7. periyot elementleri, periyodik tablonun yedinci sırasındaki (periyodundaki) elementlere verilen genel addır. 7. periyotta bulunan tüm elementler radyoaktiftir.

7. periyot elementleri

Grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Periyot
 
7 87 Fr  88Ra 103Lr 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108Hs 109Mt 110Ds 111Rg 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo
Aktinitler 89Ac 90Th 91Pa 92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99Es 100Fm 101Md 102No
 
Periyodik cetvelde kimyasal seriler
Alkali metaller Alkalinler Lantanitler Aktinitler Geçiş metalleri
Metaller Metaloidler Ametaller Halojenler Asil gazlar


}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar