Kilikya (Roma Eyaleti)

Kısaca: Kilikya (Yunanca: Kilikia, Latince: Cilicia), Antik Cilicia Trachea (Dağlık Kilikya) ve Cilicia Pedias (Düzlük Kilikya) toprakları üzerinde, Tarsus başkent olacak şekilde düzenlenen antik Roma eyaleti. Cilicia Trachea bir korsan yuvası haline gelmişti ve bölge Pompey tarafından MÖ 67'deki Korakesion Savaşında (modern Alanya) kontrol altına alındıktan sonra Tarsus Roma eyeleti Kilikya'nın başkenti olacak şekilde düzenlendi. ...devamı ☟

Kilikya (Roma eyaleti)
Kilikya (Roma Eyaleti)

} Kilikya, Antik Cilicia Trachea (Dağlık Kilikya) ve Cilicia Pedias (Düzlük Kilikya) toprakları üzerinde, Tarsus başkent olacak şekilde düzenlenen antik Roma eyaleti. Cilicia Trachea bir korsan yuvası haline gelmişti ve bölge Pompey tarafından M.Ö. 67'deki Korakesion Savaşında (modern Alanya) kontrol altına alındıktan sonra Tarsus Roma eyeleti Kilikya'nın başkenti olacak şekilde düzenlendi. Cilicia Pedias M.Ö. 103 yılında, önce Marcus Antonius Orator ve bölgenin ilk valisi olacak olan Sulla tarafından Roma topraklarına katıldı, hemen ardından da korsanlarla mücadeleye girişen Pompey tarafından M.Ö. 64 yılında Kilikya sınırlarına dahil edildi. Bölge Kilikya topraklarına dahil edilmeden önce kısa bir süre için Firigyanın bir parçası olarak düzenlenmişti. M.Ö. 47 yılında Jül Sezar tarafından yeniden organize edilen bölge M.Ö. 27'de Syria-Cilicia Phoenice (Suriye-Kilikya Fenike) eyaleti sınırlarına dahil oldu. Batı bölgesi yerel krallar ya da rahip-hanedanlara, doğu bölgesi de Tarkondimotus idaresinde küçük bir krallığa bırakılarak özgürlüğü verildi ancak eyalet 74 yılında Vespasian tarafından yeniden birleştirilerek önemine atfen bir prokonsül'ün yönetimine bırakıldı. İmparator Diocletianus'un yönetim reformunun ardından (297 civarı) Kilikya, Doğu Roma'nın Oriens pretorian prefektürlüğüne bağlı Diocesis Orientis olarak bilinen Doğu Diocese'si dahilinde İsauria, Suriye, Mezopotamya, Mısır ve Libya ile birlikte bir Consularis tarafından yönetilen eyalet statüsü kazandı. Bölge 7. yüzyıldan itibaren Müslüman Arapların eline geçti ancak Bizans İmparatoru II. Nikeforos tarafından 965 yılından yeniden Doğu Roma topraklarına katıldı. Roma Kilikyası, keçi kılından yapılan ve çadır imalatından kullanılan Cilicium adlı bir kumaş ihraç etmiştir. Yine Hıristiyan azizi Pavlus Kilikya'nın başkenti Tarsus'da doğmuştur.

Kaynak

*} } }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kilikya (Roma eyaleti) Resimleri

Kilikya
3 yıl önce

savaşlarından sonra (MÖ 88-85) Kilikya bir Roma Eyaleti haline getirildi. Eyalet başta Kilikia Trakheia "Dağlık/Taşlık Kilikya" olmak üzere Pamphilia, Milyas...

Kilikya, 1199, 1375, 194, 204, 205, 260, 408, 525, 561, Adana ili
Kilikya Ermeni Krallığı
3 yıl önce

bağışlamışlardır. Anavarza kalesinden Anavarza kalesinden Ruben Hanedanı Kilikya (Roma eyaleti) ^ a b İlyas Gökhan, sh.: 71 ^ İlyas Gökhan, sh.: 74, 75 ^ İlyas...

Asya (Roma eyaleti)
3 yıl önce

Roma Eyaleti Asya (Asia), Cumhuriyetin sonlarına doğru oluşturulmuş bir Roma İdari birimi olup bir prokonsül tarafından yönetilen Senatoryal eyalet statüsündeydi...

Diokletian'a Kadar Roma Eyaletleri Listesi
6 yıl önce

sunmaktadır. Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu'na bölündükten sonraki idari yapıdaki gelişmeler, Diocletianus sonrası Roma Eyaletleri Listesi'nde yer almaktadır...

Anavarza
3 yıl önce

edildiği düşünülebilir. Anavarza Roma İmparatorluk Devrinin ilk iki yüzyılı boyunca büyük bir varlık göstermemiş, Kilikya başkenti Tarsus'un gölgesinde kalmıştır...

Likaonya
6 yıl önce

Romalıların, Kapadokya Krallığı'na bıraktığı Likaonya MÖ 100'de Roma'nın Kilikya Eyaleti sınırlan içine alındı. MÖ 37'de Antonius tarafından, Pamfilya ve...

Roma Cumhuriyeti
3 yıl önce

Roma Cumhuriyeti, Antik Roma uygarlığında hükûmetin cumhuriyet şeklinde işlediği dönem. Geleneksel olarak MÖ 509 yılında krallığın devrilmesiyle başlayan...

Roma, Roma İmparatorluğu, Romalılar, Roma Krallığı, Etrüksler, Antik Roma, Sezar, Cumhuriyet, Diktatör, Julio-Claudian hanedanı, Jül Sezar, Monarşi
Kelenderis
6 yıl önce

Kommagene Krallığı hakimiyetine giren kent Roma İmparatorluğu hakimiyetine girdiği Vespasian döneminde Kilikya eyaletine bağlı yarı bağımsız bir kent olmuştur...