Yehuda Kabilesi

Kısaca: Yehuda Kabilesi (İbranice:יְהוּדָה, ''Yehuda'', ''Anlam'': övmek / şükretmek), Eski Ahit'e göre On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. ...devamı ☟

Yehuda Kabilesi (İbranice:יְהוּדָה, Yehuda, Anlam: övmek / şükretmek), Eski Ahit'e göre On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra Yeşu bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Tarihi Yeşu'nun Kenan topraklarını fethinden M.Ö. 1050 yılında kurulan Birinci İsrail Krallığı'na kadar geçen sürede İsrail kabileleri konfederasyon halinde varlıklarını sürdürüyordu ve Yehuda kabilesi de bu konfederasyonun bir parçasıydı. Merkezi bir hükümet olmadığı için kriz dönemlerinde insanlar Hakimler tarafından yönetiliyordu. Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul birleşik monarşinin ilk kralıydı. Şaul'un ölümünden sonra bütün kabileler Şaul'un hanedanlığına sadık kalıp onun oğlu Işboşeth'i kral olarak görmelerine rağmen Yehuda kabilesi kendi krallarını David olarak seçti. Işboşeth'in ölümünden sonra diğer kabileler de Davud'un altında birleşti. Davud'dan sonra kral Süleyman oldu. Süleyman'ın ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti fakat kuzeydeki kabileler Davud hanedanlığından ayrılıp İkinci İsrail Krallığı'nı kurdu. Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı. Yehuda Krallığı M.Ö. 586'da Babilliler tarafından fethedilip halk sürgüne yollandı. Babil sürgününden geri dönen Yahudiler bir kabileye mensup olma anlayışından ve bunun getirdiği rollerden vazgeçti fakat Leviler ve Kohenlerin hala dini rolleri bulunuyordu, bunun dışında kalan insanlara ise İsrail deniliyordu. Yahudiler arasındaki rollerde ayırım geleneksel olarak hala devam etmektedir. Şehirleri ve bölgeleri Yehuda toprakları içinde kalan Şimon kabilesi ve Yehuda'nın kuzeyinde küçük bir bölgede yaşayan Benyamin kabilesi. en çok toprağı bulunan Yehuda kabilesinin yönettiği Yehuda Krallığına bağlıydı. Bu topraklar dört ana bölgeden oluşuyordu: * Negev: Hayvancılık için ideal bir yer olan bu bölge güneyde bulunuyordu. * Şefelah: Sahil kısmında bulunan bu bölgede başta tahıl olmak üzere tarımcılık yapılırdı. * Vahşi doğa: Ölü Deniz civarında olan bu bölge genelde yaşama elverişsiz yerlerdi. Başkaları tarafından istenmeyen insanların, suçluların, ve vahşi hayatın bulunduğu bu bölge kendi içinde de üçe ayrılıyordu: En Gedi, Maon Çölü ve Yehuda Çölü * Tepelik bölgeler: zeytin, yağ, üzüm, şarap ve diğer çeşitli meyveler yetiştirlebilen bu verimli topraklar Şefelah ile vahşi doğa arasında kalan yüksek platolardı.

Önemli Şehirleri

* Betlehem * Hebron Kimlik inancı Kuzeydeki kabilelerin kaybolduğuna ve bugünkü Yahudilerin Yehuda'da kabilesinden geldiğine inanılır. Ayrıca bakınız * Kayıp On Kabile * İsrailoğulları * Benyamin kabilesi * Şimon kabilesi * Yehuda * Yehuda Krallığı * Yahudilik

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Benyamin kabilesi
6 yıl önce

bölüştürdü. Benyamin'e verilen toprakların kuzeyinde Efraim kabilesi güneyinde ise Yehuda kabilesi bulunuyordu. Bethel, Giboah ve Kudüs gibi önemli şehirleri...

Naftali kabilesi
6 yıl önce

Naftali kabilesi, Taberiye Gölü'nün hemen batısında Yukarı ve Aşağı Celile bölgesine yerleştirildi. Batısında Aşer kabilesi, kuzeyinde Dan kabilesi güneyinde...

Reuben kabilesi
6 yıl önce

hanedanlığına sadık kalıp onun oğlu Işboşeth'i kral olarak görmelerine rağmen Yehuda kabilesi kendi krallarını David olarak seçti. Işboşeth'in ölümünden sonra diğer...

Efraim kabilesi
2 yıl önce

kabilesi (İbranice: אֶפְרַיִם / אֶפְרָיִם, Efrayim; Anlam: çifte verimlilik), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. Menaşe kabilesi ile...

Aşer kabilesi
6 yıl önce

ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti; Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı fakat...

Dan kabilesi
6 yıl önce

ölümünden sonra MÖ 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti; Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı fakat...

Gad kabilesi
6 yıl önce

ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti; Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı fakat...

Zebulun kabilesi
6 yıl önce

topraklar İssakar kabilesine komşudur. Kuzeybatısında Aşer kabilesi ve kuzeydoğusunda Naftali kabilesi bulunur. Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yakup'un...