Aldoz

Kısaca: Aldoz, molekül başına aldehit grubu bulunduran ve Cn(H2O)n formülüyle gösterilen bir tür monosakkarittir. ...devamı ☟

aldoz
Aldoz

Aldoz, molekül başına aldehit grubu bulunduran ve Cn(H2O)n formülüyle gösterilen bir tür monosakkarittir.

Tüm aldozlar arasında iki karbon barındırmasıyla glikolaldehit, en basit aldozdur.

Aldozlar Lobry-de Bruyn-van Ekenstein dönüşümü ile ketoza izomerize edilir. Keton, ortasında karbonil grubu bulundurmasıyla aldozdan ayrılır. Halbuki aldozların karbonil grupları, karbon zincirinin sonundadır. Bu farklılık kimyasal olarak yapılan Seliwanoff testi ile test edilir.

Aldozlar listesi



Ayrıca bakınız



Kaynaklar

Vikipedi

aldoz

Türkçe aldoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
aldose

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

aldoz Resimleri

Aldoz
3 yıl önce

Aldoz, molekül başına aldehit grubu bulunduran ve Cn(H2O)n formülüyle gösterilen bir tür monosakkarittir. Tüm aldozlar arasında iki karbon barındırmasıyla...

Treoz
6 yıl önce

her molekülünde bir aldehit grubu bulunmaktadır. Bu nedenle treoz bir aldozdur. Maddenin iki doğal stereoizomeri vardır. Bunlar D-Treoz ve L-Treoz'dur...

Eritroz
3 yıl önce

her molekülünde bir aldehit grubu bulunmaktadır. Bu nedenle eritroz bir aldozdur. Maddenin doğal izomerinin adı D-eritroz'dur. Eritroz hidroklorik asit...

Liksoz
6 yıl önce

Liksoz, beş karbon içeren aldozlar anlamına gelen aldopentozların bir üyesidir. Bu molekülün formülü C5H10O5 olup, bir aldehit (CHO) grubu içerir. Molekül...

Ketoz
3 yıl önce

tek moleküldür. Ketozlar, karbonil grupları zincirin sonuna eklenilerek aldozlara izomerize edilebilmektedir. Aşağıdaki tüm ketozlar, 2-keton grubu içermektedir...

Arabinoz
3 yıl önce

Arabinoz, beş karbon içeren aldozlar anlamına gelen aldopentozların bir üyesidir. Bu molekülün formülü C5H10O5 olup, bir aldehit (CHO) grubu içerir. Molekül...

Ksiloz
3 yıl önce

Ksiloz veya odun şekeri, beş karbon içeren aldozlar anlamına gelen aldopentozların bir üyesidir. Bu molekülün formülü C5H10O5 olup, bir aldehit (CHO) grubu...

Gliseraldehit
3 yıl önce

aldehit, C3H6O3 formülüne sahip üç karbonlu bir monosakkarittir. Bilinen tüm aldozlar arasındaki en basit moleküldür. Tatlı ve renksiz bir kristal katı olan...