiyoloji, Bilim, Biyoloji, Felsefe, Fenomen, Fizik, Hastalık, Patoloji, Psikoloji, Taslak, Tıp
Nozoloji
11 ay önce

hastalıkların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Hastalıkları, etiyoloji, patogenez veya semptoma göre sınıflandırılabilir. Alternatif olarak hastalıklar...

Nozoloji, Etiyoloji, Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması, Organ, Patoloji, Sendrom, Tıp, Yunanca, Semptom, Tıbbi Sınıflandırma, Patogenez
Ventriküler septal defekt
4 yıl önce

olan bir kas defekti, ayrıca birden fazla küçük defekt/kusur olabilir. Etiyoloji / Sıklık •% 30-35 sıklık • en yaygın doğuştan kalp kusuru • Bununla birlikte...

Ventriküler septal defekt, Hastalık, Doktor, EMedicine, Hastalık, Hastalık Veri Tabanı, ICD-10, Kalp, Kan, MedlinePlus, OMIM
Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması
4 yıl önce

eksenlerde, örneğin etkilenen vücut kısmına göre (topografi), nedene (etiyoloji), dokudaki patolojik değişikliğin tipine (morfoloji) ya da sonuçta ortaya...

Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması, Cenevre, Dünya Sağlık í–rgütü, Epidemiyoloji, Etiyoloji, ICD-10, Morbidite, Morfoloji, Patoloji, Terminoloji, Tıp
Bosten Gölü
4 yıl önce

ortalama sıcaklık 9,5 °C'dir. Bosten Gölünün isim kökeni bir neden bilimi (Etiyoloji) söylentisine bağlanır ve şöyle açıklanır; önceleri Yenci Havzasında böyle...

Nöropsikiyatri
1 yıl önce

Bu konumun faydaları: ilk olarak, özellikle beyin ve çevre arasında etiyoloji anlayışı zenginleştirilecektir. Bir örnek, bazı nöropatolojiye sahip olduğu...

Demokritos
11 ay önce

sonuçlar çıkarılabilir ve ilişkili oldukları nedenselliği (αἰτιολογία, etiyoloji) keşfedilebilir. Bu, parçalardan bütüne ya da görünürden görünmeyene (tümevarımlı...

Demokritos, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi, Coğrafya felsefesi
Alternatif tıp
11 ay önce

bilgi düzeyleri ve deneyim yeterlilikleridir. Hastalıkların sebebi (etiyoloji) ve tedavi yöntemleri, bu yöntemlerin üstünlükleri, yeterlilikleri veya...

Alternatif tıp, Bitki, Kemoterapi, Radyasyon, Tıp, Çay, Doğal bitkiler