Yeni Ontoloji

Kısaca: Yeni ontoloji, kurucusu ve temsilcisi Nicolai Hartmann olan felsefe akımı. 20. yüzyıl felsefesinin bütünü bakımından çok yaygın ve güçlü bir etkiye sahip olarak görünmese de, kendisini kabul ettirmiş ve özellikle yüzyıl başlarında, özellikle de Alman felsefesinde etkili olmuştur. ...devamı ☟

Yeni ontoloji, kurucusu ve temsilcisi Alman filozof Nicolai Hartmann olan felsefe akımı. 20. yüzyıl felsefesinin bütünü bakımından çok yaygın ve güçlü bir etkiye sahip olarak görünmese de, kendisini kabul ettirmiş ve özellikle yüzyıl başlarında, özellikle de Alman felsefesinde etkili olmuştur. Yeni ontolojide Husserlci fenomenoloji anlayışının etkisi görülür. Fenomenoloji yeni ontolojinin bir anlamda çıkış noktası olmuştur. Hartmann bu etkiyle gerçekçi ve eleştirel bir ontoloji anlayışı geliştirmeye yönelir. Genel hatlarıyla ifade edilecek olursa, varlıkbilginin öncesine koyan ve bilgi teorisinin öncel bir ontolojiye dayanması gerektiğini öne süren bir anlayıştır sözkonusu olan.

Genel özellikler

Yeni ontoloji, bütünlüğü bakımından varlığı temel alan ve varolanların en temel nizteliklerini açıklamayı üstlenen bir felsefe yönelimi olarak ortaya konulmuştur. Varlık felsefeleri antik çağ felsefelerinden itibaren ortaya çıkmış olmakla birlikte (Parmanides, Heraklitos, Aristotales), belirli bir disiplinle ve sistematikle bunun ontoloji olarak ele alınması daha sonraları şekillenmiştir. Ontoloji bu anlamda bir çok noktada metafizik`in yerine geçme ya da o alana ait konuları üstlenme eğilimi gösterir.Yeni ontoloji ise bu gelismenin son halkalarından biridir. Varlık`ı varlık olarak inceleme ve ortaya koyma fikri bu disiplin içinden yeniden yürütülmeye çalışılmıştır. Bu çaba epistemolojinin ontolojiye indirgenerek yürütülmesi şeklindedir.

Felsefi yöntem ve kavramları

Yeni ontoloji düşüncesinin ana ilkelerinin başında, ``varlığın çokluk içinde birlik`` olduğu önermesi gelir. ``Varlığın katmanları`` ve ``varoluş biçimleri`` şeklinde kavramlaştırmalar da bu düşünceyi izler. Bunlar varlık`a ait şeylerdir ve bir anlamda onun yüzünü, görünümünü oluştururlar. Bu nedenle fenomenolojiden esinle yeni ontoloji, ``"betimleyici-fenomenolojik yöntem"i`` benimser ve bunu ``"aporetik yöntem"`` denilen yöntemle birlikte felsefi yöntemi olarak kullanır. Birinci yöntem olgu ve gercekliklerin fenomenolojik bir ortaya çıkarılışını yapmayı hedefler; ikinci yöntemse, bu olgu ve gerçekliklerin görünür olmayan çelişkilerini irdelemeye yönelir. Böylece yeni ontoloji, varlığın temel yasalarını, varlık çeşitleri arasındaki bağlantıları, dahası bu bağlantıların oluşumunu ve varlık`ın farklı katmanlardan oluşan bir bütünlük olduğunu kanıtlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu bütünlüklü varlık fikrinin iki temel kategorisi vardır; ``"ideal varlık"`` kategorisi ve ``"real varlık"`` kategorisi. İlk kategori değişime kapalıdır, ikincisi ise değişir. Bu iki kategori arasında buna rağmen ortak bir bağ mevcuttur.

Göz at

BağlantılarFelsefe-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

SIMILE
2 yıl önce

grafiksel bir arayüz oluşturur. Anlamsal Ağ Kaynak Tanımlama Çerçevesi Web Ontoloji Dili SIMILE Project7 Temmuz 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

SIMILE, SIMILE, Ajax, Anlamsal Ağ, DHTML, Firefox, Kaynak Tanımlama Çerçevesi, Web Ontoloji Dili, XML, MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, OpenID
Felsefe listesi
2 yıl önce

Neokonfüçyüsçülük - Neopaganizm Oryantalizm - Ockham'ın Usturası - Oluşturmacılık - Ontoloji - İyimserlik - Oportünizm - Otoriteryenizm Özeğitimcilik - Paganizm - Pandeizm...

Bilgi grafiği
6 yıl önce

businessinsider.com/why-google-assistant-will-win-the-ai-race-2016-10 Sitesi DBpedia Google Assistant Graphiq Bağlı veri Ontoloji (bilgi) Anlam bilimi Wikidata...

Murat Baç
6 yıl önce

onu götürdüğü ontoloji kuramını anlatmaktadır. Epistemoloji (2011, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011) Kaos Kelam Hijyen Şiddet (Yeni İnsan Yayınevi...

Cüneyt Budak
6 yıl önce

tarihini, mimari göstergebilim için kuramsal bir çerçeve içinde yeniden yazdı. Yeni Medya, Ontoloji, Felsefe, Semantik ve Sosyoloji konularında Akademik makaleler...

Slavoj Žižek
2 yıl önce

sistemleri içerisindeki devamsızlıkları ve çelişkilerine vurgu yaparak, ontoloji ve epistemolojinin çağdaş kuramlarıyla bağlantılar kurar. Deleuze ve Alain...

Tanrının varlığı
6 yıl önce

ontolojisinin bilgi kuramı ile ilgilidir. Bilgi kuramı, epistemoloji, bilgiye olan yaklaşımı, doğru bilgiye nasıl ulaşılacağını inceler. Ontolojiyse,...

Natüralizm
2 yıl önce

Metafizik natüralizm, (veya ontolojik natüralizm veya felsefik natüralizm) ontoloji üzerine yoğunlaşır: Bu bakış açısı daha çok varoluş ile alakalıdır: var...

Doğalcılık, Emile Zola, Felsefe Portalı, Guy de Maupassant, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Jack London, Frank Norris, Stephen Crane, Theodore Dreiser, Beşir Fuad, Ahmed Midhat Efendi