zikir

Zikir, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak ve anmak anlamına Kur`an kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır. ...

ZIKIR (türkçe) anlamı
1. 1 . Anma
2. söyleme
3. sözünü etme.
4. 2 . din b. (***)Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi:
5. Zikir çekmek.-
6. Atasözü
7. deyim ve birleşik fiiller
zikri geçmek
ZIKIR (türkçe) anlamı
8. anma
9. söyleme
10. sözünü etme.(bir tarikata bağlı olanlar için) tanrı'nın adını art arda söyleme işi.
ZIKIR (türkçe) almancası
1. Erwähnung

Zikir hakkında bilgiler

Zikir, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak ve anmak anlamına Kur`an kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır. din-taslakİlgili Konu Başlıkları Tümü

Hay

Hay, "yaşam sahibi" anlamına gelen bir kelimedir. Tarikatlarda kullanılan zikir ifadelerinden biridir. Hayat da denir.

Yoga

Hint felsefesinin geleneğe bağlı kolu içinde yer alan ve Patanjali tarafından kurulmuş olan felsefe sistemi.

Halvet

Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek, istenilen tenha ve her şeyden boş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir. Bir başka ifade ile ...

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah” ibaresi. Tevhid kelimesi, İslam dininde tevhid inancını bildiren söz, tevhid inancı, Allahü tealanın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın O’nun peygamberi olduğuna inanmaktır. Müslüman bir kimsenin ilk önce La ...