Rönesans

Kısaca: Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu yenilikte, Roma ve Grek başarılarının yeniden cezalandırılması istemi vardır. Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu. 1)Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir, 2)İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir, 3)İnsanın sürekli faal olması şerefli birşeydir ve 4)Gerçek güzeldir ...devamı ☟

Rönesans
Rönesans

Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu yenilikte, Roma ve Grek başarılarının yeniden cezalandırılması istemi vardır. Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu.

1)Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir, 2)İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir, 3)İnsanın sürekli faal olması şerefli birşeydir ve 4)Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur anlayışı hakimdir.

Rönesans döneminin yaratıcılığının esas yürütücü gücü tüccarlardır. Bunlar en karlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginlikleri sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar. Rönesans; Floransa, Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda gibi küçük kent-devletlerinde ya da metropollerde doğmuştur.

Nihayet 11. yüzyılın sonundan itibaren başlayan Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar Müslüman ülkelerdeki parlak medeniyetle ilk defa karşı karşıya geldiler. Daha sonra bu medeniyet Endülüs Emevileri vasıtasıyla Avrupa’ya geçti. İslam alimlerinin fen sahasında verdiği eserler Avrupa dillerine çevrildi ve okutuldu. Böylece batıda ilmi sahada ilerleme ve teknik gelişmelerin temeli atılmış oldu.

Avrupa’da sanat ve bilimin geliştirilmesi, canlandırılması için girişilen ve daha sonra Rönesans adı verilen asıl hareket ise 1453’te İstanbul’un fethini müteakip ilk defa ciddi bir şekilde İtalya’da ortaya çıktı. Hareketin öncülüğünü İtalya’nın yapmasının en önemli sebepleri şunlardır:

1. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettikten sonra, isteyen bilim adamlarının İtalya’ya gidebileceklerini bildirmesi: İslam medeniyeti ve ilmi hareketleri hakkında en fazla bilgiye sahip bulunan bu Bizanslı alimlerin bilim ve sanat alanında yaptıkları çevirmeler ve yazdıkları eserlerin yayınlanması sonunda İtalya’da yaşayan insanların bilgi ufukları genişledi ve derinleşti.

2. Doğu dünyası ile en çok İtalya gemicilerinin münasebette bulunmaları ve bunların İslam ülkelerindeki zenginlik, refah, nizam, intizam, adalet ve iman hürriyetini her vesileyle dile getirmeleri.

3. Ortaçağ Avrupa’sında en zengin memleketin İtalya olması: İtalya’da bulunan Cenova, Venedik, Piza ve Floransa şehirleri Haçlıları barındırmaktan ve baharat ticaretini ellerinde tutmaktan dolayı dünyanın en zengin şehirleri haline gelmişlerdi. Zamanla bu şehirlerde devlet idaresi tüccar prenslerin veya sadece tüccarların eline geçti. Bu zenginler de aynen İslam ülkelerinde şahit oldukları uygulamalara benzer olarak şairleri, sanatkarları, fikir adamlarını himayeye ve teşvik etmeye başladılar.

Rönesans üzerinde derin araştırmalar yapan Burkhard: “Rönesans insanın keşfedilmesidir.” demektedir. Gerçekten de ortaçağda Avrupa’da insanın hiçbir kıymeti yoktu. Engizisyon mahkemelerinde yüzbinlerce insan haksız yere ve çok defa sırf servetlerini ele geçirebilmek için öldürüldü. Papazlar çeşitli menfaatler karşılığında günahları affediyorlardı. Hatta Cennetten yerler satıyorlardı. Mantık ve insani esaslar kaybolmuştu. İslam alimlerinin kitaplarını okuyarak dünyanın döndüğünü ilan eden Galile ve daha pekçok düşünür çeşitli işkenceler görmüş pekçoğu öldürülmüştür. Bu itibarla Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanısıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Rönesansın öncüleri, sanat faaliyetlerinin yanısıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de önem verdiler. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarzı terk edilerek barok ve rokoko üslubu geliştirildi. Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü, sadelik ve tabiiliktir.

Bu şekilde İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti. İtalya’daki rönesans hareketinde eski Yunan ve Roma ediplerinden Tacitus, Sophokles, Domosten, Platon, Çiçeron ve Virgil’in eserleri tekrar ortaya çıkarıldı. İtalyan fikir adamı ve yazarlarından Machiavel (1469-1530), Ariosto (1474-1535), Tasso (1544-1595) yetişip eserler verdiler. Machiavel’in Hükümdar adlı eseri meşhurdur. Ressamlardan Rafael (1483-1520) aynı zamanda heykeltraş, mimar ve edebiyatçı da olan Leonardo da Vinci (1452-1591), Mikelanj (1475-1564) bu devirde İtalya’da yetişen sanatkarlardır. Fransa, edebiyat ve fikir sahalarında İtalya’yı geçerek; Ronsard (1525-1585), Montaigne (1533-1592), Rabelais (1495-1555), mimarlıkta Louvre Sarayını yapan Pierre Loscot, Tuileries Sarayını yapan Jean Bullant, resimde de François Clouet yetiştiler. Fransız krallarından I. François (1515-1547) zamanında Collège de France kuruldu. Almanya’da daha çok dini alanda değişiklikler oldu. Almanya’da hümanizm akımında Erasmus (1467-1536), Röklen (1452-1522), Luther (1483-1546), resimde Albrecht Dürer (1471-1528) yetişti. İngiltere’de tiyatro sahasında eserleriyle tanınan Şekspir (1564-1610), İspanya’da Donkişot yazarı Cervantes (1547-1616), ressam Velasquez (1599-1660), Hollanda’da ressam Rembrand (1607-1669), Polonya’da İslam alimlerinden sonra Avrupa’da ilk defa dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik (1473-1543) yetiştiler. Rönesans devrinde yapılan eserler Avrupa’da hala mevcuttur. Ressam ve heykeltraşların tablo ve heykelleri müzelerde bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

