Misak-I Milli

Kısaca: MİSAK-I MİLLÎ (ULUSAL AND) Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, millî hareketin her yerde egemen olduğu düşüncesi giderek güç kazanmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Türk Kurtuluş Savaşının ve yeni kurulacak millî Devletin merkezi yönetim yeri de belli olmuştu. Sivas Kongresi kararına uygun olarak son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı 12 Ocak 1920'de toplandı. Bu toplantıda anayasal nitelikte önemli bir karar alınadı ...devamı ☟

MİSAK-I MİLLÎ (ULUSAL AND)

Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, milli hareketin her yerde egemen olduğu düşüncesi giderek güç kazanmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Türk Kurtuluş Savaşının ve yeni kurulacak milli Devletin merkezi yönetim yeri de belli olmuştu.

Sivas Kongresi kararına uygun olarak son Osmanlı Meclis-i Mebusan12 Ocak 1920'de toplandı. Bu toplantıda anayasal nitelikte önemli bir karar alınadı. 28 Ocak 1920 tarihli bu karar, "ulusal and" anlamına gelen "Misak-ı Milli" idi.

Misak-ı Milli , daha Erzurum Kongresi sırasında biçimlenmeye başlanmış, Sivas Kongresi'nde olgunlaşmış ve sonuçta esasları doğrudan doğruya Atatürk tarafından yazılmıştı. Temel ilke olarak, "vatanın ve milletin bõlünmezliği" vurgulanıyordu.

Millet adına bu yeminin edilmesi için, milli güçler yanlısı her Meclis-i Mebusan üyesi büyük çaba göstermiş ve sonunda bu kararın alınması gerçekleştirilmiştir,

Milli And, özetle şöyledir :

Osmanlı Meclis-i Mebusanı üyeleri barışa kavuşmak için şu vazgeçilmez şartları ileri sürerler :

Dünya Savaşının bitiminde imzalanan Mütareke Andlaşmasının çizdiği sınırlar içinde, din, ırk ve asılca birlik oluşturan vatandaşların oturduğu yerler hiçbir biçimde yurttan kopartılamaz.

Osmanlı Saltanatının ve Halifeliğin merkezi Istanbul'un güvenlik içinde bulunması şartı ile Boğazlar açılabilir. Daha önce bizden ayrılan Batı Trakya'da, Mütareke sınırları dışında tutulmak istenen Kars, Ardahan ve Batum'da halk oyuna başvurulması gerektir.

Osmanlı Devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde de halk oyuna gidilmelidir.

Bağımsızlığımızı sınırlayacak siyasi, ekonomik hiç bir andlaşma kabul edilemez.

Bu şartlar kabul edilmezse barış yapmak imkansızdır.

Meclis-i Mebusan'da alınan ve ilan edilen Misak-ı Milli kararı, Ayan Meclisinde görüşülmedi. Dolayısıyla onaylanmak üzere padişahın önüne de gelmedi.

İtilaf Devletleri bu karar karşısında, İstanbul Hükümetini milli güçlere karşı harekete geçmeye zorladılar. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi. (bkz. İstanbul'un işgali) Meclis-i Mebusan basıldı. Anadolu hareketi yandaşları ve bir kısım aydınlar tutuklandı. Resmi dairelere el kondu.16 Mart günü Osmanlı Devleti fiilen sona ermişti. İki gün sonra toplanan Meclis, çalışmalarırıa ara vermek zorunda kaldı. 11 Nisan 1920'de kapandı. Böylece Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı tarihe karışmıştı.

Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan "Türk vatanı ve milletin bölünmezliği" ilkesinin milli ve hukuki dayanağı, hala yaşayan "Misak-ı Milli" ruhudur.

