Kamerun

Kısaca: Afrika’nın batısında ve ortasında yer alan bir devlet. Kamerun’un doğusunda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatısında ve güneyinde Kongo, Gabon ve Ekvator Ginesi, kuzeydoğusunda Çad, kuzeybatısında ve kısmen batısında Nijerya, batısında Atlas Okyanusu vardır. ...devamı ☟

Kamerun
Kamerun

Kamerun HaritasıKamerun Bayrağı
Kamerun Bayrağı
Kamerun (Fransızca: Cameroon), resmi adı Kamerun Cumhuriyeti (Fransızca: Republic of Cameroon) Orta Afrika'nın batısında bulunan bir ülke. 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Nüfusu 13.521.000, yüzölçümü 475.442 km2'dir. Güneybatısında Gine Körfezi, kuzeybatısında Nijerya, kuzeydoğusunda Çad Gölü, doğusunda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyinde Kongo,Gabon ve Ekvator Ginesi bulunmaktadır. Başkenti Yaunde'dır. En büyük şehri ve limanı Duala'dır. Başkent Duala olması ile karşı karşıyadır.

Yaklaşık 325 km'lik dar bir kıyısı vardır. Kamerun tropik bir bölgede bulunmasından dolayı ortalama yıllık sıcaklığı 21-28 C° arasındadır.

Kamerun'da Bantu dillerini konuşan 100'den fazla değişik insan topluluğu yaşar.

DEVLETİN ADI: Kamerun Birleşik Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ: Yaounde NÜFUSU: 15.746.179 YÜZÖLÇÜMÜ: 475.440 km2 RESMİ DİLİ: Fransızca, İngilizce, yerli diller DİNİ: İslamiyet, Hıristiyanlık, Animizm PARA BİRİMİ: Kamerun Frankı

TarihiKamerun'un haritadaki konumu
Kamerun'un haritadaki konumu
On beşinci yüzyılda Portekizli denizci Fernando Poo’nun kıyılarını görmesiyle keşfedilen Kamerun’a Avrupalılar 17. yüzyılda yerleşmeye başladılar. Kıyı kesimlerdeki kabileler, Avrupalıların iç kesimlere sızmalarına yardım ettiler. İlk olarak Almanlar ülkeyi ele geçirdiler. 1916’ya kadar Almanların elinde kalan Kamerun, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Afrika’daki sömürgelerini ele geçirme çalışmaları sonucu aralarında paylaşıldı. Ülkenin onda dokuzu Fransız, onda biri de İngiliz hakimiyetine girdi. 1959 yılında iç yönetimde bağımsızlığını kuran Kamerun, 1960’da ise yapılan halk oylamasıyla tam bağımsızlığını kazandı. 1961’de İngiltere yönetimindeki parçası Batı Kamerun’da, Kamerun Cumhuriyeti ile birleşti. 1972’de yapılan bir referandum neticesinde yürürlüğe giren yeni anayasayla federal yönetimden, merkezi bir yönetime geçildi. 1984’te askeri darbe girişimi başarısızlıkla neticelendi. Bağımsızlığını kazandıktan otuz iki yıl sonra 1992’de ilk kez çok partili seçimler yapıldı. 11 Ekim 1992’de yapılan Başkanlık seçimlerini Biya kazandı. Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle şiddetli gösteriler oldu.

Fiziki Yapı

Yeryüzü şekli bakımından değişik yapı gösteren Kamerun üç bölgeye ayrılarak incelenmektedir:Ülke arması
Ülke arması
Güney Kamerun; Atlas Okyanusu kıyılarının nehirlerinden haliçlerle devam eden yer yer sazlık ve mangrov adı verilen bataklık bitkilerile kaplı, sıcak, yağışlı ovalar uzanır. Güney ve doğu boyunca nehir yatakları ile parçalanmış, yüksekliği kuzeye doğru 1000 m’yi bulan yaylalar bu bölgenin başlıca yer şekilleridir. Güneybatıdan başlayan sarp kırıklar kuzeydoğuya doğru uzanırlar. Burada yanardağlar vardır. Eskiden İngiliz Kamerun’u olan bu topraklarda bulunan ve bir yanardağ olan Kamerun Dağı, denizden az içeride 4070 m yüksekliğe sahiptir ve halen faaliyettedir.

Orta Kamerun; kuzeybatı sarp kırıkları ile çevrili olan bir yayladır. Yüksekliği 800-1500 m arasında değişir.

Kuzey Kamerun; Ova, Mandasa Dağları ve kuzeye doğru Çad Gölüne kadar olan kısmı içine alan bir bölgedir. Göllere doğru uzanan bu yer ülkenin, Afrika’nın iç kısımlarına uzanan kısmıdır. Ülkenin önemli nehirleri arasında Atlas Okyanusuna dökülen Nyong, Samağa Canpo ve Dya nehirleri bulunur.

