Lokman Suresi

Kısaca: Lokman Suresi, Kur`an-ı Kerim`in otuz birinci sûresi.Mekke döneminde inmiştir. 34 âyettir. ...devamı ☟

Lokman Suresi, Kur`an-ı Kerim`in otuz birinci suresi.

Mekke döneminde inmiştir. 34 ayettir. Sure, adını 12. ve 13. ayetlerde anılan Hz. Lokman `dan almıştır. Surede başlıca, Hz. Lokman`ın oğluna öğütleri, tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve haşr konularına dikkat çekilmekte, kıyamet günü için hazırlıklı olunması öğütlenmektedir.

lokman suresi

Osmanlıca lokman suresi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Kur'an-ı Kerim'in 31. Suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lokman suresi
1 yıl önce

Lokman Suresi (Arapça: سورة لقمان) Kur'an'ın 31. suresi. Sure 34 ayetten oluşur. Sure, ismini 12. ve 13. ayetlerde anılan Lokman Hekim’den almıştır. Mekke...

Lokman Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Lokman
1 yıl önce

lokman nedir bilmeyiz dedir . Kur'an'da Lokman Hekim'den Lokman Suresi'nde bahsedilir. Allah tarafından Lokman'a hikmet verildiği belirtilir. Oğluna verdiği...

Lokman, Lokman Hekim, Lokman Suresi, Anlam ayrım
Sebe' suresi
1 yıl önce

Sebe' Suresi (Arapça: سورة سبأ) Kur'an'ın 34. Suresi. Sure 54 ayetten oluşur. Sure ismini 15. ayette geçen “Sebe’ ” kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba)...

Sebe` Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahiret, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i İmran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi
Saffat suresi
1 yıl önce

Saffat Suresi, Mekke döneminde indirildiğine inanılan 182 Ayetten oluşur. Sure, adını ilk ayette geçen “es-Saffat” kelimesinden almıştır. Saffat, sıra...

Saffat Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahiret, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi
Sure
1 yıl önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Zekât
1 yıl önce

Kur'an'da zekâttan Ahzap Suresi 33, Âraf 156, Bakara 43, 83, 110, 177, 277; Beyyine 5, Enbiyâ 73, Fussilet 7, Hac 41, 78, Lokman 4, Mâide 12, 55, Meryem...

Zekât, Ahiret, Akide, Ali, Ali İmran Suresi, Allah, Bakara Suresi, Beyyine Suresi, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt
Nizari fıkhı
1 yıl önce

adını verdikleri namaz Fatiha Suresi ile başlar. Çeşitli rekatlarda Nisa Suresi, Maide Suresi, Fetih Suresi ve Enfal Suresi'nden seçilmiş ayetler ezberden...

Hızır
1 yıl önce

kültürlerde az fark ile tekrarlanmasından da görülebileceği gibi Hızır, tıpkı Lokman gibi, onunla ilgisi olan birçok özellik atfedilmiş bir karakterdir. Hızır'ın...