Ehli Beyt

Kısaca: Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır. ...devamı ☟

Ehli Beyt
Ehli Beyt

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

Etimolojisi

Ehli Beyt deki, ``ehl`` ile ``ahali`` aynı köktendir. Kişiler demektir. ``Beyt`` ise ev demektir. Yani ``ev ahalisi`` manasına gelir. İslam dininin son peygamber Hazreti Muhammed (aleyhisselam)`in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Yalnız buradaki beyt kelimesini sadece ev olarak düşünmek doğru olmaz. Kullanılan manası ile Resullah`a (sav) yakın olan kişiler demek daha doğru olur.

Bu kişiler şunlardır:


Hz. Muhammed Mustafa s.a.a.s.
Hz. Ali a.s.
Hz. Fatima a.s.
Hz. Hasan a.s.
Hz. Hüseyin a.s.


Ayrıca Ehlibeyt Alevilik ve Şiilik`de genis kavram olarak 12 İmamlari kapsar:


Hz. Ali a.s.
Hz. Hasan a.s. (Serifan)
Hz. Hüseyin a.s. (Seyyidan)
Hz. Zeynel Abidin a.s.
Hz. Muhammed Bakır a.s.
Hz. Cafer-i Sadık a.s. (4 mezhep kurucuların Mürşididir)
Hz. Musa-i Kazım a.s.
Hz. Ali Rıza a.s.
Hz. Muhammed Taki a.s.
Hz. Ali Naki a.s.
Hz. Hasan-ul Askeri a.s.
Hz. Muhammed Mehdi a.s.
Bir hadis

Muaviye, Sa`d bin ebi Vakkas`a şöyle dedi:

"Ebu Taliboğlu Ali (as)`a seni sövmekten alıkoyan nedir?"

Dedi ki: "Allah Rasulü (sav)`in O`nun hakkında söylediği üç şey vardır ki, birine sahip olmam benim için kızıl tüylü deve sürüsüne sahip olmamdan daha iyidir, hatırladığım sürece O`na asla sövemem. Bu üç şey şunlardır: 1-Vahiy indiği zaman (``Ahzap/33 ayeti indiği zaman``) Ali, iki oğlu ve Fatima (as) alıp onları elbisesinin altına koyup şöyle buyurdu:" Rabbim!...İşte bunlar benim ehlim, Ehl-i Beyt`imdir." 2-Savaşlarından birine çıktığı zaman, Ali (as) O`na dedi ki:"Beni çocuklar ve kadınlarla bıraktın."Bunun üzerine şöyle buyurdu:" Benim katımda sen, Harun (as)`ın Musa (as) katında ihraz ettiği dereceyi ihraz etmekten hoşlanmaz mısın?" Ne var ki, benden sonra peygamber yoktur." İşte bunu da hatırladığımda O`na katiyyen sövemem. 3-Hayber günü Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:"Mutlaka sancağı, Allah`ı ve Elçisini seven bir adama vereceğim. Allah, O`nun elinde Hayber`in fethini müyesser kılacaktır. Hepimiz heyecanla bekledik; derken "Ali nerede?" diye sordu. "Gözü ağrıyor" dediler.

"Çağırın gelsin!" buyurdu. (Çağırdılar geldi ve) Gözlerine mübarek tükürüğünü sürdü. (Hemen iyileşti ve) Sancağı O`na verdi. O`nun eliyle Allah fethi müyesser kıldı.

Vallahi (bundan sonra) Muaviye, Medine`den çıkıncaya kadar Ali (as) hakkında tek kelime bile söylemedi.

Ehli Beyt DogrulukturKitabü`l Hasais, Imam Nesai,Sayfa:49, Hadis:52

--------------------

1. Özellik, Sahih Müslim, Hadis:5955`de geçmektedir.

2. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:056`da geçmektedir.

3. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:051`de geçmektedir.

Imam Nesai, Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Kütüb-ü Sitteyi oluşturan altı kitaptan biri ona aittir.(Hicri 215-303 tarihleri arasında yaşamıştır.)

EHLİ BEYTİM NUHUN GEMİSİNE BENZER ONA BİNEN KURTULUR KAÇAN HELAK OLUR.(HZ.MUHAMMED"S.A.A")

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ehl-i beyt
1 yıl önce

Ehl-i beyt (Arapça: أهل البيت), "ev halkı" anlamına gelen ve İslam peygamberi Muhammed'in ev ahalisini tanımlamak için kullanılan İslami terim. Ehl-i beytteki...

Ehli Beyt, Alevilik, Muhammed, Taslak, İslam, ޞiilik, Beyt, Ahali, Ehl
Dede (alevilik)
4 yıl önce

Dede / Alevî, Alevilik'te Ehli Beyt soyundan gelen Şerif ve Seyyidlere içtimai ve dinî liderlere, yani önderlere verilen addır. Dede sözcüğü Orta Asya'da...

Seyyid
1 yıl önce

soyundan gelmekle beraber onun inanç sistemine bağlı olmayan kişiler Ehli Beyt'ten sayılmazlar. Seyyid, yani Hüseynî Alevîlerden olan kimselere, Fatıma...

Seyyid, Abdülkadir Geylani, Ali, Ansiklopedi, Fatıma, Galip Hasan Kuşçuoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli, Hz.Ali, Hz.Fatıma, Hz.Peygamber, Mehdi
Yedi Ulu Ozan
1 yıl önce

sözlü edebiyat ile ulaştıran kimi hükümdar-şair, kimi halktan birçoğu Ehli Beyt soyundan gelen kişilere denir. Yedi Ulu Ozan tarihsel süreçte Alevilik...

Abdurrahim Mevlevi
4 yıl önce

Seyyid Muhammed Zahid'in torunudur. Hawraman Kürtçesinde yazdığı şiirler ehli beyt fertlerine karşı saygı ve sevgi duygusunu yansıtmaktadır. Eqîdey Merziye...

Şerif (din)
3 yıl önce

müessesesi kurulmuştur. Bu kurumun görevi Ehli Beytin kaydını tutup sahte şerif ve seyyidlerin ortaya çıkmasını önlemekti. Seyyid Ehli beyt Mekke Şerifliği...

Şerif (din), Abbasiler, Ehli Beyt, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Muhammed, Osmanlı Devleti, Seyyid, İslam, Şerif
Rıza Huseyni Nassab
4 yıl önce

Hamburg'daki İslam Merkezi'nin müdürü oldu. 2003 yılından beri Kanada'daki Ehli Beyt Meclisi başkanı oldu. 50'den fazla kitap kaleme aldı. Harvard University...

Dede
1 yıl önce

(genellikle "dedelerimiz" şeklinde kullanılır) Dede (alevilik) - Alevilik'te Ehli Beyt soyundan gelen içtimai ve dini liderlere verilen ad. Dede Korkut hikâyeleri...