Kutsal Topraklar

Kutsal Topraklar, İbrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam için önem arz eden, günümüzde üzerinde İsrail ve Filistin'in bulunduğu topraklara verilen özel isim.

Kutsal Topraklar

Kutsal Topraklar, dünyadaki en büyük üç tek tanrılı din olan Hristiyanlık, Musevilik, ve İslam için önem arz eden, günümüzde üzerinde İsrail ve Filistin'in bulunduğu topraklara verilen isimdir.

Birçok dinin doğduğu bu topraklar, Haçlı Seferlerinin yapılmasına sebep olmuştur, günümüzde de Arap-İsrail gerginliğine sebep olmaktadır.

Kuran'da, Hz. Musa'nın kendi kavmine; "Allah size Kutsal Toprakları vaadetmiştir." dediği yazar.

İlgili konuları ara

Yanıtlar