Kutsal

Kısaca: Güçlü bir diní saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüş; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal, felsefe de Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olandır. Kişilerin manevi yönden değer verdiği, koruduğu; diní görüş ve inançlardan oluşmaktadır. ...devamı ☟

Güçlü bir diní saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüş; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal, felsefe de Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olandır. Kişilerin manevi yönden değer verdiği, koruduğu; diní görüş ve inançlardan oluşmaktadır.

kutsal

Türkçe kutsal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. holy, blessed, sacred, saintly, divine, heavenly, celestial, inviolate, sacramental, sacrosanct, saint, sainted, sanctified, sanctus, solemn, venerable
pref. hiero

kutsal

güçlü bir dinsel saygı uyandıran ya da uyandırması gereken, kutsi, mukaddes; tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.
tapınılacak ya da yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes.
bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.

kutsal

Türkçe kutsal kelimesinin Fransızca karşılığı.
sacré/e, saint/e

kutsal

Türkçe kutsal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. heilig, sakral, tabu, weihevoll

kutsal

1 . Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
2 . Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes:
"Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım."- H. E. Adıvar.
3 . Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen:
"Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur."- N. Cumalı.
4 . felsefeTanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

kutsal

(Türkçe) Erkek ismi - Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kutsal
3 yıl önce

Kutsal, güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüş; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal...

Kutsal Roma imparatorları listesi
6 yıl önce

Kutsal Roman İmparatorları (Almanca: Römischer Kaiser veya Römisch-Deutscher Kaiser, Latince: Romanorum Imperator), Orta Avrupa'da Orta Çağ ve Yeni Çağ'da...

Kutsal metin
6 yıl önce

"Kutsal kitap" aramasının sonucunda bu sayfaya yönlendirme yapılmaktadır. "Kutsal Kitap" araması için bakınız: Kitâb-ı Mukaddes Kutsal metin, herhangi...

Kutsal metin listesi, Apokrifa, AtharvaVeda, Avesta, Bahailik, Bhagavad Gita, Budizm, Din, Etrüsk mitolojisi, Guru Granth Sahib, Hadis
Kutsal Makam
6 yıl önce

Papalık Makamı; Batı Avrupa dillerinde "Aziz Sandalye", "Apostolik Makam", "Kutsal Koltuk" olarak adlandırılır. Bu isimlendirme Vatikan'ın devlet pozisyonunu...

Kutsal ruh
3 yıl önce

Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki teslis inancının üçüncü ayağı. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı'nın ruhu olduğuna inanılır. "Kutsal Ruh"un Arapçası Ruhu'l-Kudüs'tür...

Kutsal Ruh, Din, Hristiyanlık, Taslak
Kutsal Kâse
6 yıl önce

Kutsal Kâse ya da Mukaddes Kâse, İsa'nın Son Akşam Yemeği'nde kullandığı iddia edilen, mucizevi güçleri olduğuna inanılan kap. Aramatyalı Yusuf'un, çarmıha...

Matthias (Kutsal Roma İmparatoru)
6 yıl önce

Şubat 1557 - 20 Mart 1619) 1612-1619 yılları arası Habsburg Hanedanı'nı Kutsal Roma İmparatoru olarak yönetip, Avusturya Arşidükü, Macar ve Hırvatistan...

Kutsal İttifak
3 yıl önce

Kutsal İttifak, tarihin çeşitli dönemlerinde Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olan Papa'nın teşvikiyle Avrupa ülkeleri arasında kurulan ittifaklardır...