Gliserit

Kısaca: Gliseritler, daha doğru adlandırmasıyla asilgliseroller, gliserol ve yağ asitlerinden oluşan esterlerdir. ...devamı ☟

gliserit
Gliserit

Gliseritler, daha doğru adlandırmasıyla asilgliseroller, gliserol ve yağ asitlerinden oluşan esterlerdir. Gliserolde üç hidroksil fonksiyonel grubu bulunur, bunlar bir, iki veya üç yağ asidi ile esterlenerek, sırasıyla, monogliseritler, digliseritler ve trigliseritler oluşmasını sağlarlar. Bitkisel yağlar ve hayvansal yağlar başlıca trigliserit türleri içerirler, bunlar sindirim sırasında lipaz enzimleri aracılığıyla mono- ve digliseritlere ve serbest yağ asitlerine parçalanırlar. Sabunlar gliseritlerin sodyum hidroksit ile tepkimesi sonucu meydana gelirler. Tepkime sonucunda gliserol ve yağ asitleri oluşur. Yağ asitleri kiri emülsifiye eder. Kısmi gliseritler, gliserol hidroksil gruplarının sadece bir kısmının yağ asitleri tepkimesinden oluşan esterlerdir. Gliserol esterinin kalan hidroksil grupları bileşiğin polar özelliğine katkıda bulunur. Kısa zincirli kısmi gliseritler daha polardır ve eczacılıkta zor çözünen ilaçların çözünmesinde kullanılırlar.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

gliserit Resimleri

Gliserit
3 yıl önce

Gliseritler, daha doğru adlandırmasıyla asilgliseroller, gliserol ve yağ asitlerinden oluşan esterlerdir. Gliserolde üç hidroksil fonksiyonel grubu bulunur...

Bütirik asit
3 yıl önce

vardır, bu yüzden gıda ve parfüm katkısı olarak kullanılır. Butirik asidin gliserit hali tereyağında %3 - 4 oranında bulunur. ^ [dergipark.org...

Bütirik asit, Bitki, Biyokimya, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Ester, Gıda katkıları, Hayvan, IUPAC adlandırma sistemi, Kaynama noktası, Kimyasal formül
Trigliserit
3 yıl önce

etkisiyle gliserol ve yağ asitlerine ayrışırlar, bunlar da kana geçer. Kanda, gliserit ve yağ asitlerinin bir araya gelmesiyle trigliseritler yeni baştan oluşurlar...

Trigliserit, Alkil, Bakteri, Beyin, Biodizel, Dizel motor, Etanol, Glikojen, Gliserin, Gliserol, HDL
Gliseroneogenez
6 yıl önce

Gliseroneogenez, gliserol ya da glukozdan başka öncüllerin kullanıldığı bir gliserit de nova sentezidir. Yağ dokusunda trigliserit sentezi için gerekli olan...

Pankreas
3 yıl önce

etkinleştirdiği kimotripsin enzimi; yağları hidrolize ederek, yağ asitleri ve gliseritleri oluşturan steapsin olarak anılan bir lipaz vardır. Pankreas öz suyu ana...

Pankreas, Alkali, Aminoasit, Atardamar, Böbrek, Böbreküstü bezleri, Dalak, Enzim, Glikojen, Hidroliz, Hipotalamus
Monogliserit
3 yıl önce

molekülüne ester bağı ile kovalent bağlanmış bir yağ asidinden oluşmuş bir gliserittir. Monoasilgliseroller genel olarak iki gruba bölünürler, gliserol parçasındaki...

Digliserit
6 yıl önce

ester bağları ile kovalent bağlı iki yağ asidi zincirinden oluşmuş bir gliserittir. Bir örnek, sağdaki şekilde görülen 1-palmitoyl-2-oleoyl-gliserol'dur...

Tereyağı
3 yıl önce

bir karakteristik özelliği de yapısında yüksek oranda yağ asitlerinin gliseritleri ve kısa zincirli doymuş yağ asitleri (örn. Bütirik asit ) içermesidir...