Hidroksil

Kısaca: Hidrojen(H) ve Karbon(C) atomlarından oluşan bileşiklerin tamaına verilen isim. Bu bileşikler sadece hidrojen ve karbondan oluşabileceği gibi; azot, oksijen gibi atomları da bünyesinde içerebilir. ...devamı ☟

Hidrojen(H) ve Karbon(C) atomlarından oluşan bileşiklerin tamaına verilen isim. Bu bileşikler sadece hidrojen ve karbondan oluşabileceği gibi; azot, oksijen gibi atomları da bünyesinde içerebilir.

kimya-taslak

İlgili konular

kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hidroksil
11 ay önce

Hidroksil molekülü, kovalent bağ ile bağlanmış hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur. Gösterilişi OH- şeklindedir. Kovalent bir bağla bir karbonil...

Hidroksil, Kimya, Taslak
Furanoz
4 yıl önce

Furanoz halka dört karbon ve bir oksijenden oluşur, anomerik karbona bağlı hidroksil bu oksijenin bitişiğindedir. En yüksek sayılı kiral karbon (Haworth projeksiyonundan...

Furanoz, Anomer, Biyokimya, Furan, Karbon, Oksijen, Ornatık, Riboz, Taslak, Haworth projeksiyonu, Kiral
Deoksiriboz
11 ay önce

pozisyonundaki hidroksil grubunun hidrojen ile yer değiştirmesiyle oluşur, yani bu bir oksijen atomunun kaybı ile sonuçlanır. Hidroksil grubunun değişmesi...

Deoksiriboz, Biyoloji, DNA, Hidrojen, Karbon, Oksijen, Riboz, Taslak
Sterol
11 ay önce

alkoller steroidlerin bir alt grubu olup, A halkasının 3-pozisyonunda bir hidroksil grubuna sahiptirler. Asetil koenzim A'dan sentezlenen amfipatik lipitlerdir...

Sterol, Biyokimya, Fungus, Hücre zarı, Kolesterol, Lipit, Steroid, Steroid hormonlar, Taslak, í–karyotik, Ergosterol
Hidroksit
11 ay önce

parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bilinen en basit diatomik iyonlardan biridir. Hidroksil grubu içeren inorganik bileşikler hidroksitler olarak adlandırılır. Başlıca...

Hidroksit, Amonyak, Anyon, Baz, Hidrojen, Hidroksil, Kalsiyum hidroksit, Kimya, Oksijen, Potasyum hidroksit, Sodyum hidroksit
Anomer
11 ay önce

karbonun hidroksil grubu C H 2 O H {\displaystyle CH_{2}OH} grubuna göre trans konumundaysa, şeker bir alfa anomeridir. Eğer anomerik karbonun hidroksil grubu...

Anomer, Denge, Glükoz, Hidroksil, Mutarotasyon, Haworth projeksiyonu, Hemiketal, Hemiasetal, Epimer, Sakkarit, Stereoizomer
Fosfodiester bağı
11 ay önce

Fosfodiester bağı, ardışık nükleotit şekerlerinden birisinin 5'-hidroksil grubunun, diğerinin 3'-hidroksil grubuna fosfat köprüsü aracılığı ile bağlanmasıyla oluşur...

Gliserit
11 ay önce

asilgliseroller, gliserol ve yağ asitlerinden oluşan esterlerdir. Gliserolde üç hidroksil fonksiyonel grubu bulunur, bunlar bir, iki veya üç yağ asidi ile esterlenerek...