Narsylen

Asetilen (etin), bir tür hidrokarbondur. Üçlü bağ taşır ve formülü C2H2 şeklindedir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Narsylen ilgili konular

 • Baz

  BAZ, kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötrali
 • Alev

  Alev, yanan bir madde ve onu oksitleyen bir maddenin yüksek derecede ekzotermik reaksiyona girmesi sonucu oluşan diğer bir tanımla yanan maddeleri
 • Metan

  Doymuş alifatik hidrokarbonların ilk üyesi. CH4 formülüne sahip olup, oldukça kararlı bir bileşiktir. Tabiî gazın en başta gelen elemanıd
 • Etilen

  Etilen Alm. Athylen n, Fr. Ethylene m, İng. Ethylene. Alken sınıfından renksiz bir gaz. Doymamış hidrokarbon olup, karbonlar arasında, çift ba
 • Asetilen

  ASETİLEN Alm. Acetylen, Fr. Acetyléne, İng. Acetylene. Alkin diye adlandırılan doymamış hidrokarbon ailesinin ilk ve en önemli üyesi. 1836’
 • Hidrojen Yakıtlı Araba

  Alm. Wagen (m) mit Wasserstoff als Treibstoff, Fr. Voiture (f) a hydrogene, İng. Hydrogen car. Yakıt olarak sıvı hidrojen kullanan araba. Hidrojen
 • Hidrokarbonlar

  Yalnız karbonla hidrojenin birleşmeşinden meydana gelen organik cisimlere verilen ad. Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından olu
 • Klatrat hidrat

  Klatrat hidratlar (veya gaz klatratlar, gaz hidratlar), su içeren, kristal yapılı katılardır; birbirine hidrojen bağları kurarak "kafes" yapı
 • Su gaz değişimi reaksiyonu

  Su gaz değişimi reaksiyonu (Water gas shift reaction-WGS) karbon monoksit ve su buharının reaksiyona girerek karbon dioksit ve hidrojeni oluşturd
 • Mofet

  Mofet (Fransızca: ''mofette'': "zararlı gaz"), genç yanardağların çevresinde, karbon dioksit ve metan gazı ile çeşitli hidrokarbon gazları s
Narsylen
Narsylen