Kral

Batı uygarlığında, halkı yöneten tek güç ve otorite olan erkek yönetici.

KRAL (türkçe) anlamı
1. en yüksek devlet yetkesini
2. bütün devlet başkanlığı yetkilerini
3. kalıtım ya da soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
4. üstün
5. çok iyi.herhangi bir alanda başkalarından üstün olan kimse.çok başarılı ve zengin işadamı.
KRAL (türkçe) ingilizcesi
1. n. king
2. tycoon
3. monarch
4. baron
5. Rex
6. sovereign
7. [Kral]n. kraal
8. native village in South Africa
fenced in area for keeping cattle,
Kral (almanca) ingilizcesi
9. n. kraal
10. native village in South Africa
11. fenced in area for keeping cattle,
KRAL (türkçe) fransızcası
1. monarque [le]
2. roi [le]
KRAL (türkçe) almancası
1. n. Herrscher
2. König
3. Monarch

Kral hakkında bilgiler

Batı uygarlığında, halkı yöneten tek güç ve otorite olan erkek yönetici. GEçmişten günümüze, dünyanın pek çok bölgesinde karşılaşılan krallık çoğunlukla babadan oğula/kıza geçer. Yinede, ortaçağ Almanya'sında olduğu gibi seçimle başa gelen krallar da mevcuttur. Krallık mutlak veya anayasal olabilir. Krallıklar genellikle monarşi şeklindedir ancak antik Sparta'daki gibi iki kralın ortaklaşa yönettiği diarşi şeklinde olduğu da görülür.

Krallar, Sümerler gibi bazı toplumlarda tanrının temsilcisi olarak görülürlerdi. Bazı toplumlarda kralın kendisi ilah olarak kabul edilir ve verimlilik ayinlerinde ana figür olarak kullanılırdı. Genellikle bu ayinlerin sonunda kralın kendisi veya onu temsilen başka bir canlı kurban edilirdi. Antik Mısır kökenli olan bu "krallığın ilahi bir makam olduğu" inanışı Helenistik dönemi şekillendirdi ve sonradan Roma imparatorları tarafından yeniden canlandırıldı. Romanın Hristiyan imparatorları tanrının temsilcisi olarak otoritelerini ondan aldıklarını iddia ettiler. Ortaçağ siyasi teorisinde krallık neredeyse rahiplik ile eşanlamlı olarak görülüyordu ve kralın taç giyme esnasında kutsal bir sıvı ile kutsanması töreni bu dönemde çok önem kazandı. 16-18. yüzyıllarda mutlak monarşiler milli kiliseler kurarak güçlerini artırdılar. 17. yüzyılda önce İngiltere'de, sonrasında bazı diğer monarşilerde krallık anayasal hale getirildi ve monark yetkisini tanrıdan değil, halktan almaya başladı.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kral Suyu

Kral suyu, asitlerin az etki ettiği ya da etki etmediği altın ve platin gibi metallerle tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. Hidroklorik asit ve Nitrik asitin 3:1 oranında göre karıştırılmasıyla oluşur.

Taçsız Kral

*Taçsız Kral, Metin Oktay`ın lakabıdır.

Lidya Kral Sülaleleri

ATYADLAR“İkinci binin ikinci yarısında yaşadığı ileri sürülen Atyad sülalesi ile ilgili olarak edindiğimiz bilgiler oldukça efsanevi niteliktedir. Lydia’da gerçekten böyle bir sülale var olduysa bunun büyük Hitit Kralı IV.Tuthaliya (İ.

Kral Hasan II

Kral Hasan II (1929 - 1999) 1929'da dünyaya geldi. Arap dünyasının en uzun ömürlü kralı olan Hasan, 1961'de babası Kral Muhammed'in önemsiz bir ameliyat sırasında vefat etmesinin ardından 32 yaşında tahta geçti. Kral Hasan yönetiminin ilk yıllarında, çeşitli darbe ...

Kral Mausoleus'un Mezarı

Bu mezar, Kraliçe Artemis tarafından kocası Mausoleus (Mozoles) için yaptırılmıştır. Karia Kralı Mausoleus, o zamanki adı Halikarnas olan Bodrum (O zamanlar bu bölge Karia olarak anılıyordu) bölgesinde, M.Ö.

Kral Fahd

1922'de doğan Fahd, 1932'de Suudi Arabistan Krallığı'nı kuran Kral Abdülaziz bin Abdülrahman El Suud'un oğlu olan Fahd 1922'de doğdu.

Kral Lear

Kral Lear Shakespeare'in büyük trajedileri denen dört eseridir ve tam olgunluk çağında ortaya çıkmış bir oyundur. Kral Lear trajedisi,evlat nankörlüğü konusu içinde uzun seneler hükmetmeğe ve her şeyi , herkesi arzularına boyun eğdirmeğe alışmış , bu yüzden dünya ve ...

Kral Hasan

1929'da dünyaya geldi. Arap dünyasının en uzun ömürlü kralı olan Hasan, 1961'de babası Kral Muhammed'in önemsiz bir ameliyat sırasında vefat etmesinin ardından 32 yaşında tahta geçti. Kral Hasan yönetiminin ilk yıllarında, çeşitli darbe girişimlerinden kurtulmayı başardı.