--}}

Modernizm

Genel olarak, gele­neksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yer­leşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi veya düşünce tarzı.

Genel olarak, gele­neksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yer­leşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi veya düşünce tarzı.

Modernizm terimi aynı zamanda ve daha geniş bir felsefi çerçeve içinde, çoğunluk Aydınlanmayla irtibatlandırılan ideal ve kabuller için kullanılır. Başka bir deyişle, modernizm Aydınlanmayla birlikte gerçekleşen entelektüel dönüşümün ortaya çıkardığı dünya görüşünü, hümanizm, dünyevileşme ve demokrasi temeli üzerine yükselen bilimci, akılcı, ilerlemeci ve insan merkezci ideolojiyi ifade eder.

Modern dönemde ortaya çıkmış entellektüel akımlara ve sosyal değişime aktif katılımdır. İkincisi, bir kültürel ve artistik hareketle/akımla alakalıdır. Bu akım kendini manifestolarla, ilkeler ve kalıplarla (paradigma) donatmış ve romantizmin tükenişini ve hissiliğini gidermeye teşebbüs etmiştir.

Bir görüşe göre, ilginç bir şekilde, önemli sanatçı modernistler sosyal ve siyasal inançlarında muhafazakar olmuşlar ve kendilerini çok zaman bir geleneğin koruyucuları/yaşatıcıları olarak görmüşlerdir. Modernizmin ilk anlamında Marx ve J. S. Mill modernnisttirler. İkinci çizgide yer alanlar Eliot, Pound gibi isimlerdir.

Diğer anlamları

Modernizm

Kültürel anlamda modernizm, 19. yüzyılda 'geleneksel' edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın modasının geçtiği fikriyle ortaya çıkmıştır.

Modernizm

Türkçe Modernizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
modernism.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Modernizm
Modernizm