Modernizm

Kısaca: Genel olarak, gele­neksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yer­leşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi veya düşünce tarzı. ...devamı ☟

Modernizm
Modernizm

Genel olarak, gele­neksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yer­leşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi veya düşünce tarzı.

Modernizm terimi aynı zamanda ve daha geniş bir felsefi çerçeve içinde, çoğunluk Aydınlanmayla irtibatlandırılan ideal ve kabuller için kullanılır. Başka bir deyişle, modernizm Aydınlanmayla birlikte gerçekleşen entelektüel dönüşümün ortaya çıkardığı dünya görüşünü, hümanizm, dünyevileşme ve demokrasi temeli üzerine yükselen bilimci, akılcı, ilerlemeci ve insan merkezci ideolojiyi ifade eder.

Modern dönemde ortaya çıkmış entellektüel akımlara ve sosyal değişime aktif katılımdır. İkincisi, bir kültürel ve artistik hareketle/akımla alakalıdır. Bu akım kendini manifestolarla, ilkeler ve kalıplarla (paradigma) donatmış ve romantizmin tükenişini ve hissiliğini gidermeye teşebbüs etmiştir.

Bir görüşe göre, ilginç bir şekilde, önemli sanatçı modernistler sosyal ve siyasal inançlarında muhafazakar olmuşlar ve kendilerini çok zaman bir geleneğin koruyucuları/yaşatıcıları olarak görmüşlerdir. Modernizmin ilk anlamında Marx ve J. S. Mill modernnisttirler. İkinci çizgide yer alanlar Eliot, Pound gibi isimlerdir.

Modernizm

Kültürel anlamda modernizm, 19. yüzyılda 'geleneksel' edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın modasının geçtiği fikriyle ortaya çıkmıştır.

Modernizm

Türkçe Modernizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
modernism.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Modernizm Resimleri

Postmodernizm
3 yıl önce

Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin...

Felsefe, 1. Dünya Savaşı, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 1934, 1943, 1950, 1960, 1980, 1997
Modernite
3 yıl önce

derinden, hem de geniş bir açıdan sarsmış ve değiştirmiştir. Modernleşme ve Modernizm ile ilişkili ama bunlara indirgenemeyecek olan bir kavramdır. Ortak bir...

Modernite, Aydınlanma felsefesi, Aydınlanma Çağı, Felsefe Portalı, Fransız Devrimi, Gelenek, Modernizm, Sanat tarihi, Özgürlük, Özne, İdeoloji
Brezilya Ulusal Kongre Binası
6 yıl önce

yapı da Modernizm stili ile inşa edilmiştir. Brezilya Ulusal Kongresi Temsilciler Meclisi Federal Senato ^ Oscar Niemeyer Bağlamında Modernizm, Mimdap...

D. H. Lawrence
2 yıl önce

kitapları, edebiyat eleştirileri, yazmış, çeviriler yapmıştır. Eserlerinde modernizm ve endüstirileşmenin birey üzerindeki yabancılaştırıcı etkisi üzerinde...

Postmodern Mimari
3 yıl önce

uluslararası bir üsluptur. Mimarlıkla postmodernitenin habercisi, genellikle modernizmin sahip olduğu uluslararası üslubun biçimciliğine bir yanıt olarak "nüktenin...

Postmodern mimari, Alanlar, Amerika Birleşik Devletleri, Aydınlanma Çağı, Bauhaus, Fredric Jameson, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard
Çağdaş sanat
3 yıl önce

vardır; bunlar genellikle çağdaş sanatçı olarak nitelendirilmezler. Bazen Modernizm sonrası sanat için postmodern sanat dense de Postmodernizm tarihsel bir...

Çağdaş sanat, Çağdaş sanat
Palm Springs, Kaliforniya
3 yıl önce

ünlüdür. Şehrin resmi web sitesi Curlie'de Palm Springs (DMOZ tabanlı) ^ "Modernizm Haftası 14-25 Şubat 2019 - Palm Springs'te Mimari". Greelane.com sitesi...

Postmodern durum
2 yıl önce

olanağa sahip değildir. İnaçsızlın kaynağındaki meşruiyet bunalımı 'nı, modernizm kendi teorik ilkelerine bağlı kalarak aşamaz bir noktaya gelinmiştir....

Postmodern durum, Aydınlanma Çağı, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Julia Kristeva, Michel Foucault, Modernite, Modernizm