Mushaf

Kısaca: Mus'haf (Arapça: مصحف veya المصحف) Kur'an'ın kitap hâlindeki şeklidir. Mus'haf kelimesi Arapça olup "iki kapak arasına alınmış sayfalar" anlamına gelmektedir. ...devamı ☟

Mushaf
MushafMushaf Kur`an`n kitap halindeki şeklidir.

Mushaf kelimesi Arapça olup "iki kapak arasına alınmış sayfalar" anlamına gelmektedir. Kur`an için bir isim olarak kullanılması ilk olarak Ebubekir zamanında olmuştur. Muhammed hayattayken Kur`an ayetleri yassı taşlar, deriler, ağaç kabukları gibi üzerine yazı yazılabilecek çeşitli materyaller üzerine yazılmış, ancak bütün ayetleri içeren bir kitap oluşturulmamıştı. Ebubekir`in halifeliği döneminde Yemame Savaşında şehit olanlar arasında Kur`an hafızlarının da bulunması Ömer`i endişelendirmiş ve bütün Kur`an ayetlerinin bir kitapta toplanması gerektiği konusunda Ebubekir`i ikna etmişti. Ebubekir de bu çalışmayı yapmak üzere Zeyd bin Sabit`i görevlendirmiştir. Zeyd bütün Kur`an`ı ezbere bilen bir hafızdı. Buna rağmen Medine`deki bütün müslümanlardan, Kur`an ayetlerinin derlenmesi konusunda yardım istendi. Getirilen ayetlerin Muhammed`den öğrenildiğine veya onun huzurunda yazıldığına dair iki şahit gösterilmesi şartıyla kabul edildi. Böylece titiz bir çalışma sonucunda Arapça`daki ilk yazılı kitap oluşturuldu. İşte derlenen bu Kur`an nüshasına "mushaf" adı zaman verilmiştir.

Oluşturulan bu nüsha Ebubekir`e teslim edilmiş ve onun ölümüyle Ömer`e, onun ölümüyle de kızı Hafsa`ya geçmiştir. Osman zamanında Hafsa`daki bu nüsha esas alınarak beş adet daha mushaf çoğaltılmış ve bunlardan bir tanesi Osman`da kalmış, diğerleri Medine, Mekke, Şam, Kufe ve Mısır gibi o dönemin ana merkezlerine gönderilmiştir. Hafsa`dan alınan nüsha kendisine iade edilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Mushaf

Kur'an-ı Kerim:
"Yarın gel, burada Mushaf'a el bas, tövbe et, seni köyde bırakayım."- H. E. Adıvar.

Mushaf

kuran, kuranıkerim.

Mushaf

Türkçe Mushaf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Koran

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kayışzade Hafız Osman
6 yıl önce

Kayışzade Hafız Osman (d. ? - ö. 11 Mart 1894 (4 Ramazan 1311), İstanbul), Mushaf yazmakla meşhur olmuş Türk hattat. Kısaca Kayışzade lakabıyla tanınan Kayışzade...

Cüz
2 yıl önce

ne kadar okursa hedeflediği tarihte bitirebileceğini göstermek için mushafların kenarlarına cüz, hizip ve rubu gibi işaretler konulur. Bu işaretlerin...

Sure
2 yıl önce

Bugünkü mushaflarda ilk sure Fatiha ve son sure ise Nas'dır. Surelerin sıralanması kronolojik değildir, 3. Halife Osman bin Afvan zamanında mushaf halinde...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Nas suresi
2 yıl önce

diyanet.gov.tr/tefsir/sure/114-nas-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/nas-suresi-114/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 ^ Öztürk...

Nas Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Felak suresi
2 yıl önce

diyanet.gov.tr/tefsir/sure/113-felak-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/felak-suresi-113/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 ^...

Felak Suresi
Tebbet Suresi
2 yıl önce

diyanet.gov.tr/tefsir/sure/111-tebbet-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/tebbet-suresi-111/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1...

Tebbet Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Ayet
2 yıl önce

olarak bilinmemektedir. Kur'an mushaflarında mevcut numaralandırmaya göre 6237 ayet bulunmaktadır. Ayrıca resmi Osman mushafı dışındaki sahabelere ait bazı...

Ayet, Kur'an, Sure, Taslak, İslam
Osman'ın Kur'anı
6 yıl önce

arasına ait olduğu belirlenen Mushaf, paleografik çalışmalara göre 8. yüzyıla ait bir yazma eserdir. Rivayete göre Mushaf, Osman’ın öldürülmesinden sonra...