Avukat

Kısaca: AVUKAT Alm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icabettirdiği şartlara haiz kimse. ...devamı ☟

Avukat
Avukat

Alm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icabettirdiği şartlara haiz kimse.

Önce Eski Yunan’da, sonra Roma’da mahkemeye düşenlerin akraba ve arkadaşlarına, onları yargı organı önünde savunma imkanı verildi. İlk olarak l274’te Fransa’da avukatlık yemini tatbik edildi.

Avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. Belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. Bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek biçiminde de olabilir. Bir avukat önce söz konusu olayı ya da durumu hukuk açısından değerlendirir, sonra davayı üstlenir. Hukuk deyimiyle "müvekkil" denen savunacağı kişiyi temsil yetkisi aldıktan sonra da gerekli işlemleri yürütür. Duruşmalarda davacı ya da davalıyı, vekili olarak yargı önünde temsil eder. Vasiyetname, sözleşme gibi hukuksal belgeleri düzenlemek de avukatın görevleri arasına girer.

Bazı ülkelerde, avukatlık yapabilmek için, avukatların meslek kuruluşlarına üye olmak zorunludur.

Türkiye'de avukatlık

Türkiye’de avukatlık, başlangıçta “dava vekilliği” şeklinde görülmüştür. Dava vekilliği yüz yıl önce, hükumete vekalet şeklinde başlamış, ancak usul hükümlerinin kabulü, davalarda tarafları temsil edenlerin hukuki bilgiye sahip olmaları mecburiyetini doğurunca, meslek haline geldi ve “muhamat” adıyla anıldı. Dava vekillerine de “muhami” denildi.

Dava vekillerinin durumu l8 Şevval l292 tarihli nizamname ile düzenlendi. 3499 sayılı kanun ve daha sonra l969 yılında kabul edilen ll36 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların ve dava vekillerinin durumunu açıklığa kavuşturdu.

En az üç avukat ve dava vekili bulunmayan yerlerde, baroda tutulan özel listeye yazılmış ve en az l0 sene mahkemelerde, savcılık ve icra dairelerinde katiplik yapmış olan dava takipçileri davada vekil olabilirler. Dava vekilliği kaldırılmıştır, ancak 1 Aralık l939 tarihinde dava vekaleti ruhsatına sahip olanlar devam edebilmektedir.

Avukatlık mesleği, barolara kayıtlı ve belli vasıfları haiz kimselerin yapabileceği ve kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslektir. Avukat olabilmek için, Hukuk Fakültesi mezunu, barolara kayıtlı, bir sene staj yapmış olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmamış bulunmak gerekir.

Avukat

Türkçe Avukat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. lawyer, attorney, advocate, barrister, attorney at low, counselor, solicitor, pleader, counsellor at law, counselor at law; mouthpiece; (In Scotland) Writer to the Signet, judicial officer who prepares writs and warrants and the like

Avukat

hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği koşulları taşıyan kimse, savunman.
gerekmediği halde başkasının savunmasını üstlenen kimse.

Avukat

Türkçe Avukat kelimesinin Fransızca karşılığı.
avocat/e [le][la]

Avukat

Türkçe Avukat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Advokat, Anwalt, Rechtsanwalt, Rechtsvertreter, Robe, Verteidiger

Avukat


1 .
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.
2 .
mecaz Gerekmediği halde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse.

misafir - 7 yıl önce
avukatlık sürkli bir meslekmi acba bide avukat olmak için hangi derslerden başarılı olmalı.

