Klorat

Kısaca: Klorat, ClO3− formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima bir adet elektron alır. Kloratlar, genel olarak klorik asitin tuzu olarak bilinirler. Klorat molekülleri organik bileşikleri kolayca oksitleyeceğinden dolayı kimyasal olarak zararlı bir maddedir. Geçmişte birçok patlayıcı ve havai fişekte kullanılan klorat, günümüzde yerini perklorata bırakmıştır. ...devamı ☟

klorat
Klorat

Klorat, ClO3aˆ’ formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima bir adet elektron alır. Kloratlar, genel olarak klorik asitin tuzu olarak bilinirler. Klorat molekülleri organik bileşikleri kolayca oksitleyeceğinden dolayı kimyasal olarak zararlı bir maddedir. Geçmişte birçok patlayıcı ve havai fişekte kullanılan klorat, günümüzde yerini perklorata bırakmıştır. En bilinen klorat türleri potasyum klorat (KClO3), sodyum klorat (NaClO3) ve magnezyum klorat (Mg(ClO3)2)'tır. Üretim Metal kloratlar, klor gazının sıcak metal hidroksitlerle karıştırılmasıyla elde edilebilir: :3Cl2 + 6KOH a†’ 5KCl + KClO3 + 3H2O

Klorun iyonları

}

klorat

Türkçe klorat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. chlorate

klorat

hidroklorik asitten türeyen toz. klorat asidi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

klorat Resimleri

Klorat
3 yıl önce

kullanılan klorat, günümüzde yerini perklorata bırakmıştır. En bilinen klorat türleri potasyum klorat (KClO3), sodyum klorat (NaClO3) ve magnezyum klorat (Mg(ClO3)2)'tır...

Sodyum klorat
3 yıl önce

Sodyum klorat NaClO3 kimyasal formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Suda kolayca çözünür, beyaz kristal bir tozdur. Higroskopiktir. Sodyum klorat 300 °C’nin...

Potasyum klorat
3 yıl önce

Potasyum klorat formülü KClO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Klorik asitin potasyum tuzu olan bu bileşik diğer kloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir...

Baryum klorat
5 yıl önce

Baryum klorat formülü Ba(ClO3)2 olanbeyaz kristal yapıya sahip bir kimyasal bileşiktir. Tüm çözünür baryum bileşikleri gibi tahriş edici ve zehirlidir...

Klorik asit
3 yıl önce

Klorik asit (HClO3), bir klorun oksoasiti ve klorat tuzlarının formal öncüsüdür. Güçlü bir asit (pKa ≈1) ve oksitleyici ajandır. Klorik asit, orantısızlık...

Perklorat
3 yıl önce

gazının hidroksit molekülü ile tepkimeye sokulmasıyla başta klorat elde edilir. Daha sonra bu klorat molekülleri su ile karıştırılır. Bu sayede ortaya hidrojen...

Kibrit
3 yıl önce

Kibrit ucu, kükürt (S) ve oksitleyici olarak potasyum klorattan (KClO3) oluşur. Potasyum klorat kükürtün yanmasını sağlayan oksijeni veren maddedir. Ayrıca...

Kibrit, Alet, Ansiklopedi, Fosfor, Taslak, ,
Sodyum perklorat
3 yıl önce

eğitmek için bir malzeme olarak da kullanılabilir. Sodyum perklorat sodyum kloratın platin elektrot kullanılarak anodik oksidasyona tutulmasıyla üretilir....