Asetilen

Kısaca: ASETİLEN Alm. Acetylen, Fr. Acetyléne, İng. Acetylene. Alkin diye adlandırılan doymamış hidrokarbon ailesinin ilk ve en önemli üyesi. 1836’da Edmond Davy tarafından keşfedildi. Formülü C2H2 veya açık olarak HC''CH’tır. Karbonlar arasındaki bu üç bağ, alkinlerin karakteristik özelliğidir. Asetilen, renksiz ve yanıcı olup, karakteristik kokuya sahiptir. Molekül ağırlığı 26,02 g olup, molekülünün % 7,75’i H2 ve % 92,25’i karbondur. Basınç altında ve düşük ...devamı ☟

asetilen
Asetilen

Alm. Acetylen, Fr. Acetyléne, İng. Acetylene. Alkin diye adlandırılan doymamış hidrokarbon ailesinin ilk ve en önemli üyesi. 1836’da Edmond Davy tarafından keşfedildi. Formülü C2H2 veya açık olarak HCCH’tır. Karbonlar arasındaki bu üç bağ, alkinlerin karakteristik özelliğidir.

Asetilen, renksiz ve yanıcı olup, karakteristik kokuya sahiptir. Molekül ağırlığı 26,02 g olup, molekülünün % 7,75’i H2 ve % 92,25’i karbondur. Basınç altında ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilir. Asetilen molekülü yüksek enerjiye sahiptir. Elementlerine ayrışırken verdiği ısı 54.800 kaloridir. Durgun halde, özellikle basınç altında, çok tehlikelidir. Basınç altında patlama ve parlama tabiatından dolayı asetilen özel kaplarda taşınmalıdır. Böyle olursa tehlike en aza indirilmiş olur. Taşıma işinin emniyetli olması için çeşitli metodlar geliştirilmiştir.

Metodlardan birinde asetilenin taşındığı silindirik kap içerisine porözlü (sünger gibi) katı bir madde konur. Bu suretle silindirik kabın herhangi bir yerinde gazın toplanmasının önüne geçilmiş olur.

Başka bir metod ise, bir çözücüde çözülerek taşınmasıdır. Çözücü olarak aseton kullanılır. Aseton kendi hacmi kadar asetilen çözer. Bu teknikle asetilen 17-18 atmosfer basınç altında emniyetle taşınabilir. 1891 yılında F.F.H. Moisan, kalsiyum karbit (CaC2)’in elektrik fırınlarında geniş ölçüde elde edilmesini geliştirdi. Böylece Asetilen bol miktarda elde edilmeye başlandı. Asetilen elde etmek için kalsiyum karbid su ile muamele edilir:

CaC2+2H20 fi Ca(OH)2+C2H2

İkinci Dünya Savaşından sonra başka önemli metodlar da geliştirildi. Bunlardan biri, tabii veya petrolden elde edilen hidrokarbonların takribi 1500° C’lik fırınlardan geçirilmesi ile asetilen elde edilmesidir:

C2H6 fi C2H2 + 2 H2

Kullanılışı: Asetilen az oksijenle yakılırsa isli, yeterli oksijen ile karıştırılıp yakılırsa parlak bir alev verir. Bu özelliğinden dolayı da eskiden aydınlatmada kullanılırdı. Bu gün asetilenin aydınlatmada kullanılması yok gibidir. Saf oksijen ile beslenen hamlaçlarda 3000°C’lik alev elde edilir ki, bu alev metallerin kaynak yapılmasında ve demir kütüklerin eritilerek kesilmesinde kullanılır.

Reaksiyona girme bakımından ve ucuz oluşu sebebiyle bir çok organik maddelerin elde edilmesinde asetilen kullanılır. Elektrik enerjisi fazla, petrol rezervleri az olan ülkelerde asetilen hammadde olarak tercih edilen bir materyaldir. Ençok kullanıldığı alanlardan birisi aset aldehit elde edilme işlemidir.

Asetilen su ile, civa sülfat ve sülfürik asitin katalitik etkisiyle aset aldehidi verir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

asetilen

Türkçe asetilen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. acetylene, gaseous hydrocarbon used in welding and in chemical manufacture

asetilen

renksiz, sarmısak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan, hidrokarbonlu bir gaz.

asetilen

Türkçe asetilen kelimesinin Fransızca karşılığı.
acétylène [le]

asetilen

Türkçe asetilen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Acetylen, Azetylen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asetilen
2 yıl önce

Asetilen (etin), bir tür hidrokarbondur. Üçlü bağ taşır ve formülü C2H2 şeklindedir. Alkin sınıfının ilk üyesidir. Brethelot tarafından total sentez yöntemiyle...

Asetilen, Aseton, Asit, Gaz, Hava, Hidrokarbon, Kimya, Metal, Metan, Sodyum, Su
Orlon
2 yıl önce

başlangıç maddesi asetilendir. Asetilen ise petrolden veya kireç taşından elde edilen karbid'e su etki ettirmekle elde edilir. Asetilene, bakır-I-klorür...

Orlon, Asetilen, Kireç taşı, Kömür, Petrol, Polimerizasyon, Su, Amonyum klorür, Karbid, Hidroklorik asit, Siyonür asit
Petrokimya
2 yıl önce

amonyağı ve asetileni, hem bitmiş olarak, hem de kimya sanayisini besleyecek bazlar olarak, temel etkinliğine katmıştır. Alkenler Asetilen Petrol Petrol...

Petrokimya, 1950, Alken, Alkenler, Amonyak, Asetilen, Baz, Kimya, Petrol, Taslak, Petrol sanayisi
Gustaf Dalén
6 yıl önce

sağlıyordu. Asetilen aşırı parlak beyaz bir ışık üretiyordu. Sonuç olarak LPG'nin sağladığı donuk ışığı kullanan deniz fenerleri, asetilen kullanmaya başladılar...

Petrokimyasallar
6 yıl önce

amonyağı ve asetileni, hem bitmiş olarak, hem de kimya sanayisini besleyecek bazlar olarak, temel etkinliğine katmıştır. Alkenler Asetilen Petrol Petrol...

Petrokimyasallar, 1950, Alken, Alkenler, Amonyak, Asetilen, Baz, Hidrokarbonlar, Kimya, Petrol, Sanayi
Buchholz rölesi
2 yıl önce

göstergedir. Toplanan gazın cinsi hidrojen ve asetilen ise yapı parçaları ve yağda ark; hidrojen, asetilen ve metan ise pertinaks yalıtımda bozulma sonucu...

Buchholz rölesi, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Buchholz Rölesi
Henri Moissan
2 yıl önce

billûrlaşmış silisyür ve borürleri elde etti. 1892 yılında yapılan bu deneyler asetilen sanayiinin doğmasına ve demir alaşımlarının yapılmasına yol açtı. 1893...

Henri Moissan, 1852, 1886, 1892, 1893, 1900, 1906, 1907, 20 Şubat, 28 Eylül, Adolf von Baeyer
Alkin
2 yıl önce

bağlamadıklarından. Doymamış moleküller kategorisine girerler. İlk kez en basit Alkin , Asetilen İngiltere’nin en ünlü kimyacısı olan Humphry Dayn’in kuzeni olan Edmund...