Kabbala

Kabala İbranice'de 'gelenek' anlamına gelen ve 12. yüzyıl ve sonrasında yaygınlaşan batıni Yahudi mistisizmi. Kabbala, 12. yüzyıldan başlayarak Yahudi gizemciliğini tümüyle etkisi altına almış olan ezoterik bir akımdır. Her zaman temelde sözlü bir gelenek olan Kabbala, İbranice'de sözcük anlamı olarak da "gelenek" karşılığını taşımaktadır. Gizemci deneyimlerin içerdiği olası kişisel tehlikelerden kaçınabilmek amacıyla, Kabbala öğretisine ve uygulamalarına inisiyasyon mu

Kabala İbranice'de 'gelenek' anlamına gelen ve 12. yüzyıl ve sonrasında yaygınlaşan batıni Yahudi mistisizmi.

Kabbala, 12. yüzyıldan başlayarak Yahudi gizemciliğini tümüyle etkisi altına almış olan ezoterik bir akımdır. Her zaman temelde sözlü bir gelenek olan Kabbala, İbranice'de sözcük anlamı olarak da "gelenek" karşılığını taşımaktadır.

Gizemci deneyimlerin içerdiği olası kişisel tehlikelerden kaçınabilmek amacıyla, Kabbala öğretisine ve uygulamalarına inisiyasyon mutlaka bir önderin, bir yol göstericinin gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmelidir. Her yönüyle gizemci bir öğreti olan Kabbala'nın, özünde Tanrı'nın Musa'ya aktardığı "ilahi vahy" olan Torah'ın (Tevrat) yazılı olmayan gizli bilgilerini içerdiği ileri sürülmüştür. Yahudiliğin temel ilkesinin Musa yasalarına uyum olmasına karşın, Kabbala'nın insana doğrudan Tanrı'ya ulaşma yollarını sağladığı varsayılmıştır. Bu bakımdan Kabbala, bir çokları tarafından tehlikeli biçimde kamutanrıcı (panteist) ya da sapkın olarak nitelendirilen gizemci yaklaşımlar içeren bir dinsel boyutu Yahudiliğe katmıştır.

Köken

Kabbala'nın kökeni İ.S. I. yüz yılda Filistin'de filizlenen"Merkava" (ya da Merkabah) gizemciliğine kadar geri götürülebilir. Merkava gizemciliğinde temel uğraş, Eski Ahit'te peygamber Ezekiel'in düşlediği "ilahi taht" ya da "araba" (merkava) hakkında derin düşüncelere dalmak ve bu sayede çoşku içinde kendinden geçmektir.

VII. ve XII. yüz yıllar arasında uygulama alanı Filistin'den Babilonya'ya kayan ve yoğun biçimde Gnostik inançların etkisi altında kalan Merkava gizemciliğinde asıl amaç, Tanrı'nın tahtını ve göksel düzeni düşleyebilmektir. Gizemci Merkava yazımında, çoşku içindeki ruhun yükselişi, düşman meleklerle dolu "yedi küre"yi ya da "yedi gök katını" aşmak için yapılan tehlikeli bir yolculuk olarak tanımlanmaktadır. Ruhun bu yolculuktaki amacı, merkava'nın üzerinde bulunan ilahi tahta ulaşmaktır.

"Tzenu'im" adı verilen Merkava uygulayıcıları, özel ahlak niteliklerine sahip olan az sayıda seçkin kişilerdi ve sürekli oruç tutarak kendilerini gizemci deneyimlere hazır tutmaları gerekliydi. Bu seçkinlerin yapacağı başarılı bir düşsel yolculuk için her şeyden çok "mühür" olarak tanımlanan bazı büyülü sözlerin ve formüllerin kullanımı zorunluydu. Bu büyülü sözler, her bir gök katının kapısında bekçilik yapan melekleri yatıştırmak için gerekliydi. Hatalı bir "mühür" kullanımı, önemli yaralanmalara, hatta korkunç ölümlere yol açabilirdi.

Talmud'a göre, Merkava uygulamasına kalkışan dört kişi arasından biri ölmüş, diğeri delirmiş, öteki dinden çıkmış ve yalnızca Rabbi Akiba ben Joseph gerçek bir düşsel deneyime nail olmuştur. Merkava uygulayıcıları kimi zaman "Doğaüstü Dünyanın Gezginleri" olarak da adlandırılırlardı. Bu gizemci akımın en eski iki yazımsal kaynağı; Rabbi Akiba'ya ait olduğu sanılan "Küçük" ve Rabbi Ishmael ben Elisha'ya ait olduğu sanılan "Büyük" metinlerdir. Ayrıca, "Enoch'un Kitabı" ve Tanrı'nın oldukça abartılı antropomorfik (insan biçimli) betimlemelerini içeren "Shi'ur Qoma" (İlahi Boyutlar) adındaki metinler de Merkava geleneğine aittirler.

Diğer anlamları

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. la Cábala (interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento en el judaísmo)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Kabbale (enseignement ésotérique au Judaisme)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kabbala, mystische Interpretation der Schriften von Rabbiner (Lehre im Judentum)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. cabala, interpretazione mistica delle Scritture sviluppatasi nei secoli dodicesimo e tredicesimo

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. cabala, interpretação mística das Escrituras (Judaísmo)

Kabbala

i. kabala, İbrani felsefesi yazıları

Kabbala

Fransızca Kabbala kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. mysticism, mystical spiritualism

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mystical interpretation of the Scriptures developed by rabbis (most popular in the 12th and 13th centuries)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. kabbala (oude, geheime, mystieke joodse leer)

Kabbala

n. mystical interpretation of the Scriptures developed by rabbis (most popular in the 12th and 13th centuries) n. cabala, cult or secret doctrine, mystical interpretation of the Scriptures which was developed by rabbis n. mysticism, mystical spiritualism

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cabale (f)

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. cábala (f)

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kabala (f)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kabbala ilgili konular

 • Mistik

  Mistisizm, Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστή
 • Spiritüalizm

  Spiritüalizm terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruh
 • Adam Kadmon

  Adam Kadmon İbrani tradisyonundaki sembolik bir addır. Bu ad, İbrani tradisyonunda iki anlamda kullanılır: *1- Aden Cenneti'nde meydana getirilen
 • Karşılaştırmalı mistisizm

  Çeşitli coğrafyalardaki dinle ilişkisi dışında mistik öğreti ve uygulamaların karşılaştırmalı analizi.
 • Ulusal mistisizm

  Ulusal mistisizm, ulusal iddiaların okült çalışmaları, uydurma bilimsel veya uydurma tarihsel inançlarla desteklenmesine verilen isimdir.
 • Bilim Araştırma Grubu (ruhçu)

  Bilim Araştırma Grubu, 1977 ile 1984 yılları arasında İstanbul’da etkinlik göstermiş ruhçu grup. 1970’li yıllarda Türkiye Metapsişik T
 • Mistik felsefe

  Mysticism Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katıl
 • Altın Şafak

  Altın Şafak aşağıdaki anlamlara gelebilir.
Kabbala
Kabbala