Zikir

Kısaca: Zikir, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak ve anmak anlamına Kur`an kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır. ...devamı ☟

zikir
Zikir

Zikir, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak ve anmak anlamına Kur`an kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır. din-taslak

zikir

1 . Anma, söyleme, sözünü etme.
2 . din b. (***)Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi:
"Zikir çekmek."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
zikri geçmek

zikir

anma, söyleme, sözünü etme. (bir tarikata bağlı olanlar için) tanrı'nın adını art arda söyleme işi.

zikir

Türkçe zikir kelimesinin Almanca karşılığı.
Erwähnung

İlgili konular

din kur’an tasavvuf

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zikir
2 yıl önce

Zikir, hatırlamak, anmak, zihinde tutmak, unutmamak anlamında Kur’an kaynaklı bir terimdir. Tasavvufta zikir kendisine sıklıkla atıf yapılan bir kavramdır...

Zikir, Din, Kur’an, Tasavvuf, Taslak
Celvetilik
6 yıl önce

sözü üzerine zikir çeker. Celvetîye’de ilk ve en mühim zikir Kelime-i Tevhid’tir. Yani; “Lâ ilah-e il-l-allah” Celvetîye’de ikinci zikir Esma-i Seb’a’dır...

Melamilik
2 yıl önce

anmayı zikir değil "tesbih/ isimlerini yüceltme" olarak değerlendirirler. Çünkü Zikir her an ve bütünü ifade eden "Allah" ismiyle yapılmaktadır. Zikirde amaç...

Melamilik, Hallac-ı Mansur, Vahdet-i vücud, İsmail Maşuki, Hüsameddin Ankaravİ®, İdris Muhtefİ®, Bünyamin Ayaşİ®, Sütçü Beşir Ağa, Bosnalı Hamza Bali
Halvet
2 yıl önce

konuşmak üzere yalnız kalıp kimseyi içeri almamaktır. Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya...

Cemevi
2 yıl önce

Cemevi; Alevilikteki başlıca ibadet mekanı. Alevilerin zikir yaptıkları, hak ile batıl alanı ayırdıkları, ölmeden önce öldükleri, sorguya çekilip soruldukları...

Cemevi, Alevi, Din, Taslak
Burmalı Mescid Camii
6 yıl önce

Emin Nureddin Osman tarafından yaptırıldı. Cumhuriyetten önce aynı zamanda zikir ve dini sohbetlerin yapıldığı bir Nakşi dergahı idi. Zamanla bakımsız kalan...

Halvetilik
2 yıl önce

Halvetilik, cehri zikir adı verilen ve ilahi isimlerin yüksek sesle tekrar edilmesi anlamına gelen zikir yöntemini kullanan ve aslı Alevî-Bektaşî ittikadiyle...

Adam Kadmon
2 yıl önce

sonunda varır ve o zaman yüce ya da kutsal âleme dahil olur. Halvet Tefekkür Zikir Dictionary of Mysticism, Nevill Drury Dictionnaire des Symboles, Jean Chevalier...

Adam Kadmon, Ezoterizm Portalı, Kabala, Mistisizm, Okültizm, Tasavvuf, Tekâmül, Teozofi