İklim

Kamerun yeryüzü şekilleri gibi iklim yönünden de değişiklik gösterir. Ülkede genel olarak ekvator iklimi hüküm sürer. Kuzeye gidildikçe iklim kuraklaşır. Orta Kamerun’da bol yağış olmasına rağmen 5 ile 7 ay süren bir de kurak mevsim vardır. Güney kesimi dünyanın en çok yağış alan bölgesinden biridir. Yıllık yağış ortalaması 10 m’yi bulur.

Tabii Kaynaklar

Bitki örtüsü ve hayvanlar

Güney kesimi ve kıyı şeridi gür Ekvator ormanları ile kaplıdır. Orta kısımda ise savanlar ve küme ağaç topluluklarına rastlanır. Kuzey kesiminde dikenli ağaçlar ve bitkiler çöle geçişi sağlar. Güney kesiminde ormanların yanında sazlık ve manğrov adı verilen bataklık bitkileri ile kaplıdır. Tropikal ormanları bulunan ülkede; fil, şempanze, goril, zürafa, antilop, aslan gibi yabani hayvanlar bulunur.

Madenler

Yeraltı kaynakları bakımından fakir olan Kamerun’da kaserit, titan oksidi, Duala bölgesinde de petrol bulunmaktadır. Bunun yanında altın, alüminyum ve kalay da bulunur. Gümüş, bakır, tungsten, elmas yatakları da tesbit edilmiştir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Kamerun’un nüfusu 15.746.179’dir. Halkın büyük kısmını Bantular meydana getirir. Kamerun’da 24 değişik dili konuşan 200 civarında kabile vardır.

Halkın büyük kısmı ülkenin doğu kesiminde ve kırlık bölgelerde yaşar. Başlıca kabileleri arasında Kirdi, Fuble ve Bamilikeler bulunur. Yaounde ve Douala önemli şehirlerinden ikisidir.

Din

Halkın % 40’ı Afrika kabilesinin ananevi dini olan Animizm’e bağlıdır. Halkın % 35’lik kesimi Hıristiyandır. Müslümanlar toplam nüfusun beşte birini teşkil etmelerine rağmen, İslamiyet hızla yaygınlaşarak dinamik bir görünüm arz etmektedir.

Eğitim

Ülkede okullar devlet, misyonerler ve bazı özel kişiler tarafından kurulmuştur. Devlet okulları ücretsizdir. Devlet diğer okullara devam edenler için de para yardımı yapmaktadır. Okuma-yazma oranı düşük olmasına rağmen, yeni neslin çoğunluğu okula gitmektedir. İlk ve orta öğretim yapılan yüzlerce okulun yanında yüksek okullar ve başşehirde bir üniversite vardır.

Siyasi Hayat

Federal bir cumhuriyet olan Kamerun, Cumhurbaşkanı ve 120 üyeli meclis tarafından yönetilmektedir. Federal meclisin üyelerinin yarısı doğrudan doğruya halk tarafından, yarısı ise federe devletlerin meclisleri tarafından seçilir.

Federal meclis tarafından 5 yıl için seçilen Cumhurbaşkanı aynı zamanda başbakandır.

Ekonomi

Tarım: Ekonominin tarıma dayandığı ülkede en önemli ürünler arasında kakao başta gelir. Bunun yanında kahve, pamuk, muz, pirinç, kauçuk da dışarıya satılacak kadar yetiştirilir. Ayrıca susam, çay, baharat, şeker kamışı, mısır ve patetes de yetiştirilir. Ülkenin orta kısımlarında sığır sürüleri bulunur.

Ormancılık: Ülke topraklarının üçte birinin ormanlarla kaplı olması sebebiyle bol miktarda kereste elde edilir. Yıllık ortalama 12 milyon metreküp kereste üretimi yapılır.

Balıkçılık: Atlantik Okyanusu ve iç sularda yapılan balıkçılık ile ortalama senede 70 bin ton balık avlanır.

Sanayi: Ülke sanayii son yıllarda gelişmiştir. Çıkarılan boksitin işlendiği bir alüminyum fabrikası vardır. Bunun yanında çimento, şeker, sabun, ayakkabı, besin maddeleri ve sigara fabrikaları vardır. Son yıllarda bulunan petrol ekonominin hızlanmasına sebeb olmuştur.

Ticaret: Kamerun’un dış ticareti genel olarak iyi bir görünüm arz eder. İthalat, ihracattan fazla olduğu halde, son yıllarda artan petrol gelirleri bu farkı kapatan bir faktördür.

Dışarıya kahve, kakao, ham petrol ve kereste satar; dışardan ise sanayi ürünleri alır. En fazla ticareti Fransa ile yapar. Bunu Hollanda ve ABD takib eder.

Ulaşım: Ülkede ulaşım 52.500 km’lik karayolu ve 1104 kilometrelik demiryolu ile sağlanır. Karayollarının ancak 3200 km’si asfalttır. Ülke, 44 gemiden meydana gelmiş deniz ticaret filosuna sahiptir. Önemli limanları Duala ve Kribi’dir.

Kamerun’un, Duala’da bir milletlerarası havaalanı ve Yaunde ve Garoua’da iç hat seferleri yapılan birer havaalanı vardır.

