Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç. ...

HAKIM (türkçe) anlamı
1. Bilge. Tanrı.
HAKIM (türkçe) anlamı
2. (Arapça) Erkek ismi 1. Her şeye hükmeden
3. hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden
4. dava yargılama işine memur olan
5. yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim
6. akıllı
7. becerikli. 5. Kadı
8. vali
9. amir
10. hükümdar
11. emir
1.

Hakim İngilizce anlamı ve tanımı

Hakim anlamları
    (noun) A Mohammedan title for a ruler
2. a judge.(noun) A wise man
3. a physician
4. esp. a Mohammedan.
Hakim tanım:
Kelime: ha·kim
5. Söyleniş: 'hä
6. -k&
7. m
8. İşlev: noun
9. Kökeni: Arabic hAkim
10. : an administrator in a Muslim country
11.

Hakim hakkında detaylı bilgi

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin hakim üyeleri ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek atanmaktadır.

hakim isim, eskimiş (haki:m) Arapça §ak³m
1. Bilge. 2. din bilgisi Tanrı.

hakim

sıfat (ha:kim) Arapça §¥kim

1 . Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen:
 "Arkasında yavaş fakat çok hakim bir ses işitmişti."- A. Gündüz.
2 . isim Yargıç:
 "En azılı katili, eli titrek bir hakim mahkum eder ve bir Çingene asar."- F. R. Atay.
3 . Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.
4 . Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen (kimse):
 "Bir kere sinirlerine bu kadar hakim oyuncu görmedim."- H. Taner.
5 . Yüksekten bir yeri bütün olarak gören.
6 . biyoloji Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, dominant, başat.

Şarkı Sözleri

Kurban tarafından söylenen Hakim adlı şarkının sözleri.

tokmak iner, ses kesilir
çok konuşan baş ezilir
kara cübbe kalem kırar
sallanan ip boyna doyar

aklında bin kurt dolaşır
kendine bile sataşır
elbet koyun kucağa düşer
kurt dişine kan yaraşır

insin tokmak, bitsin dünya
at bir tekme, dönsün dünya

zemin toprak, gezer koyun
dünya sofrasıdır kurdun
bazı koyun söz dinlemez
her kaleme düşer bir doyun
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tevfik El-Hakim

Tevfik el-Hakim (1898 - 1987) Mısır'ın ünlü sanatkârı Tevfik el-Hakim, Arap Edebiyatı'nın en önde gelen ve en etkileyici yazarlarından biri sayılmaktadır. El-Hakim'in, Arap -özellikle de Mısır- kültürünün yanı sıra Batı tiyatrosunu da yakından tanımış olması, ona Arap ...

Eline, Diline, Beline Hakim Olma

Eline, diline, beline hakim olma kuralı Alevilerin yaşamları boyunca uymaları zorunlu ahlak sisteminin adeta simgesidir. Eline bağlı olmak, elinle koymadığını almamak, diline bağlı olmak gözünle görmediğini söylememek ve beline hakim olmak haram olan cinsel ilişkiye girmemektir. ...

Hakim (hukuk)

Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.

Azrinaz Mazhar Hakim

Azrinaz Mazhar Hakim (''Malayca: Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar'')(''d. 23 Eylül 1979''), Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın 3. eşidir. Hakim Mazhar Mohd Johar ve Fauziah Abdullah Mansoor'un ikinci çocuklarıdır.

Hakim Dalgaboyu

Optikte gözün algıladığı renkleri temsil eden ışık dalgaboyu.

I. Hakim

I. Hakim Tam Adı:Ebû’l-`Abbâs ʿAhmed "el-Hâkim biʿEmr i’l-Lâh" (ö. 1302) 59. İslam Halifesi.

II. Hakim

II. Hakim (الحاÚéÙ…) (ö. 1352) 62. İslam Halifesi.

Hakim (Fatımi)

Hakim ya El-Hakim Bi-Emrillah ya da tam adı Ebû ʿAlî el-Mansûr Târik’ûl-Hâkim bi-Emrillâh, (Türkçe: Allah'ın Emriyle Hükümdar) (d. 13 Ağustos 985 - ö.

El-Hakim Camii

El-Hakim Camii, Kahire'de Fatımi halifelerinden Aziz'in 990'da yapımını başlattığı ve Hakim'in 1003'te tamamlattığı cami. Yapıldığı dönemde kentin kuzey surunun hemen dışındayken bugün Kahire'nin ortasında kalmıştır.

Sultan Hakim

''Sultan Hakim'' bir Mount&Blade karakteridir. Oyunda Sarranid Sultanlığı'nın sultanlığını yapmaktadır.== Hayatı ==Sultan Hakim Sarranid Sultanlığı hükümdarı ve Shariz Şehri lordu.

Hakim (din)

İslâm dininde Allah`ın 99 isminden, her şeyi inceliğiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olandır.==İsmin geçtiği Kuran ayetleri==*(2:129) Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara ...

Hakim Al-Nişaburi

Hâkim en-Nişaburî (Arapça: أبو عبد الل الله محمد بن عبد الله ال حَكِم النيشابوري; Ebu Abd-Allah Muhammed ibn-i Abd-Allah al-Hâkim el-Nişaburî) (933 - 1014 ), İranlı fıkıh, hadis ve tefsir bilgini.