Roma Eyaleti

Kısaca: Roma eyaleti, (Latince, ''provincia'', çoğul ''provinciae'') basit anlamda Antik Romada, Tetrarşiye kadar imparatorluğun İtalya yarımadası dışında kalan topraklarının yönetilmesi için oluşturulmuş en büyük idari birim. ...devamı ☟

Roma eyaleti
Roma Eyaleti

Roma eyaleti, (Latince, provincia, çoğul provinciae) basit anlamda Antik Romada, Tetrarşiye kadar imparatorluğun İtalya yarımadası dışında kalan topraklarının yönetilmesi için oluşturulmuş en büyük idari birim. Eyaletler genellikle senatoryal sınıftan, çoğunlukla eski konsüller ya da eski praetorlar arasından seçilen valiler tarafından yönetilirdi. Bu duruma tek istisna olarak, Kleopatranın ölümün ardından Mısır topraklarını bir eyalet olarak düzenleyerek imparatorluk sınırlarına dahil eden Augustus'un eyaletin yönetimini Equestrian sınıftan bir valiye teslim etmesi gösterilir. Bu durum bir istisnadır ancak Mısır, Augustus'un şahşi toprağı olarak kabul edildiğinden Roma kanunlarına aykırı değildir.

Kaynak

}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asya (Roma eyaleti)
3 yıl önce

Roma Eyaleti Asya (Asia), Cumhuriyetin sonlarına doğru oluşturulmuş bir Roma İdari birimi olup bir prokonsül tarafından yönetilen Senatoryal eyalet statüsündeydi...

Asurya (Roma eyaleti)
6 yıl önce

Eyaleti, Roma İmparatoru Trajan'ın günümüz Irak topraklarında bulunan Part Ülkesine yaptığı başarılı seferin ardından oluşturulan üç Roma eyaletinden...

Galatya (Roma eyaleti)
3 yıl önce

Amyntas'ın MÖ 25 yılında ölmesinin ardından Roma İmparatoru Augustus tarafından düzenlenen Roma eyaleti. MÖ 189 yılında Galatlara karşı bir sefer için...

Ermenistan (Roma eyaleti)
6 yıl önce

Ermenistan Eyaleti, (Latince Armenia), MS 114 yılında Roma İmparatoru Trajan tarafından, MÖ 66 yılından beri Roma korumasında olan Ermeni milletinin göç...

Kıbrıs (Roma eyaleti)
6 yıl önce

bir Roma eyaleti. Tarihçi ve Coğrafyacı Strabon'ya göre MÖ 58 yılında, Publius Clodius Pulcher'in Kıbrıs Kralı Ptolemaios'a duyduğu kin nedeniyle Roma eyaleti...

Dalmaçya (Roma eyaleti)
6 yıl önce

Illyricum eyaleti kurulanan kadar geçen sürede yavaş yavaş Roma topraklarına katılmıştır. Dalmaçya bir süre Roma Cumhuriyeti olan Illyricum eyaletinin sınırlarına...

Makedonya (Roma eyaleti)
6 yıl önce

Makedonya eyaleti (Macedonia) Romalı general Quintus Caecilius Metellus'un Makedon Andriskos'u MÖ 148'de yenilgiye uğratmasının ve bölgede Roma tarafından...

Makedonya (Roma eyaleti), Roma İmparatorluk Eyaletleri, 3. yüzyıl, 4. yüzyıl, Achaea, Afrika (Roma eyaleti), Alpes Cottiae, Alpes Maritimae, Alpes Poeninae, Antik Roma, Batı Roma İmparatorluğu
Kilikya (Roma eyaleti)
3 yıl önce

toprakları üzerinde, Tarsus başkent olacak şekilde düzenlenen antik Roma eyaleti. Cilicia Trachea bir korsan yuvası haline gelmişti ve bölge Pompey tarafından...