Pozitron elektronun kütlesi kadar kütleye sâhip, fakat pozitif elektrik yükü taşıyan elemanter tanecik. Bu taneciğin mevcudiyeti ilk defâ İngiliz fizikçisi Dirac tarafından teklif edilmiş; ancak Amerikalı fizikçi Anderson 1932’de pozitronların kozmik ışınlar içerisinde bulunduğunu tespit etmiştir.

Pozitron

Pozitron elektronun kütlesi kadar kütleye sahip, fakat pozitif elektrik yükü taşıyan elemanter tanecik. Bu taneciğin mevcudiyeti ilk defa İngiliz fizikçisi Dirac tarafından teklif edilmiş; ancak Amerikalı fizikçi Anderson 1932’de pozitronların kozmik ışınlar içerisinde bulunduğunu tespit etmiştir. Pozitronlar serbest halde atomlar içinde bulunmazlar. Ortalama ömürleri çok kısadır. Bu yüzden takibi çok zordur. Pozitronların meydana gelmesi bir fotonun maddeye dönüşmesi neticesi olur. Aksi durumda, yani maddeden fotona geçiş esnasında yok olurlar.

pozitron

Pozitif elektron, elektron karşıtı.

pozitron

pozitif elektron.

pozitron

Türkçe pozitron kelimesinin İngilizce karşılığı.
positron, positive electron

İlgili konuları ara

Yanıtlar