Kamerun

Almanca Kamerun kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Cameroon, state in western Africa

Kamerun

Türkçe Kamerun kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kamerun] n. Cameroon, state in western Africa

Kamerun

Almanca Kamerun kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cameroun (m)

Kamerun

Almanca Kamerun kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. spiaggia per nudisti (f), camerun (m)

Kamerun

Almanca Kamerun kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. camerún (m)

misafir - 8 yıl önce
Kamerun'da kurulu "Türk-Kamerun İşadamları Derneği" TURCABA'dan bu ülke ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri alabilirsiniz. Dernek her iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile kurulmuş, "Kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen dernekler" statüsündedir. [email protected]

misafir - 8 yıl önce
Kamerun da 240 değişik dil vardır. Ayrıca her dil derin lehçelerle birbirinden net olarak ayrılır. En büyük kabilelere Ewondo, Bassa ve Beti eklenmelidir. Başkent Yaounde de(yazılışı böyle) milletlerarası havaalanı vardır. Son yıllarda bütün Afrika ülkelerinde olduğu gibi Kamerunda da Çin in yükselişi çok kolay görülebilir ve Siyasi-ekonomik alışveriş daha da artmaktadır. Tarımda palmiye yağını daha anmak gerekir. Okur yazar oranı resmi rakamlarda %95 dir. Bütün büyük şehirlerde üniversite vardır. Para birimi FCFA dır. FCFA orta Afrika nın ortak para birimidir. CEMAC ülkelerinden (Kamerun,Çad, O.Af.Cum.,Gabon, Ekvator Ginesi, Kongo) herhangi birine gitseniz aynı parayı görürsünüz. Limbe de petrol rafinerisi ve liman vardır.

misafir - 8 yıl önce
Kribi ve Limbe okyanusa kıyısı ve tabiatıyla güzel turistik yerlerdir. Kısa boylarıyla tanınmış Pigmelerin %80 i Kamerundadır. Kameruna özgü çok küçük cüsseli Kamerun keçisi de hayvancılıkta yaygındır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamerun Haritaları

bakassi yarimadasi.png
bakassi yarimadasi.png
dogu kamerun divisions.png
dogu kamerun divisions.png
dunya uzerinde kamerun nerede.png
dunya uzerinde kamerun nerede.png
harita kamerun.png
harita kamerun.png
kamerun bayrak harita.png
kamerun bayrak harita.png
kamerun harita.jpg
kamerun harita.jpg
kamerun topografya.png
kamerun topografya.png

Kamerun Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

ile yenen Kamerun, son Avrupa ikincisi Sovyetler Birliği'nden 4 yese de, grup maçlarını lider olarak tamamlayarak 2. Tura yükseldi. Kamerun, 2. turda...

Kamerun Millí® Futbol Takımı, 13 Nisan, 1930 FIFA Dünya Kupası, 1960, 1962 FIFA Dünya Kupası, 1966 FIFA Dünya Kupası, 1970 FIFA Dünya Kupası, 1978 FIFA Dünya Kupası, 1982 FIFA Dünya Kupası, 1986 FIFA Dünya Kupası, 1990
Kamerun pasaportu
6 yıl önce

Kamerun pasaportu, Kamerun vatandaşlarına yurt dışı seyahatleri için verilen belgedir. Kamerun pasaportunun ön yüzünün ortasında Kamerun arması, bunun...

Kamerun arması
3 yıl önce

Kamerun arması, Afrika ülkesi Kamerun tarafından kullanılan resmî devlet armasıdır. Armanın merkezinde yer alan kalkan, Kamerun bayrağı renklerini barındırmaktadır...

Kamerun bayrağı
3 yıl önce

(1922–1961) Fransız Kamerunu bayrağı (1957–1961) Federal Kamerun Cumhuriyeti bayrağı (1961–1975) Kamerun bayrağı ve açıklaması Kamerun tarihinde bayraklar...

Kamerun'un yönetim bölgeleri
6 yıl önce

bölgeler ve bölgelere ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Kamerun ^ Kamerun illerine bölge statüsü verilmiştir ^ "geohive.com". 11 Mayıs 2013...

Kamerun Futbol Federasyonu
6 yıl önce

Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) (Fransızca: Fédération Camerounaise de Football, Arapça: اتحاد الكاميرون لكرة القدم), Kamerun futbolunun yönetim...

Güneybatı Bölgesi (Kamerun)
6 yıl önce

079'dir. Kuzeybatı Bölgesi ile birlikte, iki Anglofon (İngilizce konuşan) Kamerun bölgelerinden birisidir. Bölge idari olarak 6 ilçeye (department) ayrılır...

2008 Yaz Olimpiyatları'nda Kamerun
6 yıl önce

kazandı. Erkekler takım Güney Kore  v  Kamerun Kamerun  v  Honduras Kamerun  v  İtalya Çeyrek final Brezilya  v  Kamerun Franck Martial Moussima Men Paul Etia...