Neron

Neron beşinci Roma İmparatoru. Asıl adı Lucius Domitus Ahenobarbus’tur. M.S. 54-68 seneleri arasındaki imparatorluğu boyunca ve daha sonraları Neron Claudius Caesar olarak anılmıştır. 15 Aralık 37’de İtalya’nın Antium şehrinde doğdu. Julio-claudion imparatorlarının son ferdidir. Babası ve annesi ilk Roma İmparatoru Augustus’un soyundandır.

Neron beşinci Roma İmparatoru. Asıl adı Lucius Domitus Ahenobarbus’tur. M.S. 54-68 seneleri arasındaki imparatorluğu boyunca ve daha sonraları Neron Claudius Caesar olarak anılmıştır. 15 Aralık 37’de İtalya’nın Antium şehrinde doğdu. Julio-claudion imparatorlarının son ferdidir. Babası ve annesi ilk Roma İmparatoru Augustus’un soyundandır.

Babası 40 senesinde ölünce annesi Aggrippina, amcası ve aynı zamanda imparator olan Claudius ile evlendi. Claudius’un meşru varisi, oğlu Britlanicus’tu. Ancak Aggrippina İmparatoru ikna ederek, tahtın varisinin kendi oğlu Neron olmasını sağladı. Meşru varisi isteyenleri de işbaşından uzaklaştırdı. Claudius, 13 Ocak 54’te Aggrippina tarafından zehirlenerek öldürüldü. Ondan sonra 17 yaşındaki Neron hükümdar oldu. Hakikatte ise annesi ve adamları idareyi ellerine aldılar. Aggripina’nın planları mucibince Neron’un yakınlarından olan Burrus ve filozof Senaka, uzun süre imparatorluğun en tesirli kişileri oldular.

Neron’un ilk beş hükümdarlık senesi, altın yılları oldu. Yardımcılarının tavsiyeleri doğrultusunda, önceden yaptırdığı vaadleri tuttu, vergileri azalttı, halkın faydasına mali reformlara girişti, iç barışı ve sınır emniyetini tesis etti. Ancak bu beş yılın hemen ardından zevk ve sefahate daldı. Sefahat alemlerinde 2.200.000 sestier (Roma parası) sarfetti. Annesi bu hayatına müdahale edince, onu öldürttü. Bu yıllarda Neron’un en mühim işi, ülkenin bozulan düzenini tekrar kurmaya çalışmak oldu. Bu yolda, etrafındakilerden Burrus’u 62’de, Senaka’yı 65’te öldürttü. İsmi sayılanların haricinde öldürülenlerin arasında karısı ve bir senatörle çok sayıda önemli kişi de vardı.

64 yılında hayatının en büyük fikr-i sabiti olan Roma’yı zevkine göre yeniden inşa etmek için, Büyük Roma Yangınını başlattı. Yangın sonucu Roma’nın tamamına yakını kül oldu. Suçu, Hıristiyan ve Yahudilerin üzerine atarak binlerce kişiyi katletti. Bundan sonra halkın önünde şarkı söylemeye, çalgı çalmaya başlayan Neron, nüfuzunu iyice kaybetti. Senato ve ordu, kendisini kundakçılık, katillik ve uygunsuz davranışlarda bulunma ile suçlayarak, başkaldırdı. Kendisine bağlı olanlar Roma’yı kan gölü haline getirerek ayaklanmayı bastırdılar.

67 senesinde, şarkıcılık, çalgıcılık, şairlik ve binicilik alanlarındaki kabiliyetlerini ispatlamak üzere Yunanistan’a gitti. Bu davranışı, diğer hareketleriyle birlikte, onun ruh hastası olduğu üzerindeki şüpheleri kuvvetlendirmektedir. Yunanistan’da ikinci senesini doldurduğunda Britanya, Filistin, Mısır, Afrika’daki sömürge ve koloniler başkaldırdılar. Bunun üzerine Neron derhal Roma’ya döndü. Ancak, bu sırada ortaya çıkan Galya ve İspanya ayaklanmalarına mani olamadı. Ülkesinde senato ve halk tarafından vatan haini ilan edildi. 9 Haziran 68’de Roma dışına çıkarak, bir mağarada boğazını kesmek suretiyle intihar etti.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Neron
neron