Kutsal Ruh

Kısaca: Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki üçlü teslisin üçüncü ayağıdır. (İbranice'de "רוח הקודש" şeklinde yazılır "Ruah haqodesh" şeklinde okunur; Holy Ghost-Kutsal Hayalet olarak da adlandırılır). Birçok Hırıstiyan perspektifine göre Kutsal Ruh, Tanrı'nın kendisi, tanrının bir yansıması ya da Tanrının bir tezahürüdür. Kutsal Ruh, Tanrı'nın kendi varlığını insanda hissettirmesidir. Hırıstiyanlığa göre insanın kendi içinde hissettiği iman gücü, inanç ve Tanrı'y ...devamı ☟

Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki üçlü teslisin üçüncü ayağıdır. (İbranice'de "רוח הקודש" şeklinde yazılır "Ruah haqodesh" şeklinde okunur; Holy Ghost-Kutsal Hayalet olarak da adlandırılır). Birçok Hırıstiyan perspektifine göre Kutsal Ruh, Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın bir yansıması ya da Tanrının bir tezahürüdür. Kutsal Ruh, Tanrı'nın kendi varlığını insanda hissettirmesidir. Hırıstiyanlığa göre insanın kendi içinde hissettiği iman gücü, inanç ve Tanrı'yla konuşma vb. duygular Kutsal Ruh sayesinde gerçekleşmektedir.

İlgili konular

din hristiyanlık

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kutsal ruh
3 yıl önce

Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki teslis inancının üçüncü ayağı. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı'nın ruhu olduğuna inanılır. "Kutsal Ruh"un Arapçası Ruhu'l-Kudüs'tür...

Kutsal Ruh, Din, Hristiyanlık, Taslak
Sakrament
3 yıl önce

görünen semboldür. Buna örnek olarak vaftiz etme verilebilir. Vaftizde su Kutsal Ruh'un hediyesinin lütfunu, günahların affını ve Kilise'nin bir üyesi olmayı...

Sakrament, Evlilik, Hıristiyanlık, Katolik, Ortodoks, Protestan, Vaftiz, Günah çıkarma, Konfirmasyon, Son yağ sürme, Ordinasyon
Katolik kilisesi
3 yıl önce

olarak Güney Amerika'da ve Avrupa'nın güneyinde bulunurlar. Katoliklik, Kutsal Ruh'un kaynağı, İsa'nın ilâhî yönü, geleneklere verdiği önem, dini törenler...

Katolik Kilisesi, 1054, 1870, Apokrifa, Avrupa, Ayasofya, Aziz, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik, Eski Ahit
Kutsal metin
6 yıl önce

Tanah Talmud Zohar Humaş Mişna Kitâb-ı Mukaddes Kutsal Piby Kebra Negast Haile Selassie'nin konuşmaları Ruh Kitabı Cennet ve Cehennem Ruhçuluğa Göre Yaradılış...

Kutsal metin listesi, Apokrifa, AtharvaVeda, Avesta, Bahailik, Bhagavad Gita, Budizm, Din, Etrüsk mitolojisi, Guru Granth Sahib, Hadis
Teslis
3 yıl önce

Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğası. Hristiyanlıktaki üç ilahî varlığı içeren akideleri tanımlayan bir ifadedir. Hristiyan kaynaklarda sıklıkla "Kutsal...

Teslis, Allah, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Kutsal Cumartesi
3 yıl önce

ile birlikte Kutsal Ruh’u suyun üzerine göndermen için sana yalvarıyoruz. Şeytan’dan vazgeçildikten sonra, Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına vaftiz gerçekleştirilir...

Paraklit
3 yıl önce

Parakletos), Kitab-ı Mukaddes'in Yunanca metinlerinde (Yuhanna 14, 16) Kutsal Ruh için beraberinde gelen anlamında da kullanılan bir sıfattır. Paraklit...

Paraklit, Apokrifa, Baba Tanrı, Din, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Kutsal Makam
6 yıl önce

Papalık Makamı; Batı Avrupa dillerinde "Aziz Sandalye", "Apostolik Makam", "Kutsal Koltuk" olarak adlandırılır. Bu isimlendirme Vatikan'ın devlet pozisyonunu...