Medeni Hukuk

Kısaca: Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. ...devamı ☟

Medeni Hukuk ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Medeni hukuk

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Medeni hukuk
3 yıl önce

Türk Medeni Kanunu ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu'dur. Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına...

Medeni hukuk, Borç, Doğruluk, Fiil, Hakim, Hukuk, Kamu hukuku, Taslak, Tüzel kişi, í–zel hukuk, Kişisel haklar
Medeni usul hukuku
3 yıl önce

Medeni usûl hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Çekişmeli ve çekişmesiz yargı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Usul, Arapça kökenli...

özel hukuk
3 yıl önce

düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Kişiler Hukuku
6 yıl önce

Medeni Hukuk dalı olarak Kişiler Hukuku, Medeni Kanun'un birinci kitabında düzenlenmiştir. Kişi haklarıyla ilgilidir. Kişi, gerçek kişi (insan) ve tüzel...

Kişiler hukuku, Hukuk, Kamu hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Kanun, Taslak, Tüzel kişi, Vakıflar, İkametgah, Evlenme, Kan bağı
Eşya Hukuku
3 yıl önce

Eşya hukuku, Medeni Hukuk dalıdır ve Medeni Kanun'un 4. kitabında genel olarak düzenlenmiştir.. Kişilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını (ayni haklar)...

Eşya hukuku, Eşya, Hukuk, Kadastro, Medeni Hukuk, Medeni Kanun, Rehin, Taslak, İpotek, Tapu kütüğü, Zilyetlik
Türk Medeni Kanunu
3 yıl önce

Türkiye'de medeni hukuk alanına ilişkin kuralları içeren başlıca yasadır. Başlangıç hükümleri dışında; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve...

Türk Medeni Kanunu, Medeni Kanun, Aile Hukuku, Atatürk Devrimleri, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Köy Enstitüleri, Lİ¢kap ve Unvanların Kaldırılması, Mecellenin Kaldırılması
Kara Avrupası hukuk düzeni
3 yıl önce

düzenlemek olan bu hukuk düzeninde, medeni hukuk bu nedenle oldukça gelişkindir. Diğer hukuk alanlarının gelişimi ise medeni hukukun etkisi altında olmuştur...

Evlilik hukuku
6 yıl önce

Medeni Hukuk içinde, Aile hukuku başlığında yer almaktadır. Son yasa değişikliğinden önce karı-koca hukuku adını taşıyordu. Evlilik hukuku hükümlerine...

Evlilik hukuku, Aile Hukuku, Hukuk, Medeni Hukuk, Nikah, Taslak, Edinilmiş mallara katılma rejimi, Evlenme, Nişanlanma