Palenque

Kısaca: Palenque (Yukatek Mayacası Bàak), Meksika Federal Cumhuriyeti’nin Chiapas eyaletinde Usumacinta ırmağı yakınındaki eski bir Maya kentidir. ...devamı ☟

Palenque
Palenque

Palenque Meksika Federal Cumhuriyeti`nin Chiapas eyaletinde Usumacinta ırmağı yakınındaki eski bir Maya kentidir.

Sit alanı

Bu kültürün en etkileyici kentlerinden biridir. Kentin kurulma alanı pek büyük olmamasına karşın, içerdiği yapı ve yontular muhteşemdir. Kentin 2005`e kadar keşfedilen kısmı 2,5 km²`dir ; bu keşfedilmiş kısım kentin gün ışığına çıkarılamamış kısmının % 10`u bile değildir. Kentin keşfedilmemiş kısmı ormanla kaplıdır ve bu sık ağaçlı orman yüzünden kentin bini aşkın yapısına ulaşılamamaktadır. Palenque kenti Unesco tarafından 1987`de Dünya Miras Listesi`ne alınmıştır.Eserleri bakımından Meksika`nın güneyindeki en zengin sitlerinden biri olan Palenque Yucatan yarımadasının sınırında bulunur.Kentteki mimari tarz Maya mimari tarzının batı varyantı olarak nitelendirilebilir.

Adı ve tarihi

Kentin Maya dilindeki adı olan Lakam Ha "Büyük Sular" ya da "Yüce Sular" anlamına gelir. 16.yy.`daki İspanyol işgalinden çok daha önce terkedilmiş durumdaydı. Palenque`de bulunan ilk Avrupalı rahip Pedro Lorenzo de la Nada olmuştur (1567). O dönemde "güçlü evler toprağı" anlamına gelen Otolum adını taşıyan bölge Chol adındaki kavimce meskundu.De la Nada bu adı İspanyolca`daki palenque (fortification) sözcüğüyle karşılamayı tercih etti. Palenque zamanla bölgedeki antik kentin adı haline geldi. Bir başka varsayıma göreyse,Palenque sözcüğünün kökeni Maya dilinde "jaguar güneş" anlamına gelen ``bahlam kin`` adıydı.Bu ad,Güneşin bir başka aleme daldığı yeri ifade etmek üzere kullanılıyordu. Kentin klasik dönemden önceki çağda (İ.Ö.2500-İ.S.300) kurulduğu sanılmaktadır. Palenque klasik dönemde B`akaal devletinin başkenti olmuştur. B`akaal hükümdarları soylarını çok eski bir geçmişe bağlarlar. Hatta bazılarının sözleri dikkate alınacak olursa bu köken tarih-öncesi çağlara uzanır. Fakat arkeolojik varsayımlar ilk hükümdar sülalesini Olmekler`e dayandırır.

Keşfi

Kentin ilk planları 1807`de Luciano Castaí±eda atarfından yapılmıştır. Bernasconi ve Castaí±eda`nın bilgilerinden yararlanılarak, Palenque üzerine ilk kkitap 1822`de Londra`da yayımlandı. 20.yy. başlarına dek Palenque`deki heykel ve kabartmaların Mısırlılar`ı,Polinezyalılar`ı ya İsrail kabilelerini temsil etikleri sanılıyordu.Askeri kaşif Juan Galindo bunların mahalli halkları temsil ettiğini ortaya atan ilk kişi oldu. 1832`de aynı zamanda haritacı ve antikacı olan Fransız kaşif Jean-Frí©dí©ric Waldeck bölgede iki yıl kaldı ve incelemelerini 1866`da yayımladı. Palenque üzerinde ilk bilimsel çalışmalar 1840`da başladı,1858`de Fransız Dí©sirí© Charnay tarafından ilk fotoğrafları çekildi.Nihayet 1949 ile 1942 yılları arasında Meksika hükümeti Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü aracılığıyla siteye Meksikalı arkeolog Alberto Ruz L`Huillier başkanlığında bir kazı ekibi gönderdi.Bu ekip birçok keşifte bulunmuştur. 1970`li yıllarda aynı Enstitü`den Jorge Acosta başkanlığında bir başka ekip sit alanında çalışmalar yapmıştır. Bu ekip sit alanında mahalli bir müze açmıştır(Dr. Alberto Ruz L`Huillier Müzesi). !973`te Merle Green Robertson`ın keşifleri olmuştur. 1983`te Juan Lorenzo del castillo ve Sergio Juarez Bií±ol`un çalışmaları Burí±a denilen heykeldeki ünlü sembolleri çözmeleriyle tamamlandı. Sit alanındaki son çalışmalar 1995`de yapılmıştır.

Yapılar

Günümüzde ulaşılabilir anıtları olarak şunlar sıralanabilir:

 • Yazıtlar Piramidi ya da Tapınağı: Piramidal yapı adını doğu yönünde bulunan bir tapınaktan ve bu tapınağın içindeki hiyeroglifik yazıtlar içeren üç kayadan almıştır. Tapınakta piramidin içine inen bir merdiven bulunur. Merdiven piramidin kalbinde bulunan lahit odasına açılır. Pacal`ın lahit odası duvarları ve lahit Pacal`ın öte-aleme göçünü, atalarını,ilahları betimleyen kabartmalarla süslüdür.
 • Saray: Yapay bir teras üzerine kondurulmuş, birbirine bağlı binalardan oluşan bir komplekstir.
 • Haç tapınakları grubu:Üzerinde tapınaklar bulunan basamaklı piramitlerden oluşan bir kompleks sözkonusudur. Bu grup adını haça benzetilen, Maya mitolojisindeki yaşam ağacı tasvirinden alır. Maya mitolojisine göre de bu ağaç Asya şamanizminde olduğu gibi yerin göbeğindedir.Bu gruptaki tapınaklar Haç Tapınağı,Yaprak Haçı Tapınağı,Güneş Tapınağı olarak adlandırılmıştır.
 • Arslan Tapınağı:Ana grubun 200 m.güneyinde yer alır. Tapınak adını bisefal jaguar biçimindeki bir tahta oturmuş kral kabartmasından almıştır.
 • Kont tapınağı:Tapınağa bu adı Waldeck vermiştir. Tapınak beş basamaklı bir teras üzerinde yükselir. Üst kısımdaki tapınak orijinal mimari unsurları halen tümüyle korumaktadır.
 • Top oyunu sahası: Birbirine paralel iki platformdan oluşur. Tam anlamıyla görülebilmesi için kazı ve onarım çalışmalarına ihtiyaç vardır.


Palenque hükümdarları

Palenque hükümdarlarından bazıları, hükümdarlık yıllarıyla, şunlardır:

 • K`inich K`an B`alam II
 • K`uk B`alam I (11 Mart 431 - 435)
 • B`utz Aj Sak Chiik (29 Temmuz 487 - 501)
 • Ahkal Mo` Naab I (5 Haziran 501 - 1 Aralık 524)
 • K`an Joy Chitam I (25 Şubat 529 - 8 Şubat 565)
 • Ahkal Mo` Naab II (4 Mayıs 565 - 23 Temmuz 570)
 • K`an B`alam I (8 Nisan 572 - 3 Şubat 583)
 • Yohl Iknal (kadın) (583-604)
 • Aj Ne` Ohl Mat (605-612)
 • Pacal I (612)
 • Sak K`uk (kadın) (612-615)
 • K`inich Janaab` Pakal (ya da Pacal II ya da Büyük Pacal 615-683)
 • K`inich K`an B`alam II (ya da Chan Bahlam II, 683-702)
 • K`inich K`an Joy Chitam II (702-711)
 • Xoc (711?- 722)
 • K`inich Ahkal Mo` Naab III (Chaacal III, 3 Ocak 722 - 729)
 • K`inich Janaab` Pakal (ya da Pacal III, 742)
 • K`inich K`uk B`alam II (8 mart 765 - ?)
 • Wak Kimi Janhb` Pakal (ya da Pacal IV, 17 Kasım 799-?)


Dış bağlantılarAyrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

Palenque

Palenque İngilizce anlamı ve tanımı

Palenque anlamları

 1. (n. pl.) A collective name for the Indians of Nicaragua and Honduras.

Palenque tanım:

Kelime: Pa·len·que
Söyleniş: pä-'le[ng]-(")kA
Usage: geographical name
ruined Mayan city S Mexico in N Chiapas SW of modern town of Palenque

Palenque

İspanyolca Palenque kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fence, hedge; arena, ring, platform, stage

Palenque

İspanyolca Palenque kelimesinin Almanca karşılığı.
n. einzäunung, schranke: schranken, turnierplatz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Palenque Resimleri

Maya sit alanları listesi
4 ay önce

Xunantunich Yaxchilan Yaxha Zaculeu Zapote Bobal Uxmal Palenque Altun Ha Xunantunich Palenque. Uxmal harabeleri (Yucatan) Palenque Tapınağı. Kabah Comalcalco....

Maya el yazmaları
4 ay önce

6 cm'dir. Günümüzde Madrid'deki Amerika Müzesi'nde bulunmaktadır. Chipas (Palenque) bölgesine aittir, 13. yüzyıl'dan kaldığı sanılmaktadır, akordeon gibi...

Maya el yazmaları, Aztek el yazmaları, Chichen Itza, Dresden, El yazması, Madrid, Maya dili, Mayalar, Orta Amerika, Palenque, Venüs
Pro Evolution Soccer 2013
4 ay önce

Stadion Ville Marie Stadium Estadio De Escorpiao Estadio Amazonas Estadio De Palenque Konami Stadium Mohamed Lewis Stadium ^ a b c d e f "PES 2013'ün ilk detayları...

Maya Uygarlığı
4 ay önce

devir geçirtiği belirtilmektedir. Uxmal Palenque Altun Ha Xunantunich Palenque. Uxmal harabeleri (Yucatan) Palenque Tapınağı. Kabah Comalcalco. Chichén Itzá’da...

Mayalar, Tüylü yılan, 1702, Alaska, Altın, Arkeolog, Astronomi, Ayin, Aztek, Belize, Bilim, Piramit
Kolomb öncesi sanat
4 ay önce

Mayalar'dan Palenque şehri kalıntıları Uxmal Yukatan'da Kukulkan Tapınağı Maya - renkli Bonampak duvar resimleri Maya gliflerle hiyeroglif yazısı, Palenque Maya...

Dünya Mirasları Listesi
3 yıl önce

Albán Antik Kenti (1987) Tarihi Puebla Şehri (1987) Kolomb Öncesi Dönemin Palenque Şehri (1987) Kolomb Öncesi Dönemin Teotihuacan Şehri (1987) Sian Ka'an...

Erich von Däniken
3 yıl önce

bunu düzgün kenar yapımında kullanmak sıradandır. Däniken “Sarcophagus of Palenque” de roketle çalışan bir uzay gemisinde oturan, uzay kıyafeti giymiş bir...

Erich von Dí¤niken, 14 Nisan, 1935, 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1979, 1981, 1996
Maya dilleri
4 ay önce

Palenque'de bulunan Maya glifleri...