Hilye

Kısaca: Hazreti Muhammed�in fiziksel ve kişisel özellikleriyle örnek davranışlarını konu alan eserlere "hilye" denir. Zamanla hilye'nin kapsamı genişlemiş halifeler için de hilyeler yazılmıştır. Divan edebiyatında bu türün ilk örneği Hakani�nin Hilye-i Hakani�sidir. Zamanla hilyelerin levhalara hattatlar tarafından yazılması geleneği de ortaya çıkmıştır. ...devamı ☟

hilye
Hilye

Hazreti Muhammed’in fiziksel ve kişisel özellikleriyle örnek davranışlarını konu alan eserlere "hilye" denir. Zamanla hilye'nin kapsamı genişlemiş halifeler için de hilyeler yazılmıştır. Divan edebiyatında bu türün ilk örneği Hakani’nin Hilye-i Hakani’sidir. Zamanla hilyelerin levhalara hattatlar tarafından yazılması geleneği de ortaya çıkmıştır.

hilye

Hz. Muhammed'in dış görünüşünü ve niteliklerini anlatan manzum ve mensur eser.

hilye

(Arapça) Kadın ismi 1. Süs, zinet, cevher. 2. Güzel sıfatlar. 3. Güzel yüz. 4. Bir yazı sitili. 5. Hz. Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser.

İlgili konular

hadis i̇slam tirmizi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hilye
2 yıl önce

Efendi'nin 1848 yılında yazıldığı belirlenen hilyesi. Hilye, hilye-i şerîf, hilye-i saâdet ya da hilye-i nebî, Osmanlı hattatlarca 17. yüzyılda geliştirilen...

Hilye, Hadis, Taslak, İslam, ޞemail, Tirmizi
Nesih
2 yıl önce

fiziki ve ahlaki değerlerini açıklayan, yazılı levhalar hilye (hilye-i şerif, hilye-i saadet veya hilye-i nebevi) olmuştur. Farsça ise özellikle tâlik, šekasta...

Münşeat
2 yıl önce

biyografileri. Surname: Büyük düğün törenleri. Gazavatname: Çeşitli kahramanların savaşları. Seyahatname: Gezi yazıları Hilye: Muhammed'in iç ve dış özellikleri....

Münşeat, Münşeat
Salavat
2 yıl önce

selam, yüceltme (kutsama), rahmet, övgü, iltifat, ifadeleri tercih edilir. Hilye Delail Hayrat Mevlid ^ "Allah ve O'nun melekleri Peygamber'e salat ederler...

İslamiyet, Hz. Muhammet, Din
Neşati
2 yıl önce

avlusuna gömüldü. Divanı 1933'te Nüzhet Ergun tarafından yayımlandı. Dîvân Hilye-i Enbiyâ Edirne Şehr-engîzi Şerh-i Müşkilât-ı Urfî Kavâid-i deriyye Tuhvetü'l...

Neşati, Divan(edebiyat), Nef`í®, Sebk-i Hindí®, Şerh-í® Müşkilât-ı Urfí®, Urfí®
Siyer
2 yıl önce

önemli kişilerin hayat hikâyesi anlamında da kullanılır. Kısası Enbiya, hilye, mevlid, şemail kitapları Siyer başlığı altında ele alınan yazım çalışmalarıdır...

Siyer, Akabe, Ali, Halife, Hanif, Hatice, Hendek, Kabe, Osman, Taslak, Ömer
şemail
2 yıl önce

Muhammed'in dış görünüşünü anlatan eserdir. Şemail-i şeriflerde veya hilyelerde peygamberin fizik görünüşü, hilkati, sureti ayrıntılı şekilde anlatılmıştır...

Şemail, Hadis, Hilye, Muhammed, Kaynak gösterme
Rika
2 yıl önce

Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce) Mehmet Çebi Derleminden Hilye-i Şerife Örnekleri16 Haziran 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

Rika, Arapça, Osmanlı Devleti, Harf İnkılâbı, VikiProje Türk tarihi