Kuark

Kuark, Parçacık Fiziğinde Standart Modele göre maddenin en küçük iki yapıtaşından biridir (diğerleri Leptonlardır). Kuarkların karşıt parçacıklarına ise karşıt kuark adı verilir. Kuarklar ve karşıt kuarklar sadece temel dört kuvvet ile etkileşirler. Standart Modele göre üç farklı nesilde toplam 6 çeşit kuark vardır ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kuark, Parçacık Fiziğinde Standart Modele göre maddenin en küçük iki yapıtaşından biridir (diğerleri Leptonlardır). Kuarkların karşıt parçacıklarına ise karşıt kuark adı verilir. Kuarklar ve karşıt kuarklar sadece temel dört kuvvet ile etkileşirler. Standart Modele göre üç farklı nesilde toplam 6 çeşit kuark vardır ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
|- style="background-color: #aaeecc " ! Nesil || Zayıf
İzospin || Çeşni || İsim || Sembol || Yük / e || Kütle / MeV.c-2 |- | 1 || + 1/2 || Iz=+1/2 || Up || u || + 2/3 || 1.5 to 4.0 |- | 1 || aˆ’ 1/2 || Iz=aˆ’1/2 || Down || d || aˆ’ 1/3 || 4 to 8 |- | 2 || aˆ’ 1/2 || S=aˆ’1 || Strange || s || aˆ’ 1/3 || 80 to 130 |- | 2 || + 1/2 || C=1 || Charm || c || + 2/3 || 1150 to 1350 |- | 3 || aˆ’ 1/2 || Ba€²=aˆ’1 || Bottom || b || aˆ’ 1/3|| 4100 to 4400 |- | 3 || + 1/2||T=1 || Top || t || + 2/3 || 172700 ± 2900 |}

}

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kuark ilgili konular

 • Lepton

  Fizikte, spin`i 1/2 olan (fermiyon) ve güçlü etkileşime girmeyen parçacıklar lepton olarak adlandırılır.
 • Atomaltı parçacıklar

  1-) Leptonlar2-) Kuarklar 3-) NötrinolarTemel ParçacıklarLeptonlar ve kuarklar şimdiki bilgilerimize göre elementer parcacıklardır.Yani, kendil
 • Garip (kuark)

  Acayip, elektrik yükü -(1/3)e olan ikinci kuşak bir kuark'tır.
 • Müon

  Müon (ya da muon), fermiyon türünden (aynı enerji düzeyinde toplanmaktan hazzetmeyen) ve elektron gibi, lepton denen 1/2 spinli aileden bir temel
 • Tılsım (kuark)

  Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır.
 • Yukarı kuark

  Yukarı kuark; fizikte, Standart Model'de tanımlanan bir parçacık. +(2/3)e elektrik yükü ile, birinci kuşak kuarktır.
 • Aşağı kuark

  Aşağı kuark, elektrik yükü -(1/3)e olan temel parçacık. Tümünde ikinci hafif kuarktır.
 • W ve Z bozonları

  W ve Z bozonları, zayıf etkileşime aracılık eden temel parçacıklardır. Bu bozonların keşfi parçacık fiziğinin Standart Modeli için büy
 • Richard E. Taylor

  Richard E. Taylor (2 Kasım 1929 Medicine Hat Alberta) Kanadalı fizikçi ve 1990 Nobel Fizik Ödülü sahibi. Stanford Üniversitesi'nden emekli olmu
 • Nesil (parçacık fiziği)

  nesil veya aile temel taneciklerin oluşturduğu şubelerden herbirine verilen addır. Nesillerde yer alan parçacıklar yalnızca kütleleri ile birb
Kuark
Kuark