misafir - 7 yıl önce
Maalesef avukatlık mesleğinin hiçbir değeri,anlamı,önemi yok;çünkü gereğinden fazla hukuk fakültesi açıldığı için gereğinden fazla hukukçu var.Gereğinden fazla hukukçu olduğu için avukatlar iş bulamıyorlar ya da kendilerini geçindirecek kadar bile para kazanamıyorlar.Avukatlar yalancıdır.Türkiyede kesinlikle 18 tane devlet üniversitesinin hukuk fakültesi dışında hiç hukuk fakültesi olmamalı!Kesinlikle 18 tane devlet üniversitesinin hukuk fakültesi dışında hukuk fakültesi olmasa,avukatlar yalancı olmasa,gereğinden fazla hukukçu olmasa;her avukat ceza davalarına,cinayet davalarına,boşanma davalarına bakmak zorunda olmasa;hiçbir avukat tehdit edilmese,hiçbir avukatın duruşmaya çıkması engellenmese,hiçbir avukat gasp edilmese,hiçbir avukatla kötü bir şekilde uğraşılmasa,hiçbir avukata işkence yapılmasa,hiçbir avukat öldürülmeye çalışılmasa,hiçbir avukatın başı dertte olmasa ve gereğinden fazla hukukçu olmasa,avukatlık mesleği tehdit altında olmasa avukatlık mesleği değeri,anlamı,önemi olan çok iyi bir meslek olur.Türkiyedeki en iyi hukuk fakültesi kesinlikle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesidir.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tadilat yapılıp günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilirse daha kaliteli ve güzel bir okul olur.Kesinlikle 18 tane devlet üniversitesinin hukuk fakültesi dışında hiç hukuk fakültesi olmamalı!Avukatlık,savcılık,hakimlik mesleklerinin onurunu,ahlakını,şerefini,haysiyetini koruyan ve duruşmalarda hukukçunun hukukçu olduğunu gösteren duruşma kıyafeti kesinlikle cübbedir.Kesinlikle bütün ülkelerdeki avukatlar,savcılar,hakimler duruşmalara cübbe giyerek çıkmalı ve cübbelerine sahip çıkmalılar.Kesinlikle hiçbir avukat,savcı,hakim duruşmalara cübbe giyerek çıkmaktan bıkmamalı ve cübbelerine sahip çıkmalılar.Kesinlikle bütün ülkelerdeki hukukçuların duruşma kıyafeti cübbe olmalı!Kesinlikle bütün ülkelerde her boya ve bedene göre hiç eskimeyen,rengi hiç solmayan kaliteli avukat,savcı,hakim cübbeleri üretilmeli!Kesinlikle bütün ülkelerdeki bütün adliyelerde avukatların,savcıların,hakimlerin cübbelerini koyabilecekleri kaliteli,güvenli sahibinden başka hiç kimsenin açamayacağı dolapları olmalı!Kesinlikle bütün ülkelerdeki hukukçuların duruşma kıyafetleri cübbe olmalı!İnşallah bütün bu yazdıklarım önensenir ve avukatlık mesleğinin durumu düzelir.

misafir - 7 yıl önce
avukat olabilmek için öss sınavından hukuk lisans programı için eşit ağırlıklı puan almalı şahsen ben avukat olmak istiyorum...

misafir - 7 yıl önce
avukatlık bence çok güzel bir meslektir avukatlığın bugüne kadar hiç olumsuz bir yanını görmedim bende avukat olmak istiyorum inşallah ben ve isteyen diğer insanlar bu yüce mesleğe kavuşurlar

misafir - 7 yıl önce
Bence Avukatlık kanunların tam olarak tatbikinde ve uygulanmasında,haklı ile haksızın ayırt edilmesinde mahkemelerde başkalarının haklarını arama ve korumada dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi kamu hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen kimsedir dolayısıyla önemli bir meslektir. Dünyanın birçok ülkesinde Avukatlara çok değer verilir.Tarihten beri birçok aydın ve filozofların örgütlerinde Avukatlık,Hakimlik,Hekimlik ve İdarecilere atfen Hipokrat yemini gibi nazik uyarı cümleleri vardır.Çünkü;bu değerli mesleklere sahip kişiler kendi karar ve kannatleriyle kişi ve kurumların kaderlerini değitirecek büyük bir toplumsal sosyal sorumluluk alırlar.Avukat kaba gücün yerine hakkaniyeti,adaleti koymalıdır insanoğluna diğerlerinin hakkına,mülkiyetine,hürriyetine saygıyı,vicdan,ifade ve toplanma özgürlüğünü öğretmelidir.Çünkü; haklı davaların sözcüsü,yoksulun,mazlumun,dul ve yetimin savunucusudur.Her ülkede,her iklimde haini cezalandırır,masumu korur,düşeni kaldırır,adaletsizliğe ve vahşete karşı çıkar.Adaletin gerçekleşmesini engelleyen önyargı olmasın diye zenginleri savunur,yoksulun tüm hak ve imtiyazları teslim edilsin diye davasında ısrar eder.Irk,renk,cinsiyet,sınıf yada din ayrımı yapmadan insanlığın eşitliği için çalışır.O öncüdür geçmişten vazgeçerek bugünü ve var olanı yıkmak isteyecek son kişidir.O adil bir hükümdar,dürüst bir yargılayıcıdır.Mahkum etmeden önce dinler,herkes için en iyiyi araştırır.Dolayısıyla; Avukatların değeri sonuna kadar bilinmelidir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Şeytanın Avukatı (film)
1 yıl önce

Şeytanın Avukatı, aynı isimli romandan uyarlanan 1997 yapımı bir Hollywood filmidir. Başrollerde Al Pacino, Keanu Reeves ve Charlize Theron oynamıştır...

Şeytanın Avukatı (film), 1997, ABD, ABD doları, Al Pacino, Allmovie, Almanca, Beyazperde, Charlize Theron, Connie Nielsen, Hollywood
Şeytanın Avukatı
4 yıl önce

Şeytanın avukatı, olabilecek en kötü ihtimali düşünüp değerlendirenler için kullanılan bir tanımlama. (Örnek: "Bir an için Şeytanın avukatlığını yapalım")...

Şeytanın Avukatı (film), 1997, ABD, ABD doları, Al Pacino, Allmovie, Almanca, Beyazperde, Charlize Theron, Connie Nielsen, Hollywood
Bir Ceza Avukatının Anıları (oyun)
1 yıl önce

Bir Ceza Avukatının Anıları, Faruk Erem'in kaleme aldığı kitaptan senaryolaştırılarak sahnelenen seyirlik bir oyundur. Hukukçu ve yazar Faruk Erem'in,...

Avukat (film)
4 yıl önce

Avukat Michael Clayton Yönetmen Tony Gilroy Yapımcı Sydney Pollack Steve Samuels Jennifer Fox Senarist Tony Gilroy Oyuncular George Clooney Tom Wilkinson...

Avukat (film), 2007, 2008 BAFTA í–dülleri, 31 Ağustos, 65. Altın Küre í–dülleri, 7 Eylül, 80. Akademi í–dülleri, 9 Kasım, Allmovie, En İyi Sinema Filmi Altın Küre í–dülü - Drama, George Clooney
Ne Olacak Şimdi
2 yıl önce

çocukluk arkadaşı olan Avukat Orhan'a (Levent Kırca) başvurur. Nuran'ın kendisinden boşanmak istediğini (davayı) öğrenen Şakir de, Avukat Özden'e (Nevra Serezli)...

Metin Bostancıoğlu
4 yıl önce

Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlamış, serbest Avukat ve Hukuk Danışmanı olarak çalışmıştır. Hacettepe Üniversitesi...

Hukukçu
1 yıl önce

alanındaki mevzuata bağlı olarak, akademik, hukuk yazarı, hukuk okutmanı ve avukat olabilir. Profesyonel olarak, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda...

Hukuk, 1926, Adalet, Arapça, Avukat, Birleşmiş Milletler, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk alanlarının listesi
Tahir Akyürek
1 yıl önce

Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü'nde Avukat, Konya Ticaret Odası'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı. Çeşitli sivil...

Tahir Akyürek, Biyografi, Taslak, Türk