Inorganik

Kısaca: Organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz ve tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. ...devamı ☟

inorganik

1 . Cansız olan:
"Mineraller inorganik maddelerdir."-
2 . kimyaOrganik olmayan, anorganik.
3 . isim, biyolojiHücrelerin cansız bölümleri.
4 . isim, tıp (***)Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık.

inorganik

Türkçe inorganik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. inorganic

inorganik

cansız olan, karbondan başka bütün elementlerden türeyen; organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen sayrılık. organik olmayan, anorganik. gözelerin cansız bölümleri.

inorganik

Türkçe inorganik kelimesinin Fransızca karşılığı.
inorganique, inorganisé/e, minéral/e

misafir - 8 yıl önce
organik ve inorganiğin arasındaki fark nedir?

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Organik bileşik
3 yıl önce

oksitleri ve siyanürlerin yanı sıra, karbon allotropları inorganik kabul edilir. "Organik" ve "inorganik" karbon bileşikleri arasındaki ayrım " kimyanın geniş...

Organik bileşik, Friedrich Wöhler, Kimya, Taslak
Asit
3 yıl önce

Minerallerden ve metal olmayan maddelerden yapılan asitlere, inorganik asitler adı verilir. Yaygın inorganik asitler arasında, sülfürik asit (H2SO4), hidroklorik...

Asit, Baz, Turnusol, Turunçgiller, Tuz, Çözelti, İyon, Nötrleşme
Organik kimya
3 yıl önce

kabuğu, diş ve kemiklerin yapısında hem organik hem de inorganik maddeler bulunur. İnorganik kimya, elementsel karbonun dışında, yalnızca karbon-karbon...

Organik kimya, Hidrojen, Karbon, Kimya, Taslak, Organik bileşikler
Alfred Werner
6 yıl önce

Nobel Ödülü kazanan ilk inorganik kimya uzmanıdır ve 1973 yılına kadar Nobel Kimya Ödülü kazananlar arasındaki tek inorganik kimyager olmayı sürdürmüştür...

Hafniyum(IV) Oksit
6 yıl önce

Hafniyum(IV) Oksit HfO2 şeklinde formüle edilen inorganik bir bileşiktir. Ayrıca hafnia olarak da bilinen bu renksiz katı hafniyumun en yaygın bulunan...

Sülfat
3 yıl önce

Sülfat, inorganik kimyada sülfürik asit'in bir tuzudur. Sülfat iyonu, bir moleküler anyondur. Ampirik formülü SO42-'dir ve moleküler ağırlığı 96,06 daltondur...

Harold Urey
6 yıl önce

önemli rol oynamıştır. Stanley Lloyd Miller ile birlikte yaptıkları, inorganik öncüllerinin kimyasal tepkimeler yoluyla organik bileşikleri sentezlediği...

Harold Clayton Urey, 1893, 1981, 29 Nisan, 5 Ocak, ABD, Kimyacı, La Jolla, Walkerton
Fiziksel kimya
3 yıl önce

Fiziksel kimya, organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları yöntemleriyle inceleyen bilim dalı. Yüzey kimyası...

Fiziksel kimya, Termodinamik, Salma (Fiziksel kimya), Soğurma, Fotokimya, Işıma kimyası, Nükleer kimya, Elektrokimya, Elektrik ve magnetik özellikler, Kristalleşme ve kristal yapı, Katalizler ve tepkime kinetiği