Lenfosit

Kısaca: Lenfosit Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihabi hadiselerin olduğu bölgelere göç etme kabiliyetindeki hücre. Lenfoit dokular (lenfosit yerleşim bölgeleri) birincil (primer) ve ikincil (sekonder) lenfoit dokular olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Primer lenfoit dokular: Kemik iliği (kuşlarda kursak kesesi) ve timustur. 2. Sekonder lenfoit dokular ise; dalak, lenf düğümleri ve sindirim kanalındaki epitel örtüsü altında bulunan ...devamı ☟

lenfosit
Lenfosit

Lenfosit Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihabi hadiselerin olduğu bölgelere göç etme kabiliyetindeki hücre. Lenfoit dokular (lenfosit yerleşim bölgeleri) birincil (primer) ve ikincil (sekonder) lenfoit dokular olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Primer lenfoit dokular: Kemik iliği (kuşlarda kursak kesesi) ve timustur.

2. Sekonder lenfoit dokular ise; dalak, lenf düğümleri ve sindirim kanalındaki epitel örtüsü altında bulunan lenfoit dokulardır.

Lenfositler primer lenfoit dokularda farklılaştıktan sonra çoğalmak üzere sekonder lenfoit dokulara göç ederler ve özel (spesifik) bağışıklık cevaplarını sekonder lenfoit dokulardan verirler. Böylece vücut, yabancı madde ve mikroplara karşı savunulur.

Lenfositler çaplarına göre büyük, orta ve küçük olarak sınıflandırılırlarsa da çapları oldukça değişkenlik gösterdiğinden bu sınıflama pek iyi değildir. Lenfositler ortalama 10 mikron çapındadırlar. Bunun yerine lenfositleri yüzey özellikleri, görevleri (fonksiyonları) ve elektron mikroskoptaki görünüşlerine göre T ve B lenfositler şeklinde sınıflamak daha uygundur. B lenfositleri antikor cevabını (salgılama şeklinde) verirler. T lenfositleri ise hücresel bağışıklık cevabında ve bütün bağışıklık cevaplarının (hücresel antikor) düzenlenmesinde rol alırlar. Her iki lenfosit türü de vazife görürken makrofajlarla yakın ilişki içindedirler.

T ve B lenfositlerinin lenfoit dokularda yerleştikleri bölgeler de farklılık gösterir. Bununla beraber her iki lenfosit tipinin de aynı ana hücrelerden geliştiği son araştırmalarda bulunmuştur.

Dinlenme halinde yuvarlak olan bu hücreler yabancı bir maddeyle (antijenle) uyarıldıklarında daha büyük, hızla bölünen ve çoğalan hücrelere dönüşürler. Bunlara lenfoblast denir. Böylece verdikleri bağışıklık cevabının daha şiddetli ve etkili olmasını sağlarlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

lenfosit

Türkçe lenfosit kelimesinin İngilizce karşılığı.
lymphocyte

lenfosit

kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan gözesi.

lenfosit

Türkçe lenfosit kelimesinin Fransızca karşılığı.
lymphocyte [le]

lenfosit

Türkçe lenfosit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lymphozyt

lenfosit

Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

lenfosit Resimleri

Lenfosit
3 yıl önce

ürerler. Kanda dolaşan lenfositler, alyuvarlardan biraz büyükçe oldukları halde yine de küçük hücre grubuna girerler. Ayrıca lenfosit bir bağ doku hücresidir...

Lenfosit, Antijen, Antikor, B hücresi, Bademcik, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Dalak, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit
T hücresi
3 yıl önce

T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu...

T hücresi, Kan, AIDS, Antijen, Antikor, B hücresi, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit
B hücresi
3 yıl önce

B hücresi, humoral bağışıklık yanıtında büyük bir rol oynayan lenfositlerdir. Bu hücreler ilk defa 1960'larda kuşlarda tespit edilmiştir. 'B' kısaltması...

B hücresi, Kan, Antijen, Antikor, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit, Granülosit, Histiosit
Akyuvar
3 yıl önce

akyuvarlardır. T-lenfositleri: Hedeflerini eriten (sitotoksik) hücreler (CD8+); Yardımcı (helper) lenfositler (Th, CD4+) B-lenfositleri NK hücreler Plazma...

Timüs
3 yıl önce

Kortekste yoğun bir T lenfosit popülasyonu ve aralarında epitelyal retiküler hücreler ve az sayıda makrofaj vardır. Küçük lenfositlerden zengin olduğu için...

Timüs, Anatomi, Bademcik, Bağışıklık sistemi, Dalak, Enfeksiyon, Kemik iliği, Lenf, Lenf bezi, Lenf damarı, Lenfatik sistem
Birincil lenfoid organlar
3 yıl önce

merkezi (santral) veya primer lenfoid organlar, bağışıklık sisteminde lenfositlerin üretim ve olgunlaştırma işlerinin yapıldığı vücut organlarıdır. Bunlar;...

Bağışıklık yetmezliği
6 yıl önce

verilen canlı etkenin neden olduğu infeksiyon hastalığıdır.  CD4+ lenfositlerinin sayısı ileri derecede azalarak hücresel bağışıklık sistemi çöker; çıkarcı...

Lenfoma
3 yıl önce

Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır. Lenf düğümlerinde çıkan, ve lenfositlerden oluşan urların tümüne lenfoma denir. Son geçen yüzyılda ve günümüzde...

Lösemi, Lenf kanseri, Lenfosit, Hastalıklar