Müslüman

Müslüman isim, din bilgisi Arapça muslim + Farsça -¥n (Türkçede teklik olarak kullanılır) kelimlerinden oluşmuştur. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

Müslüman isim, din bilgisi Arapça muslim + Farsça -¥n (Türkçede teklik olarak kullanılır) kelimlerinden oluşmuştur. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

1 . İslam dininden olan kimse. 2 . halk ağzında, din bilgisi Dine bağlı, dindar. 3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

İslam dinine inanıp kabul eden. Îman edip de, ibadet edene “Müslüman” veya “Müslim” denir. Mümin de, müslim ile aynı manadadır. Müslüman, Arapça (müslim) kelimesinin Farsçadaki şeklidir.

Allahü tealanın, insanların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa kavuşmaları için gönderdiği hak, gerçek olan dinlerde bildirilen iman esaslarını diliyle söyleyip, kalbiyle tasdik eden ve yapılması emredilen ibadetleri yerine getiren kimseye mümin veya müslim (Müslüman) denilmiştir. İlk Peygamber Âdem aleyhisselamdan, son Peygamber Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin her sözünün doğru, kıymetli ve faydalı olduğuna inanan kimse Müslümandır. Fakat Muhammed aleyhisselamın Peygamberliğini bildirdiği zamandan itibaren, dünyada bulunan ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların Müslüman olabilmeleri için O’nun peygamberliğini kabul etmeleri ve bildirdiği her sözüne hiç tereddüt etmeden inanmaları lazımdır. (Bkz. Din, Îman)

Son din olan İslamiyetin gönderilmesinden sonra, Allah bütün insanların bu dine uymalarını emretmiştir (Bkz. İslamiyet). Bir insanın hakiki Müslüman olması, her sözünde ve hareketinde Muhammed aleyhisselama tabi olması ile mümkündür.

Hakiki Müslüman demek; iman, amel ve ahlakta yükselmiş, manevi ve maddi olarak üstün vasıflara sahip kimse demektir. İslam dini, insanları ruhen ve bedenen yükseltmek için gönderilmiştir. Müslüman, İslamiyete bağlandığı ve uyduğu nisbette yükselir. Böyle yükselen bir Müslüman, dostlarına ve düşmanlarına hep iyilik, adalet, cömertlik yapar.

Diğer anlamları

Müslüman

Müslüman isim, din bilgisi [[Arapça]] muslim + [[Farsça]] -¥n ([[Türkçe]]de teklik olarak kullanılır) kelimlerinden oluşmuştur. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

Müslüman

Türkçe Müslüman kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. Muslim, Moslem, mohammedan, mahometan, mussulman n. mussulman, Muslim, Moslem

Müslüman

dine bağlı, dindar. doğru, haktan ayrılmaz (kimse). islam dininden olan (kimse).

Müslüman

Türkçe Müslüman kelimesinin Fransızca karşılığı.
mahométan/e, musulman/e

Müslüman

Türkçe Müslüman kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Islamit, Mohammedaner, Moslem, Muslim, Sarazene adj. islamisch, islamitisch, mohammedanisch, mosleminisch, moslemisch, muslimisch, sarazenisch

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Müslüman ilgili konular

 • Talha bin ubeydullah

  İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekk
 • Şiilik

  Şiilik veya Şia (Arap: الشيعة, Farsça: شیعه), İslam'ın Sünnîlik'ten sonra en yaygı
 • Akide şekeri

  Akide şekeri Türk ve Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biridir. Akide sözcüğü Arapça akit (sözleşme) sözcüğünden gel
 • Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah

  Emînü'l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere* 'den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b.
 • Akaid

  Akide (din)
 • Hz. Ebu Bekir

  Ebu Bekir-i Sıddık (r.a) asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan
 • Mürted

  Mürted İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden. Müslüman iken kafir olan kimse. Arapça bir kelime olan “red” (geri çevirmek) k
 • Fatıma bint Muhammed

  İslam peygamberi Muhammed’in ilk eşi Hatice bint Hüveylid’den olan kızıdır. Muhammed’in soyu, Fatıma ve eşi Ali bin Ebu Talib’in çocu
 • Ehli Aba Hadisi

  Ehli Aba (Arapça: حديث الكساء) veya Ehli Kisa hadisi, İslam peygamberi Muhammed'in sırt
 • Mikdad ibn Amr

  Mikdad ibn 'Amr (Arapça: ; Mikdad ibn Esved el-Kindî (Arapça: المقداد بن الأسود الكندي) olarak daha iyi bilinir) bilhassa Şii
Müslüman
Müslüman