6. periyot elementleri

Grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Periyot
 
6 55Cs 56Ba 71Lu 72Hf 73Ta 74W 75Re 76Os 77Ir 78Pt 79Au 80Hg 81Tl 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn
Lantanitler 57La 58Ce 59Pr 60Nd 61Pm 62Sm 63Eu 64Gd 65Tb 66Dy 67Ho 68Er 69Tm 70Yb
 
Periyodik cetvelde kimyasal seriler
Alkali metaller Alkalinler Lantanitler Aktinitler Geçiş metalleri
Metaller Metaloidler Ametaller Halojenler Asil gazlar


}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar