Mantar

Mantar, klorofil taşımayan organizma. Sınıflandırmada bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasında uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Başka bitkilerin üzerinde parazit olarak, ölü bitkilerin üzerinde çürükçül (saprofit) veya başka canlılar ile simbiyotik bir yaşam sürdürürler. Mantarların üremesi sporlar yoluyla gerçekleşir. ...

MANTAR (türkçe) anlamı
1. mantarlardan
2. içinde zehirlileri de bulunan
3. emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş
4. ilkel bitkilerin genel adı (fungi)
5. çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
6. esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tıpası
7. cankurtaran simidi
8. cankurtaran yeleği
9. ayakkabı tabanı ve daha birçok şeylerin yapımında kullanılan geçirimsiz
10. meşe ağacı tabakası
11. (hayvanlarda) burun ucu.
12. bu tabakadan yapılan şişe tıpası
13. çoğunlukla yüzde
14. deri üzerinde koyu kızıl ya da mor renkte oluşan bir cilt hastalığı
küflüce.
MANTAR (türkçe) anlamı
15. 1 . Mantarlardan
16. içinde zehirlileri de bulunan
17. silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi):
18. Çayır mantarı.-
19. 2 . Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası
20. cankurtaran simidi
21. cankurtaran yeleği
22. ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan
23. su geçirmeyen
24. meşe ağacı tabakası:
25. İpek çorap ve altı mantar iskarpin giymeyen kadınlar âdeta sınıf dışı ve eski biçim insanlardır.- H. E. Adıvar.
26. 3 . Bu tabakadan yapılan şişe tapası.
27. 4 . Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
28. 5 . Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası.
29. 6 . Hayvanların burun ucu.
30. 7 . argoUydurma söz
31. yalan
32. 8 . tıp (***)Mantar hastalığı.
33. Atasözü
34. deyim ve birleşik fiiller
35. mantara basmak
36. mantar atmak
37. mantar gibi (yerden) bitmek
MANTAR (türkçe) ingilizcesi
1. adj. cork
2. fungal
3. corky
4. fungoid
5. fungous
6. n. mushroom
7. fungus
8. athlete's foot
9. fungal infection of the foot which causes itching and skin irritation
10. cork (used for making stoppers for bottles
11. etc)
12. pref. myco,
MANTAR (türkçe) fransızcası
1. champignon [le]
2. liège [le]
3. mufle [le]
MANTAR (türkçe) almancası
1. n. Champignon
2. Pfropfen
3. Pilz

Mantar hakkında detaylı bilgi

Mantar, klorofil taşımayan organizma. Sınıflandırmada bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasında uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Başka bitkilerin üzerinde parazit olarak, ölü bitkilerin üzerinde çürükçül (saprofit) veya başka canlılar ile simbiyotik bir yaşam sürdürürler. Mantarların üremesi sporlar yoluyla gerçekleşir. Toprağa dökülen sporlar rüzgarla ya da böceklerle çevreye dağılır ve toprakta yıllarca yaşayabilir. Mantarlar nemli ortamlarda gelişirler, bu nedenle yağmurlardan sonra topraktaki sporlar çimlenerek mantarları oluştururlar.

Önemli not: Yenebilen ve 'zehirli mantarlar yan yana yetişebilirler. Bazı yenebilen ve zehirli türler birbirine o kadar benzer ki bunu ancak bir mantarbilimci ayırt edebilir. Zehirli mantarların tadı yenebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli' olup olmadığı anlaşılamaz.

Mantarlar arasında insanların çeşitli amaçlarla yararlandıkları türler vardır. Fermantasyon yaparak alkollü içkilerin hazırlanmasında ve ekmek yapımında kullanılan Saccharomyces türleri, antibiyotik eldesinde kullanılan Penicillium türleri ve ergo alkaloitlerinin elde edildiği Claviceps purpurea mantarı gibi.

Mantar cinsleri içinde 60 kadar tür ile temsil edilen Amanita cinsi ayrı bir öneme sahiptir. Amanita türleri içinde yenebilen bir mantar olan Amanita caesarea’nın yanı sıra, zehirli ve halüsinojen etkili Amanita muscaria ve Amanita pantherina ve öldürücü zehirli olan Amanita phalloides, Amanita verna ve Amanita virosa türleri yer alır. Amanita türleri diğer mantarlardan, şapkasının altında beyaz renkte ışınsal perdeler, yani lameller olması, sapın ortaya yakın kısmında sapı saran bir halka taşıması ve sapın alt kısmında yumurta kabuğu biçiminde bir çanakçık bulunması gibi özellikleri ile ayırt edilirler. Yenebilen Amanita caesarea mantarında ise lameller ve sap altın sarısı rengindedir.

Mantarlar klorofil taşımayan organizmalardır. Sınıflandırmada bitkileralemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasında uzun yıllar tartışmakonusu olmuştur. Başka bitkilerin üzerinde parazit olarak, ölü bitkilerinüzerinde çürükçül (saprofit) veya başka canlılar ile simbiyotik bir yaşamsürdürürler. Mantarların üremesi sporlar yoluyla gerçekleşir. Toprağa dökülensporlar rüzgarla ya da böceklerle çevreye dağılır ve toprakta yıllarcayaşayabilir. Mantarlar nemli ortamlarda gelişirler, bu nedenle yağmurlardansonra topraktaki sporlar çimlenerek mantarları oluştururlar. Yenebilenve zehirli mantarlar yan yana yetişebilirler. Bazı yenebilen ve zehirlitürler birbirine o kadar benzer ki bunu ancak bir mantarbilimci ayırt edebilir.Zehirli mantarların tadı yenebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Etininrengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz.

Mantarlar arasında insanların çeşitli amaçlarla yararlandıkları türlervardır. Fermentasyon yaparak alkollü içkilerin hazırlanmasında ve ekmekyapımında kullanılan Saccharomyces türleri, antibiyotik eldesindekullanılan Penicillium türleri ve ergo alkaloitlerinin elde edildiğiClaviceps purpurea mantarı gibi.

Mantar cinsleri içinde 60 kadar tür ile temsil edilen Amanita cinsiayrı bir öneme sahiptir. Amanita türleri içinde yenebilen bir mantarolan Amanita caesarea’nın yanı sıra, zehirli ve halüsinojen etkiliAmanita muscaria ve Amanita pantherina ve öldürücü zehirliolan Amanita phalloides, Amanita verna ve Amanita virosatürleri yer alır. Amanita türleri diğer mantarlardan, şapkasınınaltında beyaz renkte ışınsal perdeler, yani lameller olması, sapın ortayayakın kısmında sapı saran bir halka taşıması ve sapın alt kısmında yumurtakabuğu biçiminde bir çanakçık bulunması gibi özellikleri ile ayırt edilirler.Yenebilen Amanita caesarea mantarında ise lameller ve sap altınsarısı rengindedir.

Kaynak: http://www.biltek.tubitak.gov.tr/dergi/97/ekim/dikkat.html
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mantar Zehirlenmesi

Mantar Zehirlenmesi zehirli mantar bitkilerinin yenmesiyle ortaya çıkan, öldürücü olabilen bir gıda zehirlenmesi. Mantardan zehirlenmenin sebep ve şartları çeşitli olabilir. Öncelikle, bazı kimselerde görülen özel duyarlılık, (midye ve yumurtaya olduğu gibi) mantarlara karşı da ...

Mantar Enfeksiyonları

Mantar enfeksiyonu cilt hastalıkları içinde çok büyük bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Mantar hastalığı genellikle kıl, deri ve tırnak gibi keratinize dokulara yerleşen kaşıntı , kızarıklık, sulanma ve pullanma şeklinde kendini gösteren bir mikrobik enfeksiyondur. ...

Mantar Hastalıkları

Mantarlar küf, maya ve yenilebilen mantarlar olmak üzere çok çeşitlidir. Yenilebilen mantarlar hastalığa yol açmazken, küf ve maya mantarlarının bazıları hastalık etkeni olabilir. Aslında maya mantarlarının bir çoğu da yararlı amaçlarla kullanılmaktadır. Ciltte ve ağız, ...

Ağulu Mantar

Ağulu mantar (Omphalotus olearius), Omphalotaceae familyasından zehirli bir mantar türü. Türkiye'de yetişen "Cüce kız, Meşe mantarı, Horoz mantarı" gibi isimlerle de tanınan Cantharellus cibarus ile karıştırılabilir.

Mantar Zehirleri

Mantar zehirleri, zehirli mantarın vücuda alınmasıyla sindirim sisteminde rahatsızlıklara ve hatta ölümlere yol açar.

Cıvık Mantar

Cıvık mantar, üremek için spor kullanan protistleri tanımlamak için kullanılan geniş anlamlı bir terim olup eskiden mantarlar alemi içinde sınıflandırılmışlarsa da artık bu alemin bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Ortak olarak paylaştıkları bu isim, bu organizmalardan ...

Mor Mantar

Lepista nuda, Tricholomataceae familyasından yenilebilen bir mantar türü. Şapkası, menekşe veya leylak renginde olabilir.

Sihirli Mantar

Halüsinojen mantarlar, anormal bilinç durumları meydana getiren psilocybin ve psilocin maddelerini içeren bütün mantarlara verilen addır.

Cork

Koordinatlar: 51°53′50″N, 8°28′12″W

Death

Death, "türünün öncüsü" olarak kabul edilen Chuck Schuldiner tarafından kurulmuş bir death metal grubudur.Schuldiner'ın 2001'de beyin kanseri yüzünden ölmesi sonucunda grup dağılmış, ancak heavy metale olan etkisi bugüne kadar devam etmiştir.