Hakim

Kısaca: Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç. ...devamı ☟

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin hakim üyeleri ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek atanmaktadır.

hakim isim, eskimiş (haki:m) Arapça §ak³m
1. Bilge. 2. din bilgisi Tanrı.

hakim

sıfat (ha:kim) Arapça §¥kim

 1 .  Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen:
   "Arkasında yavaş fakat çok hakim bir ses işitmişti."- A. Gündüz.
 2 . isim Yargıç:
   "En azılı katili, eli titrek bir hakim mahkum eder ve bir Çingene asar."- F. R. Atay.
 3 .  Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.
 4 .  Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen (kimse):
   "Bir kere sinirlerine bu kadar hakim oyuncu görmedim."- H. Taner.
 5 .  Yüksekten bir yeri bütün olarak gören.
 6 .  biyoloji Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, dominant, başat.

Hakim

1. anlamı Bilge. Tanrı.

Hakim

Hakim İngilizce anlamı ve tanımı

Hakim anlamları

 1. (noun) A Mohammedan title for a ruler; a judge.
 2. (noun) A wise man; a physician, esp. a Mohammedan.

Hakim tanım:

Kelime: ha·kim
Söyleniş: 'hä-k&m
İşlev: noun
Kökeni: Arabic hAkim
: an administrator in a Muslim country

Hakim

(Arapça) Erkek ismi 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hâkim (hukuk)
4 yıl önce

mülakat sınavını geçen hakim adaylarına Türkiye Adalet Akademisi ve mahkeme stajlarını başarıyla tamamladıkları takdirde hakim unvanı verilmektedir. Yüksek...

İnsan Hakları
8 ay önce

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin...

Hak
7 ay önce

Hak, kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kişilerin lehlerine olan bir durumun kanunlar tarafından korunması, bu korumaya uymayan kişilere...

Sivil haklar
7 ay önce

Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı...

Sivil haklar, Bireysel haklar, Doğal haklar, Düşünce özgürlüğü, Erkek hakları, Eğitim, Hak, Haklar, Hayvan hakları, Hukuk, Kadın hakları
Çocuk hakları
7 ay önce

sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması...

Çocuk hakları sözleşmesi, UNESCO, Birleşmiş milletler
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
8 ay önce

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İngilizce: Universal Declaration of Human Rights ya da kısaca UDHR), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun...

Hakim Dalgaboyu
4 yıl önce

Hakim dalgaboyu optikte gözün algıladığı renkleri temsil eden ışık dalga boyu. Kimi renkler dalga boyu ile ifade edilirken, pastel renkler için hakim...

Kadın hakları
7 ay önce

Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamına verilen isim. Kadın hakları kavramı özellikle...

Türkiye`de kadın hakları, 10 Haziran, 13 Kasım, 13 Mart, 14 Nisan, 17 Ocak, 17 Şubat, 1843, 1847, 1856, 1858