Mta

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 14 Haziran 1935`te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kanun çıktığındaki ``Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü``ydü, 1983 Aralık ayında bu isim Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.

MTA Ankara`daki merkezinde bulunan genel müdür ve üç genel yardımcısı tarafından yönetilir. MTA`nın ana hizmet birimleri; Jeoloji Etüdleri, Jeofizik Etüdleri, Enerji Hammaddeleri Etüd ve Arama, Maden ve Etüd Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlıklarıdır. Kuruluşun taşra örgütü, 12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mta ilgili konular