zikir

Zikir, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak ve anmak anlamına Kur`an kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır. ...

ZIKIR (türkçe) anlamı
1. 1 . Anma
2. söyleme
3. sözünü etme.
4. 2 . din b. (***)Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi:
5. Zikir çekmek.-
6. Atasözü
7. deyim ve birleşik fiiller
zikri geçmek
ZIKIR (türkçe) anlamı
8. anma
9. söyleme
10. sözünü etme.(bir tarikata bağlı olanlar için) tanrı'nın adını art arda söyleme işi.
ZIKIR (türkçe) almancası
1. Erwähnung

Zikir hakkında detaylı bilgi

Zikir, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak ve anmak anlamına Kur`an kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır. din-taslakİlgili Konu Başlıkları Tümü

Hay

Hay, "yaşam sahibi" anlamına gelen bir kelimedir. Tarikatlarda kullanılan zikir ifadelerinden biridir. Hayat da denir.

Yoga

Hint felsefesinin geleneğe bağlı kolu içinde yer alan ve Patanjali tarafından kurulmuş olan felsefe sistemi.

Halvet

Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek, istenilen tenha ve her şeyden boş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir. Bir başka ifade ile ...

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah” ibaresi. Tevhid kelimesi, İslam dininde tevhid inancını bildiren söz, tevhid inancı, Allahü tealanın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın O’nun peygamberi olduğuna inanmaktır. Müslüman bir kimsenin ilk önce La ...

Namaz

Namaz Arapça Salat. Bir Kur'an Kavramı olan Namaz islamın beş şartından biridir. Salat genel anlamda “dua”dır.

Oruç

Oruç genel anlamda Tanrıya ibadet amacıyla yeme içme gibi birçok şeyden belli bir süreliğine kendini alıkoyma.

Vird

Vird bit tasavvuf terimidir. Tasavvuf inancındaki zikrin bir çeşidi.Tasavvufta belirli sayıda Allah denilerek nefsin durulmasını hedefleyen zikir çeşidine ``vird`` denir.

çocuk

Çocuk insan yavrusu. Her ailenin gönülden istediği, evin neşesi olan çocuk; gelecek günlerin kurucusu, teminatı, cemiyetin de temelidir. Çocuğun beden ve ruh sağlığı için gösterilen gayret, fedakarlık ve bu uğurda yapılan çalışmalarla cemiyet sağlam temellere oturabilir. Her ...

Nakşibendilik

Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı. "Nakış yapan" anlamına gelen ...