Kabbala

Kısaca: Kabala İbranice'de 'gelenek' anlamına gelen ve 12. yüzyıl ve sonrasında yaygınlaşan batıni Yahudi mistisizmi. Kabbala, 12. yüzyıldan başlayarak Yahudi gizemciliğini tümüyle etkisi altına almış olan ezoterik bir akımdır. Her zaman temelde sözlü bir gelenek olan Kabbala, İbranice'de sözcük anlamı olarak da "gelenek" karşılığını taşımaktadır. Gizemci deneyimlerin içerdiği olası kişisel tehlikelerden kaçınabilmek amacıyla, Kabbala öğretisine ve uygulamalarına inisiyasyon mu ...devamı ☟

Kabbala
Kabbala

Kabala İbranice'de 'gelenek' anlamına gelen ve 12. yüzyıl ve sonrasında yaygınlaşan batıni Yahudi mistisizmi.

Kabbala, 12. yüzyıldan başlayarak Yahudi gizemciliğini tümüyle etkisi altına almış olan ezoterik bir akımdır. Her zaman temelde sözlü bir gelenek olan Kabbala, İbranice'de sözcük anlamı olarak da "gelenek" karşılığını taşımaktadır.

Gizemci deneyimlerin içerdiği olası kişisel tehlikelerden kaçınabilmek amacıyla, Kabbala öğretisine ve uygulamalarına inisiyasyon mutlaka bir önderin, bir yol göstericinin gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmelidir. Her yönüyle gizemci bir öğreti olan Kabbala'nın, özünde Tanrı'nın Musa'ya aktardığı "ilahi vahy" olan Torah'ın (Tevrat) yazılı olmayan gizli bilgilerini içerdiği ileri sürülmüştür. Yahudiliğin temel ilkesinin Musa yasalarına uyum olmasına karşın, Kabbala'nın insana doğrudan Tanrı'ya ulaşma yollarını sağladığı varsayılmıştır. Bu bakımdan Kabbala, bir çokları tarafından tehlikeli biçimde kamutanrıcı (panteist) ya da sapkın olarak nitelendirilen gizemci yaklaşımlar içeren bir dinsel boyutu Yahudiliğe katmıştır.

Köken

Kabbala'nın kökeni İ.S. I. yüz yılda Filistin'de filizlenen"Merkava" (ya da Merkabah) gizemciliğine kadar geri götürülebilir. Merkava gizemciliğinde temel uğraş, Eski Ahit'te peygamber Ezekiel'in düşlediği "ilahi taht" ya da "araba" (merkava) hakkında derin düşüncelere dalmak ve bu sayede çoşku içinde kendinden geçmektir.

VII. ve XII. yüz yıllar arasında uygulama alanı Filistin'den Babilonya'ya kayan ve yoğun biçimde Gnostik inançların etkisi altında kalan Merkava gizemciliğinde asıl amaç, Tanrı'nın tahtını ve göksel düzeni düşleyebilmektir. Gizemci Merkava yazımında, çoşku içindeki ruhun yükselişi, düşman meleklerle dolu "yedi küre"yi ya da "yedi gök katını" aşmak için yapılan tehlikeli bir yolculuk olarak tanımlanmaktadır. Ruhun bu yolculuktaki amacı, merkava'nın üzerinde bulunan ilahi tahta ulaşmaktır.

"Tzenu'im" adı verilen Merkava uygulayıcıları, özel ahlak niteliklerine sahip olan az sayıda seçkin kişilerdi ve sürekli oruç tutarak kendilerini gizemci deneyimlere hazır tutmaları gerekliydi. Bu seçkinlerin yapacağı başarılı bir düşsel yolculuk için her şeyden çok "mühür" olarak tanımlanan bazı büyülü sözlerin ve formüllerin kullanımı zorunluydu. Bu büyülü sözler, her bir gök katının kapısında bekçilik yapan melekleri yatıştırmak için gerekliydi. Hatalı bir "mühür" kullanımı, önemli yaralanmalara, hatta korkunç ölümlere yol açabilirdi.

Talmud'a göre, Merkava uygulamasına kalkışan dört kişi arasından biri ölmüş, diğeri delirmiş, öteki dinden çıkmış ve yalnızca Rabbi Akiba ben Joseph gerçek bir düşsel deneyime nail olmuştur. Merkava uygulayıcıları kimi zaman "Doğaüstü Dünyanın Gezginleri" olarak da adlandırılırlardı. Bu gizemci akımın en eski iki yazımsal kaynağı; Rabbi Akiba'ya ait olduğu sanılan "Küçük" ve Rabbi Ishmael ben Elisha'ya ait olduğu sanılan "Büyük" metinlerdir. Ayrıca, "Enoch'un Kitabı" ve Tanrı'nın oldukça abartılı antropomorfik (insan biçimli) betimlemelerini içeren "Shi'ur Qoma" (İlahi Boyutlar) adındaki metinler de Merkava geleneğine aittirler.

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. la Cábala (interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento en el judaísmo)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Kabbale (enseignement ésotérique au Judaisme)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kabbala, mystische Interpretation der Schriften von Rabbiner (Lehre im Judentum)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. cabala, interpretazione mistica delle Scritture sviluppatasi nei secoli dodicesimo e tredicesimo

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. cabala, interpretação mística das Escrituras (Judaísmo)

Kabbala

i. kabala, İbrani felsefesi yazıları

Kabbala

Fransızca Kabbala kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. mysticism, mystical spiritualism

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mystical interpretation of the Scriptures developed by rabbis (most popular in the 12th and 13th centuries)

Kabbala

İngilizce Kabbala kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. kabbala (oude, geheime, mystieke joodse leer)

Kabbala

n. mystical interpretation of the Scriptures developed by rabbis (most popular in the 12th and 13th centuries) n. cabala, cult or secret doctrine, mystical interpretation of the Scriptures which was developed by rabbis n. mysticism, mystical spiritualism

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cabale (f)

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. cábala (f)

Kabbala

Almanca Kabbala kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kabala (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kabala
3 yıl önce

Bayramlar Ayin Tsedaka Brit Bar ve Bat Mitzvah Evlilik Matem Felsefe Etik Kabbala Gelenek Sinagog Haham Metinler Topluluklar Nüfus Mezhepler Ortodoks (Modern...

Kabbala, Apis, Ezoterizm Portalı, Firavun, Hz. Musa, Kabala, Mistik, Mistisizm, Mistisizm Portalı, Okültizm Portalı, Qabala
Safed
2 yıl önce

şehirdir. 2003 nüfusu 26.600'dür. Museviliğin 4 kutsal şehrinden biridir ve Kabbala tarikatının merkezidir. Ayrıca 900 metrenin üzerindeki rakımı sayesinde...

Safed, 2003, Arapça, Kabala, İbranice, İsrail
1290
2 yıl önce

aristokrat ve general (ö. 1334) Abraham Abulafia, "Vecdi Kabbala" (Qabbalah nevu'it) olarak bilinen Kabbala mistik yolunun kurucusu (d. 1240) Bulgar Keratsa-Maria...

1290, 12. yüzyıl, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294
1240
2 yıl önce

Benedictus, papa (ö. 1304) Abraham Abulafia, "Vecdi Kabbala" (Qabbalah nevu'it) olarak bilinen Kabbala mistik yolunun kurucusu (ö. 1290) Caca Bey, Türk devlet...

1240, 12. yüzyıl, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1241, 1242, 1243, 1244
Abraham Abulafia
4 yıl önce

אבולעפיה; d. 1240 Zaragoza - ö. 1290 Comino-Malta) "Vecdi Kabbala" (Qabbalah nevu'it) olarak bilinen Kabbala mistik yolunun kurucusu. Moses Maimonides ve Veronalı...

Abraham Abulafia, Gematria, Kabbala, Kişi, Taslak
Zohar
3 yıl önce

Yahudi mistisizminin (Kabbala) en önemli eserleri arasında yer alan Zohar (İbranice זהר ihtişam), Orta Çağ'da Aramice ve İbranice dillerinde yazılmış...

Zohar, Kabbala, Mistisizm, Mistisizm Portalı, İbranice, Kabbalah Center, Madde taslağı
Judeo-Paganizm
6 yıl önce

bir din yaratma amaçlı başlatılan bir akımdır. Yahudilik, Neopaganizm ve Kabbala ilkelerinin karışımıyla oluşturulmuştur. Yahudi Paganistler Yahudiliğin...

Pi (film)
2 yıl önce

Lauren Fox (Jenny Robeson) Stanley Herman (Moustacheless Man) Clint Mansell (Photographer) Tom Tumminello (Ephraim) Ari Handel (Kabbala Scholar) Pi sayısı...

Pi (film), 1998, ABD, Allmovie, Beyazperde, Darren Aronofsky, IMDb, Pi sayısı, Sinema, Sinema.com, SinemaTürk