Zohar

Kısaca: Yahudi mistisizmi (Kabbala)nın en önemli eserleri arasında yer alan Zohar (İbranice זהר "ihtişam") ortaçağ Aramice ve İbranice dillerinde yazılmış Tevratın (Musa'nın beş kitabı) mistik yorumu olan bir grup kitaptan oluşur. ...devamı ☟

Yahudi mistisizmi (Kabbala)nın en önemli eserleri arasında yer alan Zohar (İbranice זהר "ihtişam") ortaçağ Aramice ve İbranice dillerinde yazılmış Tevratın (Musa'nın beş kitabı) mistik yorumu olan bir grup kitaptan oluşur. Musevilikte Tanrı'nın İsimlerinin doğası, evrenin kökeni ve yapısı, ruhların doğası, günah, iyilik ve kötülük gibi konuları içeren Zohar'da kutsal metnin yorumları, teoloji, mitik kozmogoni, mistik psikoloji gibi alanlar bulunur.

KökenYirminci yüzyılın önemli Kabbala araştırmacılarından, yazar Gershom Scholem'e göre Roma döneminin ilk yüzyıllarında konuşulan ilginç bir Aramice'de kalema alınan Zohar, ilk olarak 13.yüzyılda İspanya'da ortaya çıkmış ve Moses de Leon adındaki bir yahudi yazar tarafından yayımlanmıştır. Scholem De Leon'un çağdaşlarının ifadesi ve Zohar'daki deyim ve cümle yapısı gibi kanıtlara dayanarak De Leon'un Zohar'ın gerçek yazarı olduğu sonucuna varmıştır. De Leon'un kendisi bu eseri ikinci yüzyıldaki bir rabbi'ye Simeon bar Yohai'ye atfeder. Musevi efsanelerinde Roma döneminde Rabbi Simeon'un 13 yıl bir mağarada saklanarak oğlu Elazar ile Tevrat çalıştığı ve bu süre zarfında Tanrı'nın Zohar'ı kendisine ilham edildiği bildirilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Zohar

Zohar İngilizce anlamı ve tanımı

Zohar anlamları

  1. (noun) A Jewish cabalistic book attributed by tradition to Rabbi Simon ben Yochi, who lived about the end of the 1st century, a. d. Modern critics believe it to be a compilation of the 13th century.

Zohar tanım:


Zohar

Fransızca Zohar kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Zohar, Hebrew first name; (Judaism) book of the Zohar, Kabbala (mystical religious writing)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zohar Resimleri

Gershom Scholem
4 yıl önce

Messiah (1973) On Kabbalah and its Symbolism (1965) Origins of the Kabbalah Zohar: İhtişamın Kitabı, Dharma Yay. (1994) ^ Mendes-Flohr, Paul (2012). Gershom...

Gershom Scholem, ,
Kabala
1 yıl önce

yazılmıştır. Bir sonraki önemli kitap, MS 2. yüzyılda yazılmış olan Zohar kitabı'dır. Zohar’ı, ünlü 16. yüzyıl kabalisti Isaac Luria (Ha'ARI)’nin çalışmaları...

Kabbala, Apis, Ezoterizm Portalı, Firavun, Hz. Musa, Kabala, Mistik, Mistisizm, Mistisizm Portalı, Okültizm Portalı, Qabala
Yahudi Aramicesi
4 yıl önce

yüzyılda Yahudi Aramicesi halkın dili olmasından çıktıktan sonra bile Zohar Ibya'da yine bu dille basıldı. Sadece Aramice konuşan toplumların arasında...

Kutsal metin
4 yıl önce

Mukaddes Emanuel Swedenborg'un yazıları Tattvartha Sutra Arzhang Tanah Talmud Zohar Humaş Mişna Kitâb-ı Mukaddes Kutsal Piby Kebra Negast Haile Selassie'nin...

Kutsal metin listesi, Apokrifa, AtharvaVeda, Avesta, Bahailik, Bhagavad Gita, Budizm, Din, Etrüsk mitolojisi, Guru Granth Sahib, Hadis
Sefirot
1 yıl önce

yüzyılda yazılan ve Kabala'nın en önemli kitabı haline gelen Sefer ha-zohar'da geçen bir tür şemadır. Kabalacılar, Sefirot'un Tanrı Yehova'nın "yansıma...

İsrail sineması
1 yıl önce

Uri Zohar’dı. İlk Bourekas türündeki film, “Sallah Shabati” isimli filmdi ve Ephrahim Kishon tarafından 1964 yılında yapıldı. 1965 yılında Uri Zohar, Fransız...

Davud'un Yıldızı
4 yıl önce

içerisinde on küre ile birlikte bir muskanın üzerinde bulunur. Bununla beraber Zohar gibi klasik Kabala metinlerinde bu ambleme rastlanmaz. G.S. Oegema'ya göre...

Davud`un Kalkanı, 1008, 1073, 1307, 1354, 1460, 15. yüzyıl, 1512, 1592, 1648, 1939
Meir Shalev
4 yıl önce

Always Embarrasses Me How the Neanderthal Inadvertently Invented Kebab The Tractor in the Sandbox Michael and the Monster of Jerusalem Zohar's Dimples...

Meir Shalev, 1948, Kudüs, İsrail, Nahalal