Post

-den sonra anlamına gelen Latince önek. Buna göre, post öneki, bileşik bir terim meydana getirmek üzere, bir durumu, yapıyı veya oluşumu, ikinci olarak da bir akımı, yaklaşımı tanımlayan bir sözcüğün önüne gelebilir. Her iki durumda da, eski yapıdan veya bir önceki akımdan birtakım unsurlar içerse de, çok büyük ölçüde yeni ve farklı bir oluşum ya da yaklaşımı tanım­lar.

Post

-den sonra anlamına gelen Latince önek. Buna göre, post öneki, bileşik bir terim meydana getirmek üzere, bir durumu, yapıyı veya oluşumu, ikinci olarak da bir akımı, yaklaşımı tanımlayan bir sözcüğün önüne gelebilir. Her iki durumda da, eski yapıdan veya bir önceki akımdan birtakım unsurlar içerse de, çok büyük ölçüde yeni ve farklı bir oluşum ya da yaklaşımı tanım­lar.

Post

f. postalamak, posta ile göndermek, bilgi vermek, aydınlatmak, yapıştırmak (ilan), asmak (afiş), ilan yapıştırmak, ilan etmek, afişe etmek, yerleştirmek [ask.], dikmek (nöbetçi), atamak, tayin etmek, görevlendirmek, aktarmak (kayıt), geçirmek (kayıt)
i. nokta, posta, kurye, mektup [brit.], direk, sütun, kolon, kazık, nöbet, nöbet yeri, kışla, karakol, garnizon, yer, küçük ticaret merkezi, iş
ök. sonraki, sonra, sonrası

Post

tüylü hayvan derisi; kimi deyimlerde "can" anlamında kullanılır.
tarikatlarda şeyhlik orunu.
orun, makam.

Post

Fransızca Post kelimesinin Türkçe karşılığı.
curée [la]

Post

Almanca Post kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. posta (f), postahane (f)

Post

1. anlamı Tüylü hayvan derisi. Tarikatlarda şeyhlik makamı. Makam. Bazı deyimlerde "can" anlamında kullanılır.
2. anlamı i., f. kazık, destek; f. yapıştırmak (ilân); afişlerle ilan etmek; kusurlarını açığa vurmak; adını listeye koymak; den. (geminin) geciktiğini veya battığını ilan etmek. ,kışla/posta/direk,post koy/postala/ilan et.
3. anlamı posta. (yarışta) başlama/bitiş noktası. direk. kazık. iş. görev. nöbet. garnizon. kışla. polis noktası. karakol. postaya atmak. postalamak. ilan etmek. yerleştirmek. dikmek. koymak. (adam) göndermek. tayin etmek. atamak.
4. post.
5. posta.

Post

Fransızca Post kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. post, after, later, subsequent to

Post

Almanca Post kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. after, later, subsequent to

Post

İtalyanca Post kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. later, after, occurring or coming after

Post

Türkçe Post kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mail; column; opinion; role; doorpost; message sent to a newsgroup or mailing list (Computers); position, job placement
v. assign to a position or duty, station; publicize, advertise; inform; send electronic mail to a newsgroup (Computers); send by mail; move up and down in a saddle (Equitation); travel quickly
pref. after, later, subsequent to


İlgili konuları ara

Yanıtlar