Bu yazı Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı serisinin bir parçasıdır:

Türk Kurtuluş Savaşı serisi aşağıdaki aşamalardan / başlıklardan oluşmaktadır: İngiliz işgalleri | Fransız işgalleri | İtalyan işgalleri | Yunan işgalleri | İzmir'in işgal edilmesi | İzmir'in işgaline tepkiler | Ermeni ve Gürcü işgalleri | Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelmesi | Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi | Amasya Genelgesi | Erzurum Kongresi | Balıkesir Kongresi | Alaşehir Kongresi | Sivas Kongresi | Amasya Protokolü | Kuvay-i Milliye | Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti Ankara'da | Son Osmanlı Meclisi | İstanbul'un işgali | TBMM'nin kuruluşu | Düzenli ordunun kurulması | İlk anayasanın kabulü | İstiklal Marşı'nın kabulü | Cephelerin kurulması | İç Cephe - Ayaklanmalar | Doğu Cephesi | Trakya Cephesi | Güney Cephesi | Batı Cephesi | Ordunun teşkilatlandırılması | I. İnönü Savaşı | II. İnönü Savaşı | Kütahya - Eskişehir Savaşı | Sakarya Meydan Muhaberesi | Büyük Taarruza hazırlık | Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi | Paris Konferansı | Gümrü Barış Anlaşması | Londra Konferansı | Moskova Antlaşması | Kars Antlaşması | Ankara Antlaşması | Mudanya Ateşkes Antlaşması | Lozan Barış Antlaşması | Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi | Kurtuluş Savaşı'nın kaynakları | Başkomutanlık Kanunu | Büyük Millet Meclisinin yapısı | Tekalif-i Milliye Emirleri | Kurtuluş Savaşı ve dış ilişkiler | İstiklal Mahkemeleri | Azınlık Dernekleri | Zararlı Dernekler | Yararlı Dernekler | Misak-ı Milli | İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e karşı mücadele kararı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Emin Gevelioğlu
3 yıl önce

muhalefet grubu olan İkinci Grup'ta yer aldı. 1922'de TBMM üyelerinin Misak-ı Milli sınırları içerisinde doğanlardan seçilmesine yönelik bir yasa tasarısı...

Emin Gevecioğlu, Biyografi, Millí® Mücadale, Misak-ı Milli, Mustafa Kemal, Samsun, TBMM, Taslak, Türk, İkinci Grup
Mehmet Şeref Aykut
4 hafta önce

Yayınları No: 23, Edirne, 1996) İttihat Terakki - Trakya Paşaeli - Misak-ı Milli Edirne Milletvekili Mehmet Şeref Aykut, Ayhan Tunca (Edirne, 2017) Mehmet...

Hüseyin Eryüksel
3 yıl önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Eryüksel, ilköğretimini Misak-ı Milli İlköğretim Okulu'nda liseyi ise Akhisar Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitiminin...

1923 Türkiye genel seçimleri
3 yıl önce

GÖr. Erol Kürkçüoğlu, (27 Ocak 2020'de erişildi) ^ Radikal Gazetesi, Misak-ı Milli Lozan'da bozuldu (25 Haziran 2012'de erişildi) ^ Gazi Mustafa Kemal...

Heyet-i Temsiliye
3 hafta önce

Meclisi’ne üye olarak İstanbul’a gidecek olan mebuslarla görüşmeler yaptı. Misak-ı Milli’yi hazırladı ve Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesini sağladı. TBMM’nin...

Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal, Sivas Kongresi, TBMM, Tarih, Taslak
Hamdullah Suphi Tanrıöver
3 hafta önce

Osmanlı Meclis-i Mebûsanı (1920) Antalya üyesi olarak seçildi; mecliste Misak-ı Milli lehine konuşmalar yaptı. Meclis-i Mebûsan'ın işgal güçleri tarafından...

Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hamdullah Suphi Tanrıöver
Mehmet Vehbi Çelik
2 hafta önce

meclisin başkan vekilliğini yapmıştır. Bu görevdeki himmeti önemlidir. Misak-ı Millî'nin bu Meclis tarafından kabulünde şahsi otoritesiyle rol oynamıştır...

Mehmet Vehbi Çelik, 12 Temmuz, 1862, 1922, 1923, 1949, 27 Kasım, 4 Ağustos, Abdullah Azmi Torun, Ali Fethi Okyar, Celalettin Arif Bey
Yüce Adalet Evi
3 yıl önce

Ali'nin Ahit ve Misakı’nın bugünkü merkezidir. 1963 yılında kurulmuştur. Mirza Hüseyin Ali bu kurumun kurulmasını yasalar kitabı, Kitab-ı Akdes’te emretmiştir...