Rönesans Felsefesi Rönesans tiyatrosu Rönesans ve tiyatro

Rönesans

Türkçe Rönesans kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. rebirth

Rönesans

avrupa'da ortaçağdan sonra hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik ilkçağ kültürüne dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

Rönesans

Türkçe Rönesans kelimesinin Fransızca karşılığı.
la Renaissance

Rönesans

Türkçe Rönesans kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Renaissance

Rönesans

XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

misafir - 8 yıl önce
rönesans nedir? 15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayan ve daha sonra Avrupa'da yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmeler, yenilikler ve anlayışlara "Yeniden Doğuş" anlamında Rönesans denilmiştir.

misafir - 8 yıl önce
ayrıca ozaman ki italyanın bölünmüş politik yapısı (eyaletler) , kilisenin güç kaybetmesi isteyen bazı güçlü ailelerin sanatçıları (maddi olarak) desteklemesi rönesans italyada başlamasının sebeplerindendir

misafir - 8 yıl önce
rönesans ilk önce italya'da sonraları diğer ülkelere yayılmı idir.

misafir - 8 yıl önce
merhaba rönesans öncesi ticari algıyla rönesans sonrası ticari algıyı karşılaştırıpi aradaki farkta rönesansın payını da anlatacak olan bir ödev hazırlamam gerekiyor ama ne internette ne de kütüphanede bu isteklerimi net barındıran veya açıklayan bi kaynak bulamadım.bu konuda ne yapmam gerektiğiyle ilgili bi fikri olan varsa, yardımcı olabilirse gerçekten çok memnun olurum.

misafir - 8 yıl önce
rönesans döneminde floransa da mecidi ailesi yaşamaktaydı. bu aile iktidara gelmiş sanatçılara, düşünürlere,felsefecilere mesenlik yapmış.mesenlik bilimi destekleyen devlet adamlarına denir yani bu adamlara maddi olarak destek vermişler korumuşlardır.sanat patronluğu yapmıştır.rönesansın %90 sanatcısı floransalıdır.rönesansın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 3 gün sonra yeni ve yakınçağ sınavım var sosyalbilgiler öğretmeni öğrencisiyim benimde bi katkım olsun istedim.

misafir - 8 yıl önce
bence çok güzel olmuş uzun uzun anlatmış ben bir sosyal öğretmeniyim öğrencilerime yeterli bilgi daha dogru ve dürüst bir bilgi vermek için bakmışıtım atlamiyayim konuları diye ama çok saolun unuttuklarımı da hatırladim herkese tavsiye ederim ama çok üzüldüm bnden başka hiç yorum yok lütfen çocuklar bilgilenin bilgilen mek için buradaki notlar çok önemli ben bir eğitimci olarak çok beyendim

misafir - 7 yıl önce
Güzel olmuş buradan yeni öğrendiklerim çıktı

NİSA NUR DEMİR - 6 yıl önce

çok güzel olmuş ama biraz fazla uzun hepsi de önemli bilgi nerden yazacağımı bilemedim bana yarım sayfa lazım ama yine de yapanın ellerine sağlık


NİSA NUR DEMİR - 6 yıl önce

çok güzel olmuş yapanın ellerine sağlık


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rönesans Resimleri

Rönesans Felsefesi
3 yıl önce

Rönesans felsefesi, 14. yüzyıl sonlarından başlayıp 16. yüzyıl ortalarına kadar geçen dönemde, özellikle de 15. yüzyılda ortaya çıkan çok yönlü felsefi...

Rönesans felsefesi, 14. yüzyıl, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Afşar Timuçin, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi
Rönesans mimarisi
3 yıl önce

Rönesans mimarları Antik Yunan ve Roma sanatından esinlendiler. İtalya'da Milano kentinde, Rönesans ustalarından Donato Bramante'nin yaptığı Santa Maria...

Rönesans mimarisi, 1377, 1444, 1446, 1508, 1514, 1580
Rönesans müziği
3 yıl önce

Rönesans Dönemi'nde müzik alanında en çok öne çıkan sanatçılar (1150 - 1400 yılları arasında) Pérotin-Görsel [.jpg], Léonin, Adam de la Halle, Philippe...

Rönesans tiyatrosu
3 yıl önce

Rönesans tiyatrosu, Rönesans dönemindeki tiyatro etkinliklerinin genel adıdır. Kilise baskılarından kurtulmaya çalışan tiyatronun da öncüsüdür. Rönesans...

Rönesans (film)
3 yıl önce

Rönesans ya da Fransızca adıyla Renaissance, Christian Volckman tarafından yönetilen 2006 yapımı Fransız siyah-beyaz bilgisayar animasyonu bilimkurgu filmi...

Rönesans ve Aydınlanma Çağında evrim düşüncesi
6 yıl önce

Rönesans ve Aydınlanma Çağında evrim düşüncesi, 17 ve 18. yüzyıllarda doğa tarihi bakımından daha kapsamlı bir gelişme yaşamıştır. Bilim devrimi olarak...

Platonculuk
3 yıl önce

gelişmelerini derinden etkilemiştir. Rönesans felsefesinde ve sonrasında da yeniden belirecektir. Daha özel anlamda Platonizm, rönesansta Aristotalesçi skolastik felsefeye...

Aristotelesçilik
3 yıl önce

içinde gelişen bir felsefi eğilimdir. Yeni bir dünya görüşü arayışı içinde rönesans felsefesinin Platon'a ve Aristoteles'e yönelmesi şaşırtıcı değildir. Her...