Neodimyum

Kısaca: Neodimyum nadir toprak elementlerinden bir metal. Nd sembolüyle gösterilir. Atom numarası 60, atom ağırlığı 144.27, erime noktası 1024°C ve kaynama noktası 3027°C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f4 6s2 olup bileşiklerinde +3 değerliğini alır. Özgül ağırlığı da 7,004 g/cm3 tür. ...devamı ☟

Neodimyum
Neodimyum

Neodimyum nadir toprak elementlerinden bir metal. Nd sembolüyle gösterilir. Atom numarası 60, atom ağırlığı 144.27, erime noktası 1024°C ve kaynama noktası 3027°C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f4 6s2 olup bileşiklerinde +3 değerliğini alır. Özgül ağırlığı da 7,004 g/cm3 tür.

Havada kolayca oksitlenebilir olduğundan genellikle mineral yağlarda veya plastik muhafaza içinde saklanır.

Yeryüzünde bolluk bakımından kurşunun iki misli kadardır. Bilhassa monazit ve bastnaezit minerallerinde bulunur. Neodim’in kütle numaraları 142, 143, 144, 145, 146, 148 ve 150 olmak üzere yedi tane tabii izotopu vardır. Neodim-144 dışındaki bütün izotoplar kararlıdır.

Neodim metalik halde, elektronik sanayiinde, çelik ve çeşitli alaşımların imalinde kullanılır. Mesela çakmaktaşlarında kullanılan mişmetalde yaklaşık % 15 oranında neodim vardır. Neodim’in oksitli bileşikleriyse pahalı gelmekle beraber seramiklerin sırlanmasında, porselen ve camların renklendirilmesinde kullanılır. Bazı neodim bileşikleri, mesela neodim izosülfonikotinat tıpta ilaç olarak kullanılır.

Atom numarası: 60 Simge: Nd Kütle numarası: 144.24 Kaynama Noktası (C): 3027 Erime Noktası (C): 1024 Yoğunluk: 7 Buharlaşma Isısı: 69 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.7 Elektriksel iletkenlik: 0.013 Isıl iletkenlik: 0.031 Özgül Isı Kapasitesi: 0.045

İlgili konular

element kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Neodimyum Resimleri

Lantanit
3 yıl önce

karakteristik renkleri vardır. Lantan (La) Seryum (Ce) Praseodim (Pr) Neodimyum (Nd) Prometyum (Pe) Samaryum (Sm) Evropiyum (Eu) Gadolinyum (Gd) Terbiyum...

Lantanitler, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal, Element serisi, Erbiyum, Gadolinyum, Geçiş metalleri, Grup 3 element, Halojen
1885
3 yıl önce

kafeteryasında ilk kez "self-servis" sistemi uygulanmaya başladı. Praseodim ve Neodimyum elementleri keşfedildi Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk...

1885, 11 Kasım, 18. yüzyıl, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888
Bazalt
3 yıl önce

sırtlarında oluşan karakteristik magmatik kayaçlardır. Bazaltlarda stronsiyum, Neodimyum, kurşun, hafniyum ve osmiyum gibi elementlerin izotop oranları, Dünya'nın...

Lazer
3 yıl önce

değiştirilebildi. Bu özellik ayarlanabilen lazerin ilk örneği oldu. Nd:YAG lazer: Neodimyum iyonu örgüde itriyum iyonunun yerine geçer. Katılama, maksimum 0,015 eV...

Lazer, Foton, Kırmızı, Mavi, Mor, Optik, Renk, Sarı, Taslak, Teknoloji, Turkuaz
Tarih
3 yıl önce

jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi · Jeokronoloji · İzotop jeokimya · Süperpozisyon prensibi · Optik tarihleme · Samaryum-neodimyum tarihleme...

Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Bilgi, Coğrafya, Dil bilimi, Eski Yunan, Felsefe, Filoloji, H.G. Wells, Hegel
Bizans takvimi
3 yıl önce

jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi · Jeokronoloji · İzotop jeokimya · Süperpozisyon prensibi · Optik tarihleme · Samaryum-neodimyum tarihleme...

Element
3 yıl önce

İndiyum 50 Sn Kalay 51 Sb Antimon 52 Te Tellür 53 I İyot 54 Xe Ksenon 55 Cs Sezyum 56 Ba Baryum 57 La Lantan 58 Ce Seryum 59 Pr Praseodim 60 Nd Neodimyum...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Ay takvimi
3 yıl önce

jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi · Jeokronoloji · İzotop jeokimya · Süperpozisyon prensibi · Optik tarihleme · Samaryum-neodimyum tarihleme...