Zohar

Yahudi mistisizmi (Kabbala)nın en önemli eserleri arasında yer alan Zohar (İbranice זהר "ihtişam") ortaçağ Aramice ve İbranice dillerinde yazılmış Tevratın (Musa'nın beş kitabı) mistik yorumu olan bir grup kitaptan oluşur.

Yahudi mistisizmi (Kabbala)nın en önemli eserleri arasında yer alan Zohar (İbranice זהר "ihtişam") ortaçağ Aramice ve İbranice dillerinde yazılmış Tevratın (Musa'nın beş kitabı) mistik yorumu olan bir grup kitaptan oluşur. Musevilikte Tanrı'nın İsimlerinin doğası, evrenin kökeni ve yapısı, ruhların doğası, günah, iyilik ve kötülük gibi konuları içeren Zohar'da kutsal metnin yorumları, teoloji, mitik kozmogoni, mistik psikoloji gibi alanlar bulunur.

KökenYirminci yüzyılın önemli Kabbala araştırmacılarından, yazar Gershom Scholem'e göre Roma döneminin ilk yüzyıllarında konuşulan ilginç bir Aramice'de kalema alınan Zohar, ilk olarak 13.yüzyılda İspanya'da ortaya çıkmış ve Moses de Leon adındaki bir yahudi yazar tarafından yayımlanmıştır. Scholem De Leon'un çağdaşlarının ifadesi ve Zohar'daki deyim ve cümle yapısı gibi kanıtlara dayanarak De Leon'un Zohar'ın gerçek yazarı olduğu sonucuna varmıştır. De Leon'un kendisi bu eseri ikinci yüzyıldaki bir rabbi'ye Simeon bar Yohai'ye atfeder. Musevi efsanelerinde Roma döneminde Rabbi Simeon'un 13 yıl bir mağarada saklanarak oğlu Elazar ile Tevrat çalıştığı ve bu süre zarfında Tanrı'nın Zohar'ı kendisine ilham edildiği bildirilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Zohar

Zohar İngilizce anlamı ve tanımı

Zohar anlamları

  1. (noun) A Jewish cabalistic book attributed by tradition to Rabbi Simon ben Yochi, who lived about the end of the 1st century, a. d. Modern critics believe it to be a compilation of the 13th century.

Zohar tanım:


Zohar

Fransızca Zohar kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Zohar, Hebrew first name; (Judaism) book of the Zohar, Kabbala (mystical religious writing)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.