Kamu Hukuku

Kısaca: Kamu hukuku, devlet ve yurttaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayırım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, sulh ve asliye mahkemelerinde değil, idare mahkemelerde çözülür. ...devamı ☟

Kamu hukuku, devlet ve yurttaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayırım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, sulh ve asliye mahkemelerinde değil, idare mahkemelerde çözülür.

Hukuki bir çatışmanın özel mi, kamusal mı olduğunun belirlenmesi için çeşitli teoriler geliştirilmiştir:
  • Çıkar teorisine göre, hukuki bir uyuşmazlık kamunun çıkarlarını ilgilendiriyorsa kamu hukukuna aittir.
  • Alt-üst ilişkisi teorisine göre, hukuksal bir çatışma, biri diğerinden sahip olduğu devlet erki nedeniyle daha üstte bulunan iki hukuki nesne arasında ise kamu hukukuna dahildir.
  • Özel hukuk teorisine göre ise, hukuki uyuşmazlığın konusu olan kanunlar, tüm yurttaşlara değil, sadece devlet erkine sahip olan bir hukuki nesneye hak ve ödevler yüklüyorsa uyuşmazlık kamu hukukuna girer.


AltbaşlıklarıKaynaklar

Vikipedi

kamu hukuku

Devlet ile kişi arasında karşılıklı olarak hak ve ödevleri düzenleyen hukuk kolu, amme hukuku.

kamu hukuku

Türkçe kamu hukuku kelimelerinin Fransızca karşılığı.
droit commun

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamu hukuku
11 ay önce

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması...

Kamu hukuku, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Devlet, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Uluslararası kamu hukuku
11 ay önce

Uluslararası özel hukuktan farklıdır. Deniz hukuku Devletin sorumluluğu hukuku Diplomasi hukuku Güç kullanımına dair hukuk Hava hukuku Konsolosluk hukuku Uluslararası...

Vergi hukuku
11 ay önce

vergi (gelir) hukuku , harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak...

Vergi hukuku, Anayasa, Bakanlar Kurulu, KHK, Tebliğ, Tüzük, Vergi, Yasa, Doktrin, Mukteza, Sirküler
Kara Avrupası hukuk düzeni
11 ay önce

Avrupası hukuku, kilise hukukundan gelen bazı esaslardan da önemli ölçüde etkilenmiştir. Kara Avrupası hukuk düzeninde özel hukuk-kamu hukuku ayrımı vardır...

Uluslararası hukuk
11 ay önce

hukuk, üç farklı alt dala ayrılır: Uluslararası kamu hukuku (sözleşme hukuku, deniz hukuku, uluslararası ceza hukuku ve uluslararası insancıl hukuk gibi...

Uluslararası hukuk, Ankara, Ankara Üniversitesi, Avukat, Birleşmiş Milletler, Ceza hukuku, DESHAM, Delil (hukuk), Deniz ve Su Hukuku Araştırmaları Merkezi, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk)
Deniz hukuku
11 ay önce

hukukunun kapsamında ele alınır. Deniz hukuku; Deniz Kamu Hukuku ile Deniz Özel Hukuku olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Deniz özel hukuku ise...

Denizcilik hukuku, Balıkçılık, Deniz, Hukuk, Hukuksal, Maden, Okyanus, Taslak, Uluslararası ilişkiler
özel hukuk
11 ay önce

arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Medeni hukuk
11 ay önce

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının...

Medeni hukuk, Borç, Doğruluk, Fiil, Hakim, Hukuk, Kamu hukuku, Taslak, Tüzel kişi, í–zel hukuk, Kişisel haklar