Joule-Thomson Etkisi

Kısaca: Fizikte Joule-Thomson etkisi, veya Joule-Kelvin etkisi, her ne kadar ideal gazlarda olmasa da gerçek gazlarda gazın sabit entalpi (bu gazın ısı transferi yapmadığını gösterir) ve sıcaklık değişimi ile haciminin serbest olarak artması veya azalması anlamına gelir. ...devamı ☟

Fizikte Joule-Thomson etkisi, veya Joule-Kelvin etkisi, her ne kadar ideal gazlarda olmasa da gerçek gazlarda gazın sabit entalpi (bu gazın ısı transferi yapmadığını gösterir) ve sıcaklık değişimi ile haciminin serbest olarak artması veya azalması anlamına gelir.

termodinamik-taslak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1852
1 yıl önce

Gazlardaki Joule Thomson Etkisi açıklandı Amerikalı mucit Elisha Graves Otis (1811-1861) yeterli koruyucu tertibata sahip ilk mekanik asansörü yaptı Franklin...

1852, 15 Aralık, 18. yüzyıl, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855
Termoelektrik malzeme
1 yıl önce

olaydır. Bu olay daha çok Seebeck etkisi (ısının akıma dönüşmesi), Peltier etkisi (akımın sıcaklığa dönüşmesi) ve Thomson etkisi (iletkenin ısınması/soğuması)...

Heike Kamerlingh Onnes
1 yıl önce

ve Kriyostat kullanarak Helyum'u sıvılaştıran ilk fizikçi oldu. Joule-Thomson etkisi kullanarak -269 °C - 3 K olan yeryüzündeki en soğuk sıcaklığa düşürmeyi...

Termoelektrik etki
1 yıl önce

ifade eder. S nin büyük olması termoelektrik gerilime ve verimin çok olmasına neden olur. Isı aktarımı Joule yasası Spintronik Termoelektrik soğutma...

Termoelektrik soğutma
1 yıl önce

gibi uygulanan akım, ısı taşınması ve Joule ısıtması arasında rekabet göstererek sonuca etki etmektedir. Joule ısıtması uygulanan akımın karesiyle orantılı...

Termoelektrik soğutma, Buzdolabı, Isı, Isı pompası, Kompresör, Sıcaklık, Yoğuşturucu, Peltier Etkisi, Yarı iletkenler, Peltier, Transfer
Enerji
1 yıl önce

bir maddenin ışık hızının karesinin sayısal değeri kadar (Joule) enerjisi vardır. E=Pt 1 Joule enerjisi olan bir madde, 1 saniye boyunca, 1 Watt'lık güç...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Hidroelektrik Santralı, James Prescott Joule, Joule, Kalori, Kinetik enerji, Potansiyel Enerji, Potansiyel enerji
Elektron
1 yıl önce

sahiptir. Bu değer yaklaşık olarak, 6976927400914999999♠9.27400915(23)×10-24 joule/tesla'ya denk gelen bir Bohr magnetonuna eşittir. Elektronun momentumuna...

Elektron, Fizik, Fermiyon, Kuark, Molekül Orbital Teorisi, İyon, Proton, Atom, Nötron, Radyoaktif, Foton
Termodinamiğin ikinci yasası
4 yıl önce

arasındaki sıcaklık farkına bağlı olduğunu fark etti. Rudolf Clausius, Prescott Joule’in enerjinin korunumu hakkındaki çalışmalarını da göz önünde bulundurarak...