Latin Harfleri

Kısaca: Latin alfabesi veya Roma alfabesi, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur. ...devamı ☟

Latin harfleri
Latin Harfleri

Latin harfleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Latin alfabesi

Latin harfleri

Genellikle Avrupalıların kullandığı Eski Roma dönemindeki yazı sistemine dayanan harflerin her biri.

Latin harfleri

Türkçe Latin harfleri kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. Roman

Latin harfleri

Türkçe Latin harfleri kelimelerinin Fransızca karşılığı.
caractères Latins

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Latin alfabesi
3 yıl önce

Latin alfabesi veya Roma alfabesi, antik Roma tarafından Latince yazmak için kullanılan yazı sistemidir. Latin alfabesi, görsel olarak Eski Yunan alfabelerine...

Latin alfabesi, A, Abece, B, C, D, Dil, E, F, G, H
Uygur Latin Yazısı
3 yıl önce

Uygur Latin Yazısı, (ULY) (Yeni Uygur Türkçesi: Uygur Latin Yëziqi) Uygur dilinin latin harfleri yardımıyla yazımıdır. ULY tasarımı Şincan Üniversitesi...

S
3 yıl önce

Alfabesi'nin 22. harfidir. Latin alfabesinin ise 19. harfidir. Türk dilindeki adı se 'dir. ص harfi Vurgulu S sesidir (Ṡ). Bu harfin çeşitli dillerdeki adı...

S, A, Arapça, B, Bengali, C, D, E, Ermenice, F, G
K
3 yıl önce

ile temsil edilmektedir. Türkçede 1928'de yapılan harf inkılabı ile Osmanlı alfabesi kaldırılıp Latin alfabesi getirilince, yeni alfabe düzenlenirken k...

K, A, Alfabe, Arap alfabesi, B, C, D, E, F, Fonetik, G
F
3 yıl önce

Ff harfi, Türk abecesinin 7., Latin abecesinin 6. harfidir. Türkçede fe diye okunur. F - Latin dillerinde ve Latin alfabesi kullanlan dillerde. ف - Arapçada...

F, A, B, C, D, E, Farad, Fizik, Flor, G, H
Š
3 yıl önce

harfinin Latin harflerine uyarlanmış biçimi olarak kullanılır. Slovakçada, /ʂ/ yerine kullanılır. Bulgarcadaki Ш harfinin de Latin harflerinde karşılığı...

Å , Akadça, Alfabe, Almanca, Boşnakça, Bulgarca, Diyakritik işaretler, Estonca, Fince, Harf, Hırvatça
Bulgarcanın romanizasyonu
6 yıl önce

Bulgarca'nın Latin harflerine transliterasyonu Kiril alfabesiyle yazılmış metinlerin Latin alfabesiyle gösterilmesi şeklinde olur. Bu işlem sayesinde...

Uygur alfabesi
3 yıl önce

UPNY, (Pinyin harfleri ile 1960 - 1980 arasında) Uygur Kiril Yazısı UKY, (Kiril alfabesi ile) Uygur Latin Yazısı ULY, (Latin harfleri ile 2000 sonra)...

Uygurlar, Türkler