Kloroplast

Kısaca: Kloroplast, fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik organeldir. Çift katmanlı zarla çevrilidir. İç katman fotosentez pigmentleri enzimleriyle klorofil içeren yassı keseciklere dönüşmüştür. DNA içeren kloroplastlar, bağımsız işlev gören ve kendi kendine çoğalan bir yapıdır. ...devamı ☟

Kloroplast
KloroplastKloroplast'ın yapısı
Kloroplast'ın yapısı
Kloroplast, fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Çift katmanlı zarla çevrilidir. İç katman fotosentez pigmentleri enzimleriyle klorofil içeren yassı keseciklere dönüşmüştür. DNA içeren kloroplastlar, görece bağımsız işlev gören ve kendi kendine çoğalan bir yapıdır. Işık ışınlarından faydalanarak ATP'nin fosfat bağlarındaki enerjiyi, hücrede kullanılabilecek enerjiye çevirir. ATP'yi kullanarak karbonun hücre için gerekli organik maddelere dönüştürülmesini sağlar.

Kloroplastta fotosentezi gerçekleştirmek üzere hazırlanmış tillakoidler, iç zar ve dış zar, stromalar, enzimler, ribozom, DNA gibi oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar hem yapısal hem de işlevsel olarak birbirlerine bağlıdırlar ve her birinin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği son derece önemli işlemler vardır. Örneğin kloroplastın dış zarı, kloroplasta madde giriş-çıkışını kontrol eder. İç zar sistemi ise "tillakoid" olarak adlandırılan yapıları içermektedir. Disklere benzeyen tillakoid bölümünde pigment (klorofil) molekülleri ve fotosentez için gerekli olan bazı enzimler yer alır. Tillakoidler "grana" adı verilen kümeler meydana getirerek, güneş ışığının en fazla miktarda emilmesini sağlarlar. Bu da bitkinin daha fazla ışık alması ve daha fazla fotosentez yapabilmesi demektir.

Bunlardan başka kloroplastlarda "stroma" adı verilen ve içinde DNA, RNA, ribozomlar ve fotosentez için gerekli olan enzimleri barındıran bir de sıvı bulunur. Kloroplastlar sahip oldukları bu DNA ve ribozomlarla hem kendilerini çoğaltırlar, hem de bazı proteinlerin üretimini gerçekleştirirler.

Kloroplast'ın Yapısı

Klorofil ve diğer pigmentler bu iç membran sistemine yerleşmiş olarak bulunurlar. Fotosentezin ışık reaksiyonları ile buna bağlı elektron taşınım reaksiyonları granada gerçekleşir. Stromada ise fotosentetik karbon çemberi (Calvin çemberi) enzimleri, ribozomlar ve kloroplasta ait DNA yerleşmiştir. Bundan başka yine stromada çeşitli granüller, lipid damlacıkları, primer nişasta taneleri ve veziküller de bulunabilir.

Kloroplast'ın Görevi

Işık enerjisinin emilimini CO2 alınımı CO2'den karbonhidrat oluşumu ve O2 oluşumu olayları hep kloroplastta gerçekleşir. Işıktan faydalanarak Adenozin trifosfat'nin fosfat bağlarındaki enerjiyi, hücrede kullanılabilecek enerjiye çevirir. Adenozin trifosfat,'yi kullanarak karbonun hücre için gerekli organik maddelere dönüştürülmesini sağlar. bitkiye yeşil rengi verir

Kloroplast

Yeşil bitkilerde hücrelerin içinde bulunan, klorofil moleküllerinden oluşan, karmaşık yapılı kromoplast.

Kloroplast

Türkçe Kloroplast kelimesinin İngilizce karşılığı.
bot chloroplasto

Kloroplast

yeşil bitkilerde, gözelerin içinde bulunan, klorofil moleküllerinden oluşan, karmaşık yapılı kromoplast.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kloroplast Resimleri

Plastit
3 yıl önce

keseciklere dönüşmüştür. DNA içeren kloroplastlar, bağımsız işlev gören ve kendi kendine çoğalan bir yapıdır. Kloroplastta fotosentezi gerçekleştirmek üzere...

Plastit, Bitki, Endoplazmik retikulum, Fotosentez, Golgi aygıtı, Hayvan, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast
Kromoplast
3 yıl önce

renk veren pigmentlerin üretilmesiyle ve depolanmasıyla görevlidir. Kloroplastlar ve lökoplastlar gibi fotosentez yapan ökaryotik türlerde bulunur. Likopen(kırmızı)...

Kromoplast
Organel
3 yıl önce

Mitokondri (çoğu ökaryotlarda) Plastitler (bitkilerde ve Alg'lerde) Kloroplast Kromoplast Lökoplast Elayoplast Proteinoplast Rodoplast (kırmızı algde)...

Organel, Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre biyolojisi, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Koful
Ribozom
3 yıl önce

sitoplazmada serbest halde, ökaryot hücrelerde ise sitoplazmada serbest halde, kloroplast, mitokondri ve granüllü endoplazmik retikulumda bulunan 120-200 Å (angstrom)...

Ribozom, Angstrom, Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Koful
Su yosunları
6 yıl önce

bitkilerin aksine, fotosentez ürünlerini nişasta formunda depolamazlar. Kloroplastları, sitoplazma içerisinde serbest olarak değil, granüllü endoplazmik retikulum...

Algler, Alem, Altınsarısı algler, Ateşrengi algler, Bitkiler, Brom, Canlı, Dinoflagellat, Ekosistem, Endoplazmik retikulum, Fotosentetik
Lökoplast
3 yıl önce

içerdiklerinden birçok araştırıcı tarafından "amiloplast" olarak da adlandırılır. Fakat bir kısım lökoplast nişasta içermez. Plastit Kloroplast Kromoplast...

Lökoplast, Fotosentez, Glikoz, Molekül, Nişasta, Sentez
Christian de Duve
3 yıl önce

büyüyen fikir birliğine bir katkı oldu; bu düşünceye göre mitokondri, kloroplast ve belki ökaryotik hücrelerin diğer organelleri, ökaryotik hücrelerin...

Archaeplastida
3 yıl önce

dışında fotoototrofiktir. Archaeplastida üyeleri, iki zarla çevrili kloroplastlara sahiptir, bu özellikleri bu canlıların bir siyanobakteri ile beslenerek...