Saccharomyces

Kısaca: `Saccharomyces` fungus (mantar) alemine ait bir cinstir, pek çok maya türü içerir; ``Saccharomyces`` ismi Latince ``saccharo-`` (şeker) ve Yunanca ``-mikes`` (mantar) sözcüklerinden türetilmiştir. Saccharomyces`lerin tipik özellikleri arasında nitrat kullanamamaları ve karbohidratları fermante edebilmeleridir. Bu cinsin üyeleri gıda sanayisinde çok önemlidirler. ...devamı ☟

{{Taksokutu | renk = lightblue | ad = ``Saccharomyces`` | alem = Fungi | şube = Ascomycota | altşube = Saccharomycotina | sınıf = Saccharomycetes | takım = Saccharomycetales | familya = Saccharomycetaceae | cins = Saccharomyces`` | altbaşlık = Türler | açıklama = ``Saccharomyces bayanus`` ``Saccharomyces boullardii`` ``Saccharomyces cerevisiae`` ``Saccharomyces uvarum`` }} `Saccharomyces` fungus (mantar) alemine ait bir cinstir, pek çok maya türü içerir; ``Saccharomyces`` ismi Latince ``saccharo-`` (şeker) ve Yunanca ``-mikes`` (mantar) sözcüklerinden türetilmiştir. Saccharomyces`lerin tipik özellikleri arasında nitrat kullanamamaları ve karbohidratları fermante edebilmeleridir. Bu cinsin üyeleri gıda sanayisinde çok önemlidirler. Bir örnek, ekmek, bira ve şarap yapımında kullanılan Saccharomyces cerevisiae`dır. Grubun diğer üyeler arasında şarapçılıkta kullanılan ``Saccharomyces bayanus`` ve ilaç yapımında kullanılan ``Saccharomyces boulardii`` sayılabilir. Yakın zamanda Saccharomyces boulardii`nin Saccharomyces cerevisiae`nın bir alt türü olduğu gösterilmiştir.

Alkol yapan mayalar poliploid (haploid kromozom sayısının iki katından fazlasına sahip) olabilirler ve Saccharomyces cinsine aittirler. Alkol üretiminde bu maya türleri iki gruba ayrılabilirler: bira türleri (``Saccharomyces cerevisiae``, hem açık hem siyah bira üretmekte kullanılır) ve lager (alman birası) türleri (``Saccharomyces pastorianus``, ki ``Saccharomyces carlsbergensis`` veya ``Saccharomyces uvarum`` olarak da bilinir ve ``Saccharomyces cerevisiae``). Lager türleri, ``Saccharomyces cerevisiae`` (bira türleri) ve Saccharomyces bayanusun (şarap türleri) melezidir ve alt fermantasyon yaparlar. Bira türleri fermantasyon tanklarında üste çıkmalarından dolayı üst fermantasyon yaptıkları söylenir. ``Saccharomyces pastorianus`` ve ``Saccharomyces cerevisiae`` sıcağa tepki ve şeker kullanımı bakımından farklılık gösterseler de aslında Saccharomyces cinsi içinde birbirleriyle yakında ilişkilidirler.

Birada mayanın varlığı ilk defa 1680`de öne sürülmüş ama bu cinsin Saccharomyces olarak adlandırılması 1837`yi bulmuştur. Louis Pasteur fermentasyonda canlı organizmaların varlığını 1867`de kanıtlamıştır. 1888`de Emil Christian Hansen bira mayasını izole edip üretmiş ve böylece alkol üretiminde mayanın önem sahibi olmasını sağlamıştır.

Saccharomyces türleri bakterilerle sembiyotik ortamlar oluşturabilirler. Kefir ve zencefil birası bu yolla üretilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Saccharomyces

Saccharomyces İngilizce anlamı ve tanımı

Saccharomyces anlamları

  1. (noun) A genus of budding fungi, the various species of which have the power, to a greater or less extent, or splitting up sugar into alcohol and carbonic acid. They are the active agents in producing fermentation of wine, beer, etc. Saccharomyces cerevisiae is the yeast of sedimentary beer. Also called Torula.

Saccharomyces tanım:

Kelime: sac·cha·ro·my·ces
Söyleniş: -rO-'mI-(")sEz
İşlev: noun
Kökeni: New Latin, from sacchar- -myces fungus, from Greek mykEs -- more at MYC-
: any of a genus (Saccharomyces of the family Saccharomycetaceae) of usually unicellular yeasts (as a brewer's yeast) that are distinguished by their sparse or absent mycelium and by their facility in reproducing asexually by budding

Saccharomyces

İngilizce Saccharomyces kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. sacaromicetos

Saccharomyces

İngilizce Saccharomyces kelimesinin Almanca karşılığı.
n. wissenschaftlicher Name der Hefe

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Saccharomyces cerevisiae
3 yıl önce

Saccharomyces cerevisiae, tomurcuklanan bir maya türüdür. Eski çağlardan beri bira, şarap ve ekmek yapımında kullanılmasında dolayı en önemli maya türü...

Saccharomyces cerevisiae, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bira, Diploit, Ekmek, Escherichia coli, Fungus, Gen, Genom
Saccharomyces uvarum
6 yıl önce

Saccharomyces uvarum, kromozom sayılarının karışık olmasından dolayı S. cerevisiae ve S. monacensis mayalarının bir melezi olduğu düşünülen bir maya türüdür...

Saccharomyces uvarum, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Danimarka, Fungus, Kamu malı, Kromozom, Maya, Saccharomyces, Saccharomycetaceae
Torulaspora delbrueckii
6 yıl önce

delbrueckii, buğday birası yapmakta kullanılan Saccharomyces rosei veya Saccharomyces rosei veya Saccharomyces delbrueckii veya Candida colliculosa olarak...

Torulaspora delbrueckii, 1904, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Candida, Cins, Karanfil (baharat), Mantar, Saccharomyces, Saccharomycetaceae
Maya (biyoloji)
3 yıl önce

Binden fazla maya türü tanımlıdır. En yaygın kullanılan maya olan Saccharomyces cerevisiae, binlerce yıl önce şarap, bira ve ekmek yapımı için evcilleştirilmiştir...

Maya (biyoloji), Ascomycota, Aşı, Basidiomycota, Bira, Biyoteknoloji, Bulaşıcı hastalık, Candida, Candida albicans, Ekmek, Elma
Zygosaccharomyces
6 yıl önce

Zygosaccharomyces, Saccharomycetaceae familyasına ait bir maya cinsidir. Önceleri Saccharomyces cinsi altında tanımlanmasına rağmen 1983'te Barnet ve arkadaşlarının...

Zygosaccharomyces, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Fungus, Mantar, Saccharomyces, Saccharomycetaceae, Saccharomycetales, Saccharomycetes, Zygosaccharomyces bailii, Zygosaccharomyces pseudorouxii
Zygosaccharomyces bailii
6 yıl önce

Zygosaccharomyces bailii, Zygosaccharomyces cinsinin tip türüdür. Önceleri Saccharomyces bailii olarak tanımlanmış, 1983'te Barnett ve arkadaşlarının çalışmasıyla...

Zygosaccharomyces bailii, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Biyoloji, Fungus, Saccharomycetaceae, Saccharomycetales, Saccharomycetes, Taslak, Zygosaccharomyces
Agar plakası
6 yıl önce

bir büyüme için, antibiyotikler ortama dâhil edilebilir. YEPD ortamı, Saccharomyces cerevisiae ve Candida albicans gibi mayalar için genellikle genel bir...

Kefir
3 yıl önce

çoğalırlar, sağlanamadığında ölürler. Kefir tanesinde; Torula mayaları, Saccharomyces sp, Lactococcus spp, Lactobacillus spp, Leuconostoc spp gibi mikroorganizmalar...

Kefir, Fermantasyon, İnek, Koyun, Keçi, Yağ, Albümin, Süt şekeri, Laktoz, Kazein, Mineral