--}}

Ehli Beyt

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

Etimolojisi

Ehli Beyt deki, ``ehl`` ile ``ahali`` aynı köktendir. Kişiler demektir. ``Beyt`` ise ev demektir. Yani ``ev ahalisi`` manasına gelir. İslam dininin son peygamber Hazreti Muhammed (aleyhisselam)`in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Yalnız buradaki beyt kelimesini sadece ev olarak düşünmek doğru olmaz. Kullanılan manası ile Resullah`a (sav) yakın olan kişiler demek daha doğru olur.

Bu kişiler şunlardır:


Hz. Muhammed Mustafa s.a.a.s.
Hz. Ali a.s.
Hz. Fatima a.s.
Hz. Hasan a.s.
Hz. Hüseyin a.s.


Ayrıca Ehlibeyt Alevilik ve Şiilik`de genis kavram olarak 12 İmamlari kapsar:


Hz. Ali a.s.
Hz. Hasan a.s. (Serifan)
Hz. Hüseyin a.s. (Seyyidan)
Hz. Zeynel Abidin a.s.
Hz. Muhammed Bakır a.s.
Hz. Cafer-i Sadık a.s. (4 mezhep kurucuların Mürşididir)
Hz. Musa-i Kazım a.s.
Hz. Ali Rıza a.s.
Hz. Muhammed Taki a.s.
Hz. Ali Naki a.s.
Hz. Hasan-ul Askeri a.s.
Hz. Muhammed Mehdi a.s.
Bir hadis

Muaviye, Sa`d bin ebi Vakkas`a şöyle dedi:

"Ebu Taliboğlu Ali (as)`a seni sövmekten alıkoyan nedir?"

Dedi ki: "Allah Rasulü (sav)`in O`nun hakkında söylediği üç şey vardır ki, birine sahip olmam benim için kızıl tüylü deve sürüsüne sahip olmamdan daha iyidir, hatırladığım sürece O`na asla sövemem. Bu üç şey şunlardır: 1-Vahiy indiği zaman (``Ahzap/33 ayeti indiği zaman``) Ali, iki oğlu ve Fatima (as) alıp onları elbisesinin altına koyup şöyle buyurdu:" Rabbim!...İşte bunlar benim ehlim, Ehl-i Beyt`imdir." 2-Savaşlarından birine çıktığı zaman, Ali (as) O`na dedi ki:"Beni çocuklar ve kadınlarla bıraktın."Bunun üzerine şöyle buyurdu:" Benim katımda sen, Harun (as)`ın Musa (as) katında ihraz ettiği dereceyi ihraz etmekten hoşlanmaz mısın?" Ne var ki, benden sonra peygamber yoktur." İşte bunu da hatırladığımda O`na katiyyen sövemem. 3-Hayber günü Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:"Mutlaka sancağı, Allah`ı ve Elçisini seven bir adama vereceğim. Allah, O`nun elinde Hayber`in fethini müyesser kılacaktır. Hepimiz heyecanla bekledik; derken "Ali nerede?" diye sordu. "Gözü ağrıyor" dediler.

"Çağırın gelsin!" buyurdu. (Çağırdılar geldi ve) Gözlerine mübarek tükürüğünü sürdü. (Hemen iyileşti ve) Sancağı O`na verdi. O`nun eliyle Allah fethi müyesser kıldı.

Vallahi (bundan sonra) Muaviye, Medine`den çıkıncaya kadar Ali (as) hakkında tek kelime bile söylemedi.

Ehli Beyt DogrulukturKitabü`l Hasais, Imam Nesai,Sayfa:49, Hadis:52

--------------------

1. Özellik, Sahih Müslim, Hadis:5955`de geçmektedir.

2. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:056`da geçmektedir.

3. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:051`de geçmektedir.

Imam Nesai, Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Kütüb-ü Sitteyi oluşturan altı kitaptan biri ona aittir.(Hicri 215-303 tarihleri arasında yaşamıştır.)

EHLİ BEYTİM NUHUN GEMİSİNE BENZER ONA BİNEN KURTULUR KAÇAN HELAK OLUR.(HZ.MUHAMMED"S.A.A")


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ehli Beyt
Ehli Beyt