Kimyasal

Kısaca: Bir Kimyasal madde özel bir kimyasal bileşim içeren malzemedir. ...devamı ☟

Kimyasal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kimya

Kimyasal

Chemical

Kimyasal

Türkçe Kimyasal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. chemical

Kimyasal

kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Kimyasal

Türkçe Kimyasal kelimesinin Fransızca karşılığı.
chimique

Kimyasal

Türkçe Kimyasal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. chemisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal madde
3 yıl önce

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan...

Kimyasal reaksiyon
3 yıl önce

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler...

Kimyasal tepkime, Kinetik enerji, İyon, Atom, Molekül, Potansiyel enerji, Derişim, Entalpi, Katalizör, Sıcaklık, Mol
Kimyasal savaş
3 yıl önce

Kimyasal savaş, kimyasal silahların kullanıldığı saldırılara verilen isimdir. Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel ya psikolojik tahrip etkisi yapmak...

Kimyasal Değişim
3 yıl önce

ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanma, çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir. Kimyasal değişimde maddenin...

Kimyasal tepkime, Atom, Basınç, Cam, Derişim, Elektron, Entalpi, Hidrojen, Isıalan, Isıveren, Karbon, Fiziksel değişme
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
6 yıl önce

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC), kimyasal silahların üretimini, stoklanmasını ve kullanımını yasaklayan bir silah kontrol antlaşmasıdır. Konvansiyonun...

Kimyasal bağ
3 yıl önce

Kimyasal bağ, atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere verilen bilimsel ad. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına...

Kimyasal bağlar, Atom, Hidrojen bağı, Kovalent bağ, Metalik bağ, Molekül, İyonik bağ
Kimyasal silah
3 yıl önce

Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş...

Kimyasal sentez
3 yıl önce

sentez kimyasal ayrışmanın karşıtı bir olaydır. Kimyasal sentez olayına giren maddeler element veya bileşik halinde bulunabilirler. Kimyasal sentez "sağa...