Hakim

Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin hakim üyeleri ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek atanmaktadır.

hakim isim, eskimiş (haki:m) Arapça §ak³m
1. Bilge. 2. din bilgisi Tanrı.

hakim

sıfat (ha:kim) Arapça §¥kim

 1 .  Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen:
   "Arkasında yavaş fakat çok hakim bir ses işitmişti."- A. Gündüz.
 2 . isim Yargıç:
   "En azılı katili, eli titrek bir hakim mahkum eder ve bir Çingene asar."- F. R. Atay.
 3 .  Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.
 4 .  Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen (kimse):
   "Bir kere sinirlerine bu kadar hakim oyuncu görmedim."- H. Taner.
 5 .  Yüksekten bir yeri bütün olarak gören.
 6 .  biyoloji Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, dominant, başat.

Diğer anlamları

Hakim

1. anlamı Bilge. Tanrı.

Hakim

Hakim İngilizce anlamı ve tanımı

Hakim anlamları

 1. (noun) A Mohammedan title for a ruler; a judge.
 2. (noun) A wise man; a physician, esp. a Mohammedan.

Hakim tanım:

Kelime: ha·kim
Söyleniş: 'hä-k&m
İşlev: noun
Kökeni: Arabic hAkim
: an administrator in a Muslim country

Hakim

(Arapça) Erkek ismi 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hakim ilgili konular

 • Hakim

  Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.
 • Mahkeme

  Mahkeme esas itibariyle hüküm sözcüğünden türetilmiştir. Hükme varmak için yapılan faaliyete muhakeme, muhakemenin yapıldığı yere mahke
 • Duruşma

  Duruşma, yargılamalarda iddia ve savunma makamlarının delillere dayanarak tartıştıkları sürece denir. Ayrıca taraflar arasında doğan uyuş
 • Hayati Yazıcı

  1952 yılında Rize'de dünyaya geldi. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında hakim adayı olarak Ada
 • Genel Mahkemeler

  Genel Mahkemeler 1. Sulh Hukuk Mahkemesi: Kanunda belli edilen işlerle birlikte, ihtilaf konusu iki milyon TL'ye kadar olan davalara bakar (Bu rakam
 • Hakim (hukuk)

  Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.
 • Hâkim (hukuk)

  Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.
 • Medeni usul hukuku

  Medeni usûl hukuku, Türk hukuk yargılama usulünü konu alan özel hukuk dalıdır. Medeni usûl (yargılama) hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile ay
 • Nicolae Timofti

  Nicolae Timoftî (d. 22 Aralık 1948, Ciutuleşti), Yüksek Hakim Kurulu'nun başkanı olan bir Moldovalı politikacı ve hukukçu. 16 Mart 2012 tarih