Dna Dizisi

Kısaca: DNA dizisi veya genetik dizi, gerçek veya hayalî bir DNA] molekülü veya ipliğinin birincil yapısına karşılık gelen harfler dizisidir. ...devamı ☟

DNA dizisi
DNA Dizisi

DNA dizisi veya genetik dizi, gerçek veya hayali bir
molekülü veya ipliğinin birincil yapısına karşılık gelen harfler dizisidir. Bu dizide bulunan harfler A, C, G, ve T 'dir, bunlar DNA ipliğinde bulunan adenin, sitozin, guanin, ve timin adlı dört bazı temsil eder. Tipik olarak bu diziyi oluşturan harfler birbirine bitişik olarak, aralarda boşluk olmaksızın yazılır, örneğin AAAGTCTGAC gibi; bu dizinin soldan sağa okunuşu 5'-3' doğrultusuna karşılık gelir. Fonksiyona göre bir DNA dizisine anlamlı veya anti-anlamlı ve kodlayan veya kodlamayan olarak değinilebilir. Bir DNA molekülünün baz dizisinin okunmasına DNA dizilemesi denir. Belirsizlik sembolleri Özel durumlarda bir dizide A, T, C ve G dışında harfler bulunabilir. Bu harfler dizide belirsizlik olduğunu belirtmek için kullanılır. Saf ve Uygulamalı Kimya Uluslararası Birliği (IUPAC)'nin bu amaç için belirlemiş olduğu sembollerin anlamları (ve anımsatıcıları) şöyledir: * A = adenin * C = sitozin (ing. ''cytosine) * 'G = guanin * T = timin * U = uridin (RNA dizilerinde kullanılır) * R = G A (pürin) * Y' = T C (pirimidin: ing. pyrimidine) * 'K = G T (keto gruplular) * M = A C (amino gruplular) * S = G C (kuvvetli bağlılar: ing. ''s'trong bonds) * W = A T (zayıf bağlılar: ing. ''weak bonds) * 'B = G T C (A harici hepsi) * D = G A T (C harici hepsi) * H = A C T (G harici hepsi) * V = G C A (T harici hepsi) * N = A G C T (herhangi) Yukarıda belirtilen belirsizlik sembolleri başlıca iki durumda kullanılır: * DNA dizilemesi sırasında bir baz teknik nedenlerden dolayı tam okunamadığı zaman (örneğin ya G ya C olabilirse, 'S' yazılır) * birbirine benzeşen dizilerin ortak yönlerini belirtmek için. Örneğin SREBP adlı transkripsiyon faktörünün bağlandığı dizilerin ortak özelliği TCACNCCAC olarak yazılabilir. Bu örnekteki N harfi o konumda herhangi bir bazın bulunabileceği anlamına gelir. Bir diziler grubununu bu şekilde ifade edilen biçimine dizi motifi denir. Dizi formatları DNA dizilerinin biyoenformatik programları tarafından okunması için belli standart formatlar oluşmuştur. Örneğin bunların en yaygını olan FASTA formatında birinci satır bir ">" sembolünü takibeden bir başlık içerir, onu izleyen satırlarda ise DNA dizisi yer alır. Örneğin: >gi|14456711|ref|NM_000558.3| Homo sapiens hemoglobin, alpha 1 (HBA1), mRNA ACTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCACCATGGTGCTGTCTCCTGCCGACAAGACCAACGTC AAGGCCGCCTGGGGTAAGGTCGGCGCGCACGCTGGCGAGTATGGTGCGGAGGCCCTGGAGAGGATGTTCC TGTCCTTCCCCACCACCAAGACCTACTTCCCGCACTTCGACCTGAGCCACGGCTCTGCCCAGGTTAAGGG CCACGGCAAGAAGGTGGCCGACGCGCTGACCAACGCCGTGGCGCACGTGGACGACATGCCCAACGCGCTG TCCGCCCTGAGCGACCTGCACGCGCACAAGCTTCGGGTGGACCCGGTCAACTTCAAGCTCCTAAGCCACT GCCTGCTGGTGACCCTGGCCGCCCACCTCCCCGCCGAGTTCACCCCTGCGGTGCACGCCTCCCTGGACAA GTTCCTGGCTTCTGTGAGCACCGTGCTGACCTCCAAATACCGTTAAGCTGGAGCCTCGGTGGCCATGCTT CTTGCCCCTTGGGCCTCCCCCCAGCCCCTCCTCCCCTTCCTGCACCCGTACCCCCGTGGTCTTTGAATAA AGTCTGAGTGGGCGGC Ayrıca bakınız * DNA * DNA dizilemesi * DNA motifi * Tek nükleotit polimorfizmi * Dizi analizi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

DNA dizisi Resimleri

DNA
2 yıl önce

veya birkaç proteinin dizisini belirler. Genlerdeki DNA dizisi ile proteinlerdeki amino asit dizisi arasındaki ilişki, biyolojik çevrim (translasyon) kuralları...

DNA, Ribozom, TRNA, Amino asit, Timin, Urasil, RNA, MRNA, Protein, DNA'nın çoğalması, Nükleotid, Hücre, Hücre bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot
DNA dizileme
2 yıl önce

bakteriyofajın tüm genomunun dizisi olmuştur. 1970'lerin başlarında hızlı DNA dizileme yöntemlerinin geliştirilene kadar, DNA dizilemesi için çeşitli zahmetli...

DNA replikasyonu
6 yıl önce

DNA replikasyonu veya DNA ikileşmesi, tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreçtir. Süreç...

DNA ergimesi
6 yıl önce

DNA'nın ergime sıcaklığının ölçülmesiyle kestirilebilir. Yüksek sıcaklıklar yüksek GC oranına karşılık gelir. DNA denatürasyonu iki farklı DNA dizisi...

Rekombinant DNA
2 yıl önce

Rekombinant DNA teknolojisi, doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik...

Rekombinant DNA, DNA, Eczacılık, Genetik mühendislik, Hücre biyolojisi, Tür (biyoloji)
Satelit DNA
6 yıl önce

DNA (uydu DNA olarak da adlandırılır) çok kere tekrar eden nükleotit dizilerinden oluşan bir DNA'dır. Bu şekilde adlandırılmasının nedeni, kısa DNA dizilerinin...

DNA Metilasyonu
2 yıl önce

DNA metilasyonu DNA'nın bir kimyasal değişimdir, kalıtsal olup sonradan ilk dizi geri gelecek şekilde çıkartılabilir. Bu özelliği nedeniyle epigenetik...

DNA'nın yapısı
2 yıl önce

olasıldır; A-DNA, B-DNA, C-DNA, D-DNA, E-DNA, L-DNA(D-DNA'nın enatiomerik yapısı), P-DNA, S-DNA, Z-DNA, v.s. tanımlanmıştır. Gelecekte keşfedilebilecek DNA konformasyonları...