Mineraloji

Kısaca: Mineraloji mineralleri inceleyen bir bilim dalına verilen isim. Mineraloji sözcüğü "mineralis" kelimesinden gelir. Latince, "yer kabuğundan çıkarılan cisim" anlamındadır. ...devamı ☟

Mineraloji mineralleri inceleyen bir bilim dalına verilen isim. Mineraloji sözcüğü "mineralis" kelimesinden gelir. Latince, "yer kabuğundan çıkarılan cisim" anlamındadır.

Mineraller yeryüzündeki kayaçları oluşturan bileşenlerdir. Yerkabuğunu oluşturan kayaçları mineraller oluşturduğuna göre esas bilim dalı kayaçları inceleyen Jeolojidir. Mineraloji de Jeoloji'den gelişerek yeni bir bilim dalı haline gelmiştir.

Mineralojinin iyice anlaşılabilmesi için Matematik, Fizik ve Kimyanın yanı sıra Petrografi, Jeofizik ve Jeokimyanın da iyi bilinmesi gerekir. Mineraloji başlıca: "Kristallografi" ve "Özel Mineraloji" olarak ikiye ayrılır. Kristallografide; minerallerin büyümeleri, dış şekilleri ve iç yapılarını oluşturan kurallar incelenir.

Özel mineralojide ise; minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmektedir. Mineralojiyi bu şekilde açıkladıktan sonra "Mineral" terimini tanımlamak gerekmektedir.

Mineral nedir?

Doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Buna göre minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Doğal olarak oluşur. 2. Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır. 3. Belirli bir kimyasal formülü vardır. 4. Katı halde olup nadiren sıvıdır. 5. İnorganiktir.

Mineralojinin konusu doğal şekilde oluşan maddeleri ihtiva ettiği için bu bakımdan sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle laboratuvarlarda sentetik olarak elde edilen kimyasal bileşikler mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere "yapay mineraller" adı verilebilir. Bu tür yapay mineraller de, tabii minerallerde olduğu gibi benzer kristal iç yapılarına sahiptir.

Minerallerin doğada veya deneysel olarak yapılan incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda (belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar. Buradan mineralojinin bir amacının da minerallerin oluşturduğu yerkabuğunun kimyasal ve fiziksel yapısının öğrenilmesi, yerkabuğunun tarihinin bilinmesi ve yeraltı kaynaklarından yararlanılması olduğunu anlıyoruz.

Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler. O halde her mineral bir kimyasal formül ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler (altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.

Minerallerin bir diğer özelliği de inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan petrol, kömür, fosil ve reçine gibi maddeler mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir de olsa organik mineraller de vardır.Mesela "kehribar" gibi.

Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç yapıya sahip olduklarını gösterir. Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde düzgün geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç yapılarının da düzgün olduğu görülür. Minerallerin "cıva" gibi sıvı olan tipleri de vardır.

Mineraller homojen bir yapıya sahiptirler. Alınan bir mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. Ancak her mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı bulunmaktadır. Yabancı madde oranının çokluğu, mineralin özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen olması basit tanımlama için yeterlidir.

mineraloji

Türkçe mineraloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mineralogy

mineraloji

mineralbilim.

mineraloji

Türkçe mineraloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
minéralogie [la]

mineraloji

Türkçe mineraloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mineralogie

misafir - 8 yıl önce
bence mineraloji insanın kendine yakışanı giymesidir.

misafir - 8 yıl önce
mineralojiyi bilmem ama bu site tam bilge94 gibilere göre :)

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Johann Friedrich Gmelin
6 yıl önce

botanik ve mineraloji profesörlüklerinde geliştirdi. 1804'da Göttingen'de öldü. Johann Friedrich Gmelin, kimya, farmasötik, mineraloji ve botanik üzerine...

Johann Friedrich Gmelin, 1748, 1788, 1804, 1 Kasım, 8 Ağustos, Almanya, Botanik, Böcek, Carolus Linnaeus, Göttingen Üniversitesi
Londra Doğa Tarihi Müzesi
2 yıl önce

ana cephesi Cromwell Yolu'na bakar. Botanik, entomoloji (böcek bilimi), mineraloji, paleontoloji (taşıl ya da fosil bilim) ve zooloji hakkında: yaklaşık...

Petrografik mikroskop
6 yıl önce

tanımlanması için petroloji ve optik mineralojide kullanılan bir tür optik mikroskoptur. Bu mikroskop optik mineraloji ve kayaçların ayrıntılı olarak tanımlanmasını...

Vermikülit
6 yıl önce

Metamorflk Vermikülit Makroskopik Vermikülit ^ F Toksoy, Vermikülit: Mineraloji, Jeolojik Oluşum, Endüstriyel Kullanım ve Türkiye'deki Durumu[ölü/kırık...

Kristal yapı
2 yıl önce

mikroskobik olarak ise çoğu katının atomları arasında görülen tekrarlı düzen. Mineraloji ve kristalografide kristaller, yüzey düzlemlerinin birbirlerine göre yerleşimi...

Kristal yapı, Fizik, Kristalografi, Mineraloji, Taslak, İsim
Jacobus Henricus van 't Hoff
2 yıl önce

başkanı olmadan önce Amsterdam Üniversitesi'nde 18 yıl boyunca kimya, mineraloji ve jeoloji profesörü olarak görev yaptı. Çözeltiler üzerine yaptığı çalışmalar...

Jeoloji
2 yıl önce

derneğin kurucularının bir kısmı British Mineralogical Society yani "İngiliz Mineraloji Topluluğu"nun kurucu üyelerindendi. Aynı dönemde gerek Büyük Britanya...

Jeoloji, 1494, 1555, 1556, 1638, 1686, 1778, 1779, 1785, 1795, 1797
Kristalografi
2 yıl önce

Kristalografi mineralojinin bir dalı olup, minerallerin şekillerini ve iç yapılarını inceler. X ışınları ile yapılan yapi incelemelerinde, atom veya moleküllerin...

Kristalografi, Amorf katı, Atom, Fizik, Kimya, Kristal, Metalurji, Mineral, Mineraloji, Molekül